STIPENDIJE I GRAD GORAŽDE

  • Stipendiranje predstavlja jedan od vidova podrške obrazovanju mladih ljudi Grada Goražda
  • Stipendiranje redovnih studenata za deficitarna zanimanja sa područja Grada Goražda vrši se svake godine. Naime, Odlukom o stipendiranju studenata Općine Goražde („Službene novine BPK Goražde“ broj: 2/02 i 1/03) propisani su kriteriji po kojima se dodjeluju stipendije redovnim studentima u trajanju od 8 mjeseci
  • Iznos mjesečne stipendije se određuje u zavisnosti od fakulteta koji je određen kao deficitan na tržištu rada
  • Dodjela stipendija se vrši na osnovu raspisanog Javnog konkursa Grada Goražde, a u skladu sa uslovima, mjerilima i kriterijima za odobravanje studentskih stipendija
  • Nakon što se utvrdi konačna lista studenata, pristupa se potpisivanju Ugovora o stipendiranju kojim se bliže utvrđuju prava i obaveze stipendiranja
  • KONKURSI
  • OBAVJEŠTENJA
  • LISTE STUDENATA
Trenutno nema konkursa!
Trenutno nema obavještenja!