SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU, SOCIJALNO-STAMBENA PITANJA, IZBJEGLICE I RASELJENA LICA – ELEKTRONSKI OBRASCI

NAPOMENA: Obrasci su objavljeni u PDF formatu. Za pregled istih potrebno je da imate instaliran PDF čitač elektronskih dokumenata!
[su_table responsive=”yes”]
1. PRIJAVA PROMJENE U NOVČANOJ EGZISTENCIJALNOJ NAKNADI
2. PRIJAVA PROMJENE U PORODIČNOJ ILI LIČNOJ INVALIDNINI
3. PRIJAVA PROMJENE U PRAVU NA MJESEČNI NOVČANI DODATAK DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA ILI ČLANA PORODICE DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA
4. PRIJAVA O PROMJENI U ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
5. ZAHTJEV ZA BANJSKO – KLIMATSKO LIJEČENJE
6. ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ
7. ZAHTJEV ZA NAKNADU PUTNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA ZA LIJEČENJE U INOSTRANSTVU
8. ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA TROŠKOVA DŽENAZE -SAHRANE
9. ZAHTJEV ZA PARTICIPACIJU TROŠKOVA DŽENAZE -SAHRANE (KORISNICI STALNE NOVČANE NAKNADE)
10. ZAHTJEV NA POVLAŠTENI PREVOZ
11. ZAHTJEV ZA PRENOS PREDMETA
12. ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ MAJCI/PORODILJI NOVOROĐENOG DJETETA
13. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA MJESEČNI NOVČANI DODATAK -OBRAZAC L-1
14. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA MJESEČNI NOVČANI DODATAK -MINISTARSTVU FBiH
15. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA PARTICIPACIJU TROŠKOVA NAKNADE ZA
DODJELJENO/ KUPLJENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE NA KORIŠTENJE I NAKNADE ZA UREĐENJE GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
16. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA PORODIČNU INVALIDNINU ZA RODITELJE
17. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA PORODIČNU I UVEĆANU PORODIČNU INVALIDNINU
18. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA PROFESIONALNU PREKVALIFIKACIJU
19. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA POMOĆ U SLUČAJU SMRTI DEMOBILIZIRANOG BRANIOCA-TROŠKOVA DŽENAZE/SAHRANE
20. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE NOVOG PROCENTA VOJNOG INVALIDITETA PO OSNOVU POGORŠANJA, ORTOPEDSKOG DODATKA I PRAVO NA TUĐU NJEGU OD STRANE DRUGOG LICA
21. ZAHTJEV ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
22. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA NOVČANU EGZISTENCIJALNU NAKNADU-FBiH
23. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA NOVČANU EGZISTENCIJALNU NAKNADU-BPK
[/su_table]