BUDŽET GRADA GORAŽDA

 

1. BUDZET, BUDŽETSKI KALENDAR, ODLUKA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA GRADA GORAŽDA ZA 2024. GODINU
2.  BUDZET, BUDZETSKI KALENDAR, ODLUKA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA GRADA GORAŽDA ZA 2024. GODINUNACRT
3. BUDŽET, BUDŽETSKI KALENDAR, ODLUKA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA GRADA GORAŽDA ZA 2023. GODINU
4. DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA GRADA GORAŽDA ZA PERIOD 2024.-2026.
5. BUDŽET, BUDŽETSKI KALENDAR, ODLUKA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA GRADA GORAŽDA ZA 2023. GODINUNACRT
6. DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA GRADA GORAŽDA ZA PERIOD 2023-2025.
7.  BUDŽET, BUDŽETSKI KALENDAR I ODLUKA O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA GORAŽDA ZA 2022. GODINU
8. BUDŽET, BUDŽETSKI KALENDAR I ODLUKA O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA GORAŽDA ZA 2022. GODINU–NACRT
9. BUDŽET, BUDŽETSKI KALENDAR I ODLUKA O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA GORAŽDA ZA 2021. GODINU
10. BUDŽET, BUDŽETSKI KALENDAR I ODLUKA O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA GORAŽDA ZA 2021. GODINU – NACRT
11. BUDŽET, BUDŽETSKI KALENDAR I ODLUKA O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA GORAŽDA ZA 2020. GODINU
12. IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA GRADA GORAŽDA ZA 2019. GODINU
13. BUDŽET, BUDŽETSKI KALENDAR I ODLUKA O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA GORAŽDA ZA 2019. GODINU 
14. BUDŽET, BUDŽETSKI KALENDAR I ODLUKA O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA GORAŽDA ZA 2018. GODINU
15. BUDŽET, BUDŽETSKI KALENDAR I ODLUKA O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE GORAŽDE ZA 2017. GODINU
16. BUDŽET, BUDŽETSKI KALENDAR I ODLUKA O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE GORAŽDE ZA 2016. GODINU