SLUŽBA ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNE POSLOVE – ELEKTRONSKI OBRASCI

NAPOMENA: Obrasci su objavljeni u PDF formatu. Za pregled istih potrebno je da imate instaliran PDF čitač elektronskih dokumenata!
[su_table responsive=”yes”]
1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI
2. ZAHTJEV ZA IZMJENU URBANISTIČKE SAGLASNOSTI
3. ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE VAŽENJA URBANISTIČKE SAGLASNOSTI
4. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LOKACIJSKE INFORMACIJE
5. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O ODOBRENJU GRAĐENJA
6. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA UPOTREBU OBJEKTA/UVJERENJA O ZAVRŠETKU OBJEKTA
7. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PREPISA ODOBRENJA GRAĐENJA
8. PRIJAVA GRAĐENJA
9. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVODA IZ PROSTORNO – PLANSKE DOKUMENTACIJE
10. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O PARCELACIJI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
11. PRIMJEDBE I SUGESTIJE NA NACRT PROSTORNO – PLANSKOG DOKUMENTA
12. ZAHTJEV ZA ZAUZIMANJE JAVNIH POVRŠINA NA PRIVREMENO KORIŠTENJE
13. ZAHTJEV ZA IZMJENU RJEŠENJA O KORIŠTENJU JAVNE POVRŠINE
14. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE PRESTANKA PRAVA KORIŠTENJA JAVNE POVRŠINE
15. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PREKOPAVANJE JAVNIH POVRŠINA (CESTA i CESTOVNOG ZEMLJIŠTA)
16. ZAHTJEV ZA ODOBRENJE SJEČE I UKLANJANJA DOTRAJALOG UKRASNOG, PARKOVSKOG DRVEĆA
17. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O CJELOVITOSTI
18. PISMENA IZJAVA O ODUSTANKU OD ZAHTJEVA
19. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O POTVRDI KUĆNOG BROJA
20. ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE ZAUZETE JAVNE POVRŠINE
21. ZAHTJEV ZA ODREĐIVANJE KUĆNOG BROJA
22. ZAHTJEV ZA OSLOBAĐANJE OD KOMUNALNE NAKNADE
23. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRIKLJUČAK OBJEKATA NA VODOVODNU I KANALIZACIONU MREŽU
24. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA ZA PRIVREMENI PRIKLJUČAK OBJEKATA NA ELEKTRONAPONSKU MREŽU
25. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA POSTAVLJENU REKLAMNU NAPRAVU
[/su_table]