JAVNI POZIVI

[vc_row][vc_column][vc_column_text]
RANG LISTA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA JAVNI POZIV ZA DODJELU PLASTENIKA
OBJAVLJENO 13.05.2024.
JAVNI POZIV ZA OBUKE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I ZAPOŠLJAVANJA KORISNIKA KOD LOKALNIH PRIVREDNIH SUBJEKATA-PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVE DO 31.05.2024. GODINE

OBJAVLJENO 10.05.2024.
OMLADINSKA BANKA GORAŽDE – DRUGI POZIV ZA MLADE 2024
OBJAVLJENO 23.04.2024.
IZMJENA JAVNOG POZIVA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU PLASTENIKA OD 100 M2  SA SADNIM/SJEMENSKIM MATERIJALOM, SISTEMOM ZA NAVODNJAVANJE KRISTALONIMA I DODATNOM OPREMOM OBJAVLJENO 19.04.2024.
POZIV NA „DRUGI DIJALOG SA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA“ OBJAVLJENO 12.04.2024.
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU PLASTENIKA OD 100 MSA SADNIM/SJEMENSKIM MATERIJALOM, SISTEMOM ZA NAVODNJAVANJE KRISTALONIMA I DODATNOM OPREMOM

OBJAVLJENO 04.04.2024.
JAVNI POZIVZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA I AKTIVNOSTI UDRUŽENJA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU SA PROSTORA GRADA GORAŽDA ZA 2024. GODINU

OBJAVLJENO 03.04.2024.
 ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA OCD/NVO ZA 2024. GODINU OBJAVLJENO 02.04.2024.
POZIV ZA PRISUSTVOVANJE JAVNOJ  RASPRAVI

OBJAVLJENO 01.04.2024.
POZIV NA MOTIVACIONI GOVOR I KONSULTACIJE SA MLADIMA U OKVIRU PLATFORME “DIJALOG ZA MLADE” OBJAVLJENO 25.03.2024.
JAVNI POZIV ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA SAVJETODAVNOG ODBORA GRAĐANA GRADA GORAŽDE OBJAVLJENO 25.03.2024.
OMLADINSKA BANKA GORAŽDE – POZIV ZA NOVE ČLANICE I ČLANOVE ODBORA OBJAVLJENO 12.03.2024.
POZIV PREDSTAVNICIMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA NA UČEŠĆE U MENTORSKIM SASTANCIMA ZA PRIJEDLOGE PROJEKATA KOJE ĆE FINANSIRATI/SUFINANSIRATI GRAD GORAŽDE U 2024. GODINI OBJAVLJENO 13.02.2024.
JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJE ĆE FINANSIRATI/SUFINANSIRATI GRAD GORAŽDE U 2024. GODINI

OBJAVLJENO 13.02.2024.
POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA NA JAVNU RASPRAVU
OBJAVLJENO 07.02.2024.
JAVNI POZIV ZA  UČEŠĆE NA JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O OBLASTIMA DJELOVANJA, NAČINU STICANJA I PRESTANKU STATUSA, EVIDENCIJI I OBAVEZAMA PREMA UDRUŽENJIMA OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD GORAŽDE. OBJAVLJENO 31.01.2024.
OMLADINSKA BANKA GORAŽDE – PRVI POZIV ZA MLADE 2024 OBJAVLJENO 25.01.2024. 
JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE OBAJVLJENO 23.01.2024.
POZIV ZA DOSTAVU KOMENTARA NA NACRT STRATEGIJE ZA MLADE GRADA GORAŽDA ZA PERIOD 2024.–2028 OBJAVLJENO 22.01.2024
JAVNI POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU STRATEGIJE RURALNOG RAZVOJA GRADA GORAŽDA 2023-2027

OBJAVLJENO 10.01.2024
JAVNI POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU BUDŽETA GRADA GORAŽDA ZA 2024. GODINU OBJAVLJENO 29.12.2023.
JAVNI POZIV ZA PRIJAVU EKIPA ZA UČEŠĆE U IV „NOVOGODIŠNJEM MALONOGOMETNOM TURNIRU GORAŽDE 23/24.”

OBJAVLJENO 22.12.2023.
OMLADINSKA BANKA GORAŽDE – POZIV ZA NOVE ČLANICE I ČLANOVE ODBORA
OBJAVLJENO 14.12.2023.
POZIV-BESPLATNE OBUKE ZA MLADE U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU OBJAVLJENO 12.12.2023.
POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA ZA UČEŠĆE NA MENTORSKOM SASTANKU POVODOM REZULTATA JAVNOG POZIVA U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (RELOAD2) U GRADU GORAŽDU OBJAVLJENO 08.12.2023.
REZULTATI EVALUACIJE I INFORMACIJE U VEZI SA PREDLOŽENIM PROJEKTNIM PRIJEDLOZIMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD) U TOKU JAVNOG POZIVA U OKVIRU RELOAD2 PROJEKTA KOJI JE BIO OTVOREN OD 20. OKTOBRA 2023. GODINE DO 17. NOVEMBRA 2023. GODINE OBJAVLJENO 06.12.2023.
OMLADINSKA BANKA GORAŽDE – POZIV ZA NOVE ČLANICE I ČLANOVE ODBORA
OBJAVLJENO 19.11.2023.
POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA ZA UČEŠĆE NA 3. MENTORSKOM SASTANKU U OKVIRU JAVNOG POZIVA ZA PREDAJU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U SKLOPU PROJEKTA RELOAD2 U GRADU GORAŽDU OBJAVLJENO 02.11.2023.
OMLADINSKA BANKA GORAŽDE – POZIV ZA NOVE ČLANICE I ČLANOVE ODBORA OBJAVLJENO 25.10.2023.
JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA S POZICIJE TEKUĆEG TRANSFERA DRUGIM RAZINAMA VLASTI I FONDOVIMA – PODRŠKA EUROPSKE UNIJE BOSNI I HERCEGOVINI U CILJU UBLAŽAVANJA NEGATIVNOG SOCIO-EKONOMSKOG UTJECAJA ENERGETSKE KRIZE

OBJAVLJENO 23.10.2023.
JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2)

OBJAVLJENO 20.10.2023.
POZIV ZA UČEŠĆE U KONSULTACIJAMA ZA MLADE U OKVIRU PLATFORME “DIJALOG ZA MLADE”, GRAD GORAŽDE
OBJAVLJENO 10.10.2023.
POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA NA JAVNU RASPRAVU OBJAVLJENO 27.09.2023.
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U IMPAKT INKUBATORU POSLOVNIH IDEJA-PRODUŽEN ROK DO 15.09.2023.  OBJAVLJENO 31.08.2023.
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA  ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE EKONOMSKI UGROŽENIM KATEGORIJAMA NA TRŽIŠTU RADA

OBJAVLJENO 03.08.2023. 
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U STRUČNOJ RASPRAVI NA NACRT IZMJENA REGULACIONOG PLANA “VITKOVIĆI” U GORAŽDU

OBJAVLJENO 25.07.2023.
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U IMPAKT INKUBATORU POSLOVNIH IDEJA OBJAVLJENO 03.07.2023.
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA GORAŽDA

OBJAVLJENO 19.06.2023.
DRUGI  JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJE ĆE FINANSIRATI/SUFINANSIRATI  GRAD GORAŽDE U 2023. GODINI

OBJAVLJENO 19.06.2023. 
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU MOTOKULTIVATORA – FREZA PUTEM SUFINANSIRANJA OBAJVLJENO 12.06.2023.
POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA NA JAVNU RASPRAVU OBJAVLJENO 08.06.2023.
POZIV:   JAVNE KONSULTACIJE NA NACRT STRATEŠKE PLATFORME-STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA GRADA GORAŽDA 2023-2027

OBJAVLJENO 06.06.2023.
REZULTATI EVALUACIJE PREDLOŽENIH PROJEKATA IZ JAVNOG POZIVA U OKVIRU RELOAD2 PROJEKTA OD 16.03.-20.04.2023. GODINE OBJAVLJENO 31.05.2023.
REZULTATI GLASANJA OCD U  PROCESU IZBORA PREDSTAVNIKA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA SA PODRUČJA GRADA GORAŽDA ZA UČEŠĆE U U EVALUACIONOJ KOMISIJI
OBJAVLJENO 04.05.2023.
PONOVLJENI POZIV ČLANOVIMA/ICAMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRIJAVE  ZA UČEŠĆE U EVALUACIONOJ KOMISIJI OBJAVLJENO 04.05.2023.
POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA SA PODRUČJA GRADA GORAŽDA ZA UČEŠĆE U IZBORU PREDSTAVNIKA U EVALUACIONOJ KOMISIJI U OKVIRU JAVNOG POZIVA ZA PREDAJU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U SKLOPU PROJEKTA RELOAD2 OBJAVLJENO 28.04.2023.
POZIV ČLANOVIMA/ICAMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRIJAVE ZA UČEŠĆE U EVALUACIONOJ KOMISIJI U GRADU GORAŽDE OBJAVLJENO 26.04.2023.
JAVNI POZIV ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA I AKTIVNOSTI UDRUŽENJA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU SA PROSTORA GRADA GORAŽDA ZA 2023. GODINU OBJAVLJENO 20.04.2023.
POZIV ČLANOVIMA/ICAMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRIJAVE  ZA UČEŠĆE U EVALUACIONOJ KOMISIJI OBAJVLJENO 20.04.2023.
Obavijest o produženju Javnog poziva organizacijama civilnog društva za predaju prijedloga projekata komponente za mlade u sklopu projekta ReLOaD2
OBJAVLJENO 13.04.2023.
POZIV PREDSTAVNICIMA OCD NA UČEŠĆE U MENTORSKIM SASTANCIMA ZA PRIJEDLOGE PROJEKATA KOJE ĆE FINANSIRATI/SUFINANSIRATI GRAD GORAŽDE U 2023. GODINI OBJAVLJENO 10.04.2023.
JAVNI POZIV OCD/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJE ĆE FINANSIRATI/SUFINANSIRATI GRAD GORAŽDE U 2023. GODINI

OBJAVLJENO 07.04.2023.
POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA NA JAVNU RASPRAVU OBJAVLJENO 04.04.2023.
POZIV ZA ČLANSTVO U ODBORU OMLADINSKE BANKE GORAŽDE
OBJAVLJENO 28.03.2023.
JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOMPONENTE ZA MLADE U SKLOPU PROJEKTA RELOAD 2

OBJAVLJENO 16.03.2023.
 POZIV ZA UČEŠĆE U KONSULTACIJAMA ZA MLADE U OKVIRU PLATFORME “DIJALOG ZA MLADE”, GRAD  GORAŽDE OBJAVLJENO 22.02.2023.
OMLADINSKA BANKA GORAŽDE – PRVI POZIV ZA MLADE 2023 OBJAVLJENO 20.02.2023.
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI-NACRT ODLUKE O VISINI KOMUNALNIH TAKSI GRADA GORAŽDE

OBJAVLJENO 16.02.2023.
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI-NACRT ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O RADNOM VREMENU OBJEKATA U OBLASTI TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA, OBRTNIČKIH I SRODNIH DJELATNOSTI NA PODRUČJU GRADA GORAŽDA

OBJAVLJENO 13.02.2023.
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI-NACRT BUDŽETA GRADA GORAŽDA ZA 2023. GODINU… OBJAVLJENO 13.02.2023.
JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA STRUČNOG USAVRŠAVANJA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA GRADA GORAŽDA U 2023. GODINI OBJAVLENO 09.02.2023.
JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA U BIH I INOSTRANSTVU ZA POTREBE GRADA GORAŽDA U 2023. GODINI OBJAVLJENO 09.02.2023.
JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA U BIH I INOSTRANSTVU ZA POTREBE GRADA GORAŽDA ZA 2023. GODINU OBJAVLJENO 09.02.2023.
JAVNI POZIV:  STRUČNA RASPRAVA NACRT PORSTORNOG PLANA GRADA GORAŽDE ZA PERIOD 2017-2037.

OBJAVLJENO 20.01.2023.
POZIV ZA ČLANSTVO U ODBORU OMLADINSKE BANKE GORAŽDE
OBJAVLJENO 15.01.2022. 
JAVNI POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA 2023. GODINU OBJAVLJENO 06.01.2022.
WORLD VISION BIH FONDACIJA:  POZIV ZA PRIJAVU EKO PROJEKATA OBJAVLJENO 29.12.2022.
POZIV ZA ČLANSTVO U ODBORU OMLADINSKE BANKE GORAŽDE OBJAVLJENO 28.12.2022. 
REZULTATI EVALUACIJE I INFORMACIJE U VEZI SA PREDLOŽENIM PROJEKTNIM PRIJEDLOZIMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD) U TOKU JAVNOG POZIVA U OKVIRU RELOAD2 PROJEKTA KOJI JE BIO OTVOREN OD 17. OKTOBRA DO 21. NOVEMBRA 2022. GODINE OBJAVLJENO 22.12.2022.
JAVNI POZIV ZA PRIJAVU EKIPA ZA UČEŠĆE U III „NOVOGODIŠNJEM MALONOGOMETNOM TURNIRU GORAŽDE 22/23.“

OBJAVLJENO 19.12.2022.
POZIV NA SRUČNU RASPRAVU O NACRTU IZMJEMA REGULACIONOG PLANA “SPLAVIŠTE”

OBJAVLJENO 15.12.2022.
POZIV ZA ČLANSTVO U ODBORU OMLADINSKE BANKE GORAŽDE OBJAVLJENO 13.12.2022.
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE RAZVOJU MALIH BIZNISA U GORAŽDU

OBJAVLJENO 21.11.2022.
PONOVLJENI POZIV ČLANOVIMA/ICAMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRIJAVE ZA UČEŠĆE U EVALUACIONOJ KOMISIJI U GRADU GORAŽDU OBJAVLJENO 21.11.2022.
POZIV ČLANOVIMA/ICAMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRIJAVE ZA UČEŠĆE U EVALUACIONOJ KOMISIJI UGRADU GORAŽDU

OBJAVLJENO 14.11.2022.
POZIV OCD ZA UČEŠĆE NA TREĆEM MENTORSKOM SASTANKU U OKVIRU JAVNOG POZIVA ZA PREDAJU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U SKLOPU PROJEKTA RELOAD2

OBJAVLJENO 08.11.2022.
POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA ZA UČEŠĆE NA DRUGOM MENTORSKOM SASTANKU U OKVIRU JAVNOG POZIVA ZA PREDAJU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U SKLOPU PROJEKTA RELOAD 2 U GRADU GORAŽDU OBJAVLJENO 31.10.2022.
POZIV OCD ZA UČEŠĆE NA PRVOM MENTORSKOM SASTANKU U OKVIRU JAVNOG POZIVA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU RELOAD2

OBJAVLJENO 24.10.2022.
JAVNI POZIV OCD/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2)

PREUZMANJE POTREBNE DOKUMENTACIJE (DOWNLOAD .ZIP)

OBJAVLJENO 17.10.2022.
POZIV NA SAJAM SAPOŠLJAVANJA “POSLOVI BUDUĆNOSTI” OBJAVLJENO 04.10.2022.
POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA NA JAVNU RASPRAVU-PRIORITETNE OBLASTI (RELOAD 2) OBJAVLJENO 30.09.2022.
JAVNI POZIV ZA NEZAPOSLENE OSOBE SA PODRUČJA BPK GORAŽDA  DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU STRUČNOG USAVRŠAVANJA OBJAVLJENO 27.09.2022.
POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA NA ZAJEDNIČKI SASTANAK
OBJAVLJENO 06.09.2022.
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELJU JAVNIH PRIZNANJA GRADA GORAŽDA

OBJAVLJENO 07.07.2022.
ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA OCD/NVO ZA 2022. GODINU OBJAVLJENO 14.06.2022.
JAVNI POZIV GRAĐANIMA-VLASNICIMA NEKRETNINA NA LOKALITETU LALETA, BUDIĆI I DOCA U GORAŽDU OBJAVLJENO 07.06.2022.
RANG LISTA KANDIDATA ZA DODJELU MOTOKOPAČICA-FREZA PO PROJEKTU KOJI SE REALIZUJE SA ORGANIZACIJOM WORLD VISION INTERNATIONAL
OBJAVLJENO 13.05.2022.
RANG LISTA USPJEŠNIH KANDIDTA PO PROJEKTU “SELLS” KOJI SE REALIZUJE U SARADNJI SA CARITAS ŠVICARSKE U BIH OBJAVLJENO 09.05.2022.
POZIV ČLANOVIMA/ICAMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRIJAVE ZA UČEŠĆE U EVALUACIONOJ KOMISIJI U GORAŽDU OBJAVLJENO 05.05.2022.
JAVNI POZIV ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA I AKTIVNOSTI UDRUŽENJA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU SA PROSTORA GRADA GORAŽDA ZA 2022. GODINU

OBJAVLJENO 25.04.2022.
JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJE ĆE FINANSIRATI/SUFINANSIRATI GRAD GORAŽDE U 2022. GODINI

OBJAVLJENO 21.04.2022.
POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA NA JAVNU RASPRAVU OBJAVLJENO 15.04.2022.
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU MOTOKULTIVATORA-FREZA PUTEM SUFINANSIRANJA

OBAJVLJENO 07.04.2022.
POZIV ZA ČLANSTVO U ODBORU OMLADINSKE BANKE GORAŽDE
OBJAVLJENO 31.03.2022.
POZIV ZA UČEŠĆE U FORUMU ZA GRAĐANSKE INICIJATIVE (RELOAD2) OBJAVLJENO 21.03.2022.
OMLADINSKA BANKA GORAŽDE – I POZIV ZA MLADE 2022 OBJAVLJENO 24.02.2022.
RANG LISTA SA PREGLEDOM PROJEKATA PO PRVOM JAVNOM POZIVU ZA GRAD GORAŽDE (RELAOD2) OBJAVLJENO 18.02.2022.
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNIM RASPRAVAMA:  O NACRTU BUDŽETA GRADA GORAŽDE ZA 2022. GODINU, O NACRTU ODLUKE O IZVRŠAVANJU BUDŽETA GRADA GORAŽDE ZA 2022. GODINU, O NACRTU BUDŽETSKOG KALENDARA GRADA GORAŽDE ZA 2022. GODINU

OBJAVLJENO 13.01.2022.
POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA SA PODRUČJA GRADA GORAŽDA ZA UČEŠĆE U IZBORU PREDSTAVNIKA U EVALUACIONOJ KOMISIJI U OKVIRU JAVNOG POZIVA ZA PREDAJU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U SKLOPU PROJEKTA
OBJAVLJENO 05.01.2022.
POZIV ČLANOVIMA/ICAMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRIJAVE ZA UČEŠĆE U EVALUACIONOJ KOMISIJI U GORAŽDU
OBJAVLJENO 15.12.2021.
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA PRIVREMENO ZAUZIMANJE JAVNE POVRŠINE OBJAVLJENO 15.12.2021.
JAVNI POZIV ZA PRIJAVU EKIPA ZA UČEŠĆE U II „NOVOGODIŠNJEM MALONOGOMETNOM TURNIRU GORAŽDE 21/22.“ 

OBJAVLJENO 13.12.2021.
JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA RELOAD2 

OBJAVLJENO 06.12.2021.
POZIV ZA UČEŠĆE U FORUMIMA GRAĐANA
OBJAVLJENO 22.11.2021.
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA PROJEKAT SELLS
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USLOVA, KRITERIJA I POSTUPAKA ZA IZBOR KANDIDATA ZA UČEŠĆE U PROJEKTU

OBJAVLJENO 04.11.2021.
POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA NA JAVNU RASPRAVU-RELOAD 2 OBJAVLJENO 02.11.2021.
JAVNI POZIV OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA ZA UPIS U SPISAK OMLADINSKIH UDRUŽENJA GRADA GORAŽDA

OBJAVLJENO
28.09.2021.
JAVNI PREDPOZIV ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO A S CILJEM PODRŠKE I OSNAŽIVANJA KROZ UČEŠĆE I FINANSIRANJE U PROJEKTU SELLS OBJAVLJENO
22.09.2021.
JAVNI POZIV ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA I AKTIVNOSTI UDRUŽENJA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU SA PROSTORA GRADA GORAŽDA ZA 2021. GODINU

OBRASCI PRIJAVE PROJEKTA – DOWNLOAD

OBJAVLJENO
16.08.2021.
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO
05.07.2021.
PRIJAVA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA GORAŽDA – PRAVNA LICA OBJAVLJENO
05.07.2021.
PRIJAVA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA GORAŽDA – FIZIČKA LICA OBJAVLJENO
05.07.2021.
POZIV ZAINTERESOVANIM GRAĐANI GRADA GORAŽDA, DA PRISUSTVUJU JAVNOJ RASPRAVI O: NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU MINIMALNOG IZNOSA MJESEČNE NAKNADE ZA ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ZAJEDNIČKIM DIJELOVIMA ZGRADA, NACRTU ODLUKE O VODOVODU I KANALIZACIJI, NACRTU ODLUKE O KOMUNALNOM REDU. OBJAVLJENO
21.06.2021.
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU PLASTENIKA PUTEM SUFINANSIRANJA OBJAVLJENO
11.05.2021.
JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJE ĆE FINANSIRATI/SUFINANSIRATI GRAD GORAŽDE U 2021. GODINI OBJAVLJENO
29.04.2021.
POZIV ZA ČLANSTVO U ODBORU OMLADINSKE BANKE GORAŽDE OBJAVLJENO
04.03.2021.
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU BUDŽETA GRADA GORAŽDA ZA 2021. GODINU OBJAVLJENO
22.02.2021.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]