JAVNI POZIVI

POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA NA ZAJEDNIČKI SASTANAK
OBJAVLJENO 06.09.2022.
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELJU JAVNIH PRIZNANJA GRADA GORAŽDA

OBJAVLJENO 07.07.2022.
ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA OCD/NVO ZA 2022. GODINU OBJAVLJENO 14.06.2022.
JAVNI POZIV GRAĐANIMA-VLASNICIMA NEKRETNINA NA LOKALITETU LALETA, BUDIĆI I DOCA U GORAŽDU OBJAVLJENO 07.06.2022.
RANG LISTA KANDIDATA ZA DODJELU MOTOKOPAČICA-FREZA PO PROJEKTU KOJI SE REALIZUJE SA ORGANIZACIJOM WORLD VISION INTERNATIONAL
OBJAVLJENO 13.05.2022.
RANG LISTA USPJEŠNIH KANDIDTA PO PROJEKTU “SELLS” KOJI SE REALIZUJE U SARADNJI SA CARITAS ŠVICARSKE U BIH OBJAVLJENO 09.05.2022.
POZIV ČLANOVIMA/ICAMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRIJAVE ZA UČEŠĆE U EVALUACIONOJ KOMISIJI U GORAŽDU OBJAVLJENO 05.05.2022.
JAVNI POZIV ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA I AKTIVNOSTI UDRUŽENJA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU SA PROSTORA GRADA GORAŽDA ZA 2022. GODINU

OBJAVLJENO 25.04.2022.
JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJE ĆE FINANSIRATI/SUFINANSIRATI GRAD GORAŽDE U 2022. GODINI

OBJAVLJENO 21.04.2022.
POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA NA JAVNU RASPRAVU OBJAVLJENO 15.04.2022.
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU MOTOKULTIVATORA-FREZA PUTEM SUFINANSIRANJA

OBAJVLJENO 07.04.2022.
POZIV ZA ČLANSTVO U ODBORU OMLADINSKE BANKE GORAŽDE
OBJAVLJENO 31.03.2022.
POZIV ZA UČEŠĆE U FORUMU ZA GRAĐANSKE INICIJATIVE (RELOAD2) OBJAVLJENO 21.03.2022.
OMLADINSKA BANKA GORAŽDE – I POZIV ZA MLADE 2022 OBJAVLJENO 24.02.2022.
RANG LISTA SA PREGLEDOM PROJEKATA PO PRVOM JAVNOM POZIVU ZA GRAD GORAŽDE (RELAOD2) OBJAVLJENO 18.02.2022.
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNIM RASPRAVAMA:  O NACRTU BUDŽETA GRADA GORAŽDE ZA 2022. GODINU, O NACRTU ODLUKE O IZVRŠAVANJU BUDŽETA GRADA GORAŽDE ZA 2022. GODINU, O NACRTU BUDŽETSKOG KALENDARA GRADA GORAŽDE ZA 2022. GODINU

OBJAVLJENO 13.01.2022.
POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA SA PODRUČJA GRADA GORAŽDA ZA UČEŠĆE U IZBORU PREDSTAVNIKA U EVALUACIONOJ KOMISIJI U OKVIRU JAVNOG POZIVA ZA PREDAJU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U SKLOPU PROJEKTA
OBJAVLJENO 05.01.2022.
POZIV ČLANOVIMA/ICAMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRIJAVE ZA UČEŠĆE U EVALUACIONOJ KOMISIJI U GORAŽDU
OBJAVLJENO 15.12.2021.
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA PRIVREMENO ZAUZIMANJE JAVNE POVRŠINE OBJAVLJENO 15.12.2021.
JAVNI POZIV ZA PRIJAVU EKIPA ZA UČEŠĆE U II „NOVOGODIŠNJEM MALONOGOMETNOM TURNIRU GORAŽDE 21/22.“ 

OBJAVLJENO 13.12.2021.
JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA RELOAD2 

OBJAVLJENO 06.12.2021.
POZIV ZA UČEŠĆE U FORUMIMA GRAĐANA
OBJAVLJENO 22.11.2021.
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA PROJEKAT SELLS
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USLOVA, KRITERIJA I POSTUPAKA ZA IZBOR KANDIDATA ZA UČEŠĆE U PROJEKTU

OBJAVLJENO 04.11.2021.
POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA NA JAVNU RASPRAVU-RELOAD 2 OBJAVLJENO 02.11.2021.
JAVNI POZIV OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA ZA UPIS U SPISAK OMLADINSKIH UDRUŽENJA GRADA GORAŽDA

OBJAVLJENO
28.09.2021.
JAVNI PREDPOZIV ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO A S CILJEM PODRŠKE I OSNAŽIVANJA KROZ UČEŠĆE I FINANSIRANJE U PROJEKTU SELLS OBJAVLJENO
22.09.2021.
JAVNI POZIV ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA I AKTIVNOSTI UDRUŽENJA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU SA PROSTORA GRADA GORAŽDA ZA 2021. GODINU

OBRASCI PRIJAVE PROJEKTA – DOWNLOAD

OBJAVLJENO
16.08.2021.
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO
05.07.2021.
PRIJAVA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA GORAŽDA – PRAVNA LICA OBJAVLJENO
05.07.2021.
PRIJAVA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA GORAŽDA – FIZIČKA LICA OBJAVLJENO
05.07.2021.
POZIV ZAINTERESOVANIM GRAĐANI GRADA GORAŽDA, DA PRISUSTVUJU JAVNOJ RASPRAVI O: NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU MINIMALNOG IZNOSA MJESEČNE NAKNADE ZA ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ZAJEDNIČKIM DIJELOVIMA ZGRADA, NACRTU ODLUKE O VODOVODU I KANALIZACIJI, NACRTU ODLUKE O KOMUNALNOM REDU. OBJAVLJENO
21.06.2021.
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU PLASTENIKA PUTEM SUFINANSIRANJA OBJAVLJENO
11.05.2021.
JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJE ĆE FINANSIRATI/SUFINANSIRATI GRAD GORAŽDE U 2021. GODINI OBJAVLJENO
29.04.2021.
POZIV ZA ČLANSTVO U ODBORU OMLADINSKE BANKE GORAŽDE OBJAVLJENO
04.03.2021.
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU BUDŽETA GRADA GORAŽDA ZA 2021. GODINU OBJAVLJENO
22.02.2021.
POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI