OBAVJEŠTENJA

[vc_row][vc_column][vc_column_text]
O B A V J E Š T E NJ E  ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE SA PODRUČJA GRADA GORAŽDE OBJAVLJENO 24.01.2024.
OBAVJEŠTENJE O PODNESENOM ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE PRETHODNE VODNE SAGLASNOSTI (UNIS GINEX D.D.) OBJAVLJENO 17.01.2024.
OBAVJEŠTENJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE SA PODRUČJA GRADA GORAŽDE OBJAVLJENO 03.01.2023.
OBAVJEŠTENJE O PODNESENOM ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE PRETHODNE VODNE SAGLASNOSTI OBJAVLJENO 15.12.2023.
OBAVIJEST ZA GRAĐANE POVODOM OBJAVE REZULTATA I PODNOŠENJA PRIGOVORA JAVNOG POZIVA FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE PODRŠKA EUROPSKE UNIJE BOSNI I HERCEGOVINI U CILJU UBLAŽAVANJA NEGATIVNOG SOCIO-EKONOMSKOG UTJECAJA ENERGETSKE KRIZE OBJAVLJENO 04.12.2023
OBAVJEŠTENJE O PODNESENOM ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE PRETHODNE VODNE SAGLASNOSTI OBJAVLJENO 28.11.2023.
OBAVIJEST O JAVNOM POZIVU ZA PODJELU NOVČANE PODRŠKE EU ENERGETSKI SIROMAŠNIM KUĆANSTVIMA OBJAVLJENO 19.10.2023.
OBAVJEŠTENJE O PODNESENOM ZAHTJEVU GRADA GORAŽDE ZA IZDAVANJE PRETHODNE VODNE SAGLASNOSTI OBJAVLJENO 04.07.2023.
OBAVJEŠTENJE O PODNESENOM ZAHTJEVU UDRUŽENJA LOVAČKO DRUŠTVO „BIESRNA” GORAŽDE, ZA IZDAVANJE PRETHODNE VODNE SAGLASNOSTI ZA ISPUŠTANJE SANITARNO-FEKALNIH OTPADNIH VODA OBJAVLJENO 26.06.2023.
Obavijest o produženju Javnog poziva organizacijama civilnog društva za predaju prijedloga projekata komponente za mlade u sklopu projekta ReLOaD2
OBJAVLJENO 13.04.2023.
OBAVIJEST O GLASANJU ZA PROJEKTE I MIKROBIZNISE OMLADINSKE BANKE GORAŽDE OBJAVLJENO 13.04.2023.
OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE-IZDAVANJE PRETHODNE VODNE SAGLASNOSTI OBJAVLJNO 03.04.2023.
OBAVJEŠTENJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE SA PODRUČJA GRADA GORAŽDE OBJAVLJENO 13.03.2023.
OBAVJEŠTENJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE SA PODRUČJA GRADA GORAŽDE OBJAVLJENO 13.02.2023.
OBAVJEŠTENJE ZA DOSTAVLJANJE PISMENOG IZJAŠNJAVANJA PO PODNESENOM ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE PRETHODNE VODNE SAGLASNOSTI OBJAVLJENO 09.02.2023. 
OBAVJEST ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA (RELAOD 2- 25.01.2023) OBJAVLJENO 25.01.2023.
OBAVJEŠTENJE O AŽURIRANJU PODATAKA U REGISTRU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA OBJAVLJENO 05.01.2023.
REZULTATI EVALUACIJE I INFORMACIJE U VEZI SA PREDLOŽENIM PROJEKTNIM PRIJEDLOZIMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD) U TOKU JAVNOG POZIVA U OKVIRU RELOAD2 PROJEKTA KOJI JE BIO OTVOREN OD 17. OKTOBRA DO 21. NOVEMBRA 2022. GODINE OBJAVLJENO 22.12.2022.
OTVORENI POZIV ZA MLADE
OBJAVLJENO 14.12.2022.
OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU KALENDARA ZA OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DOGAĐAJA, DATUMA I LIČNOSTI
ODLUKA O UTVRDIVANJU KALENDARA ZA OBILJEZAVANJE ZNACAJNIH DOGADAJA, DATUMA I LICNOSTI IZ ODBRAMBENO-OSLOBODILACKOG RATA 1992-1995 GODINA U GRADU GORAZDU
OBJAVLJENO 08.12.2022.
SAJAM BOSANSKO-HERCEGOVAČKE PRIVREDE U SARAJEVU
OBJAVLJENO 02.12.2022.
OBAVJEŠTENJE ZA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE SA PODRUČJA GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 29.11.2022.
OBAVJEŠTENJE O PODNESENOM ZAHTJEVU ZA IZDAVADNJE PRETHODNE VODNE SAGLASNOSTI OBJAVLJENO 11.11.2022.
OBAVIJESTI ZA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE OBJAVLJENO 19.10.2022.
OBAVIJEST ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA
OBJAVLJENO 06.10.2022.
OBAVIJEST O OTKAZIVANJU 16. REDOVNE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA
OBJAVLJENO 15.09.2022.
ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA OCD/NVO ZA 2022. GODINU
OBAJAVLJENO 14.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O PODNESENOM ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE PRETHODNE VODNE SAGLASNOSTI OBJAVLJENO 09.06.2022.
OBAVJEŠTENJE OBRTNICIMA I LICIMA KOJE OBAVLJAJU SRODNE DJELATNOSTI O OBAVEZI USKLAĐIVANJA POSLOVANJA OBJAVLJENO 06.06.2022.
OBAVJEŠTENJE ZA RASELJENA LICA O ZAHTJEVU ZA PROMJENU BIRAČKE OPCIJE OBJAVLJENO 16.05.2022.
RANG LISTA KANDIDATA ZA DODJELU MOTOKOPAČICA-FREZA PO PROJEKTU KOJI SE REALIZUJE SA ORGANIZACIJOM WORLD VISION INTERNATIONAL
OBJAVLJENO 13.05.2022.
RANG LISTA USPJEŠNIH KANDIDTA PO PROJEKTU “SELLS” KOJI SE REALIZUJE U SARADNJI SA CARITAS ŠVICARSKE U BIH
OBJAVLJENO 09.05.2022.
PROGRAM OBILJEŽAVANJA DANA NEZAVISNOSTI BIH
OBJAVLJENO 23.02.2022.
RJEŠENJE O ODREĐIVANJU PRINUDNOG UPRAVITELJA ZGRADA OBJAVLJENO 07.02.2022.
OBAVJEŠTENJE O REALIZACIJI UGOVORA UZ PODRŠKU FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BiH OBJAVLJENO 19.01.2022.
OBAVJEŠTENJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE SA PODRUČJA GRADA GORAŽDA
OBJAVLJENO 05.01.2022.
OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKTA NA JAVNI POZIV OCD/NVO OBJAVLJENO 27.12.2021.
OBAVIJEST ZA OCD O RASPOREDU ODRŽAVANJA MENTORSKIH SESIJA
OBJAVLJENO 23.12.2021.
OKRUGLI STO – „Državnost Bosne i Hercegovine u kontekstu očuvanja mira i stabilnosti“ OBJAVLJENO 19.12.2021.
OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O AGROTEHNIČKIM MJERAMA ZAŠTITE I KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

NACRT ODLUKE O AGROTEHNIČKIM MJERAMA ZAŠTITE I KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

OBJAVLJENO
08.12.2021.
OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE – PRIJAVA PLANA PROIZVODNJE ZA 2022. GODINU + PRIJAVNI OBRAZAC OBJAVLJENO
19.10.2021
PROJEKT MODERNIZACIJE CESTOVNOG SEKTORA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE – PLAN OTKUPA ZEMLJIŠTA I PRESELJENJA (ZA POJEDINAČNE PROJEKTE U OKVIRU TRANŠE 1) – INFORMATIVNA BROŠURA OBJAVLJENO
21.09.2021
PROJEKT MODERNIZACIJE CESTOVNOG SEKTORA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE – PLAN OTKUPA IMOVINE I PRESELJENJA ZA PODPROJEKTE OBJAVLJENO
21.09.2021
OBAVJEŠTENJE – PLAN ODRŽAVANJA IZBORA PO MJESNIM ZAJEDNICAMA OBJAVLJENO
17.09.2021
PRIJEDLOG RANG LISTE PRIORITETA ZA DAVANJE U ZAKUP STANOVA SOCIJALNOG STANOVANJA OBJAVLJENO
28.07.2021
OBAVJEŠTENJE – AŽURIRAN AKCIONI PLAN PRESELJENJA (RAP) ZA PROJEKAT „SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA I MODERNIZACIJA “MAGISTRALNIH CESTA U FEDERACIJI BIH – NACRT – JAVNE KONSULTACIJE OBJAVLJENO
26.07.2021
KONAČNA LISTA KANDIDATA ZA DODJELU PLASTENIKA OBJAVLJENO
17.06.2021
RANG LISTA KANDIDATA ZA DODJELU SLOBODNIH LICENCI ZA VRŠENJE TAKSI PREVOZA NA PODRUČJU BPK GORAŽDE. OBJAVLJENO
15.04.2021
DOSTAVA PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA ZA IZRADU PRIJEDLOGA PROGRAMA RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GORAŽDE ZA 2021. GODINU OBJAVLJENO
02.02.2021
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]