OGLASI

Ponovljeni Javni oglas izbor predsjednika i članova Upravnog odbora JU Apoteka “9. Maj” i JU Dom zdravlja “dr. Isak Samokovlija” Goražde OBJAVLJENO 10.11.2021.
Javni poziv za dostavljanje prijava za projekat SELLS

Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za izbor kandidata za učešće u projektu

OBJAVLJENO 04.11.2021.
Ponovljeni Javn oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za kulturu Goražde OBJAVLJENO 04.11.2021.
Ponovljeni Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove „Sportski centar“ Goražde OBJAVLJENO 04.11.2021.
Javni oglas za davanje u zakup poslovnih prostorija i garaža u  vlasništvu Grada Goražda OBJAVLJENO 04.11.2021.
Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Apoteka “9. maj” i JU Dom zdravlja ” dr. Isak Samokovlija” Goražde OBJAVLJENO
05.10.2021
Ispravka Javnog oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove “Centar za kulturu” Goražde br. 01–02-1-221-32 od 13.09.2021. i ispravka Javnog oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove “Sportski centar” Goražde 01–02-1-221-33 od 15.09.2021. OBJAVLJENO
23.09.2021
Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove “Sportski centar” Goražde OBJAVLJENO
21.09.2021
Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za kulturu Goražde OBJAVLJENO
15.09.2021
Javni oglas za privremeno zauzimanje javnih površina na području grada Goražde + Prijava na javni oglas za privremeno zauzimanje javne površine OBJAVLJENO
16.07.2021
Javni oglas za davanje u zakup poslovnih prostorija i garaža u vlasništvu Grada Goražda OBJAVLJENO
14.07.2021
Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde OBJAVLJENO
07.06.2021
Javni oglas za prijavu zainteresovanih lica za kupovinu korištenog putničkog motornog vozila VW Tiguan putem usmenog javnog nadmetanja OBJAVLJENO
20.05.2021
Ponovljeni Javni oglas za izbor i imenovanje članova skupštine JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Goražde OBJAVLJENO
10.05.2021
Javni oglas za prijem veterinarskog tehničara u radni odnos na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac. OBJAVLJENO
20.04.2021
Javni oglas za izbor i imenovanje članova skupštine JKP “6.Mart” Goražde i JP “Veterinarska stanica” Goražde i predsjednika Upravnog odbora JU Dom zdravlja “Dr. Isak Samokovlija” Goražde OBJAVLJENO
18.03.2021
Javni oglas – obavijest o odlaganju održavanja javne rasprave vezano za Nacrt izmjena Regulacionog plana “Biserna” koja je zakazana za 17.03.2021. godine. OBJAVLJENO
16.03.2021
Javni oglas za imenovanje dva člana Gradske izborne komisije Grada Goražde OBJAVLJENO
11.03.2021
Javni oglas – obavijest o održavanju javne rasprave vezano za Nacrt izmjena Regulacionog plana “Biserna” i Nacrt izmjena Regulacionog plana “Splavište”. OBJAVLJENO
02.03.2021
Javni oglas za utvrđivanje konačne rang liste prioriteta za davanje u zakup stanova namjenjenih za socijalno stanovanje OBJAVLJENO
03.02.2021
Prijava na javni oglas za davanje u zakup stana po osnovu socijalnog neprofitnog stanovanja OBJAVLJENO
03.02.2021
POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI