BUDŽET GRADA GORAŽDA

 

1. BUDZET, BUDŽETSKI KALENDAR, ODLUKA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA GRADA GORAŽDA ZA 2024. GODINU
2.  BUDZET, BUDZETSKI KALENDAR, ODLUKA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA GRADA GORAŽDA ZA 2024. GODINUNACRT
3. DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA GRADA GORAŽDA ZA PERIOD 2025.-2027.
4. BUDŽET, BUDŽETSKI KALENDAR, ODLUKA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA GRADA GORAŽDA ZA 2023. GODINU
5. DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA GRADA GORAŽDA ZA PERIOD 2024.-2026.
6. BUDŽET, BUDŽETSKI KALENDAR, ODLUKA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA GRADA GORAŽDA ZA 2023. GODINUNACRT
7 DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA GRADA GORAŽDA ZA PERIOD 2023-2025.
8.  BUDŽET, BUDŽETSKI KALENDAR I ODLUKA O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA GORAŽDA ZA 2022. GODINU
9. BUDŽET, BUDŽETSKI KALENDAR I ODLUKA O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA GORAŽDA ZA 2022. GODINU–NACRT
10. BUDŽET, BUDŽETSKI KALENDAR I ODLUKA O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA GORAŽDA ZA 2021. GODINU
11. BUDŽET, BUDŽETSKI KALENDAR I ODLUKA O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA GORAŽDA ZA 2021. GODINU – NACRT
12. BUDŽET, BUDŽETSKI KALENDAR I ODLUKA O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA GORAŽDA ZA 2020. GODINU
13. IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA GRADA GORAŽDA ZA 2019. GODINU
14. BUDŽET, BUDŽETSKI KALENDAR I ODLUKA O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA GORAŽDA ZA 2019. GODINU 
15. BUDŽET, BUDŽETSKI KALENDAR I ODLUKA O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA GORAŽDA ZA 2018. GODINU
16. BUDŽET, BUDŽETSKI KALENDAR I ODLUKA O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE GORAŽDE ZA 2017. GODINU
17. BUDŽET, BUDŽETSKI KALENDAR I ODLUKA O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE GORAŽDE ZA 2016. GODINU