SLUŽBA ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNE POSLOVE – ELEKTRONSKI OBRASCI

NAPOMENA: Obrasci su objavljeni u PDF formatu. Za pregled istih potrebno je da imate instaliran PDF čitač elektronskih dokumenata!
[su_table responsive=”yes”]
1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI
2. ZAHTJEV ZA IZMJENU URBANISTIČKE SAGLASNOSTI
3. ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE VAŽENJA URBANISTIČKE SAGLASNOSTI
4. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LOKACIJSKE INFORMACIJE
5. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O ODOBRENJU GRAĐENJA
6. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA UPOTREBU OBJEKTA/UVJERENJA O ZAVRŠETKU OBJEKTA
7. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PREPISA ODOBRENJA GRAĐENJA
8. PRIJAVA GRAĐENJA
9. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVODA IZ PROSTORNO – PLANSKE DOKUMENTACIJE
10. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O PARCELACIJI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
11. PRIMJEDBE I SUGESTIJE NA NACRT PROSTORNO – PLANSKOG DOKUMENTA
12. PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PRIVREMENO ZAUZIMANJE JAVNE POVRŠINE
13. ZAHTJEV ZA ZAUZIMANJE JAVNIH POVRŠINA NA PRIVREMENO KORIŠTENJE
14. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PREKOPAVANJE JAVNIH POVRŠINA
15. ZAHTJEV ZA ODOBRENJE SJEČE I UKLANJANJA UKRASNOG, PARKOVSKOG DRVEĆA
16. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O CJELOVITOSTI
17. ZAHTJEV ZA IZMJENU RJEŠENJA O DODJELI JAVNE POVRŠINE
18. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE PRESTANKA PRAVA KORIŠTENJA JAVNE POVRŠINE
19. PISMENA IZJAVA O ODUSTANKU OD ZAHTJEVA
20. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA DA JE POSTUPAK U TOKU
21. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O PROMJENI NAZIVA ULICE
22. ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE ZAUZETE JAVNE POVRŠINE
23. UVJERENJE O ODREĐIVANJU KUĆNOG BROJA
24. UVJERENJE O PROMJENI NAZIVA ULICE
25. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRIKLJUČAK OBJEKATA NA VODOVODNU I KANALIZACIONU MREŽU
26. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA
27. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA POSTAVLJENU REKLAMNU NAPRAVU (REKLAMU)
[/su_table]