JAVNE NABAVKE I TENDERI

POZIVI ZA DOSTAVU PONUDA

ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “DRINEX” D.O.O. GORAŽDE ZA LOT 2 – NABAVKA I ISPORUKA KOPIR APARATA ZA POTREBE SLUŽBE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆU UPRAVU OBJAVLJENO 24.04.2024.
ODLUKA O PONIŠTAVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA IZRADE IZVODA IZ GLAVNOG PROJEKTA REGIONALNE SANITARNE DEPONIJE “TREŠNJICA” OBJAVLJENO 21.03.2024.
ODLUKA O REZULTATIMA PRETKVALIFIKACIJE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA ZA NABAVKU RADOVA NA SANACIJI KLIZIŠTA-PREVENTIVNE MJERE ODVODNJE OBORINSKIH VODA ZA DIO NASELJA OBARAK OBJAVLJENO 24.11.2023.
POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

OBJAVLJENO 15.11.2023.
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USTUPANJE RADOVA NA SANACIJI KLIZIŠTA U MZ SADBA

OBJAVLJENO 20.10.2023.
POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USTUPANJE RADOVA NA SANACIJI KLIZIŠTA U MZ SADBA

OBJAVLJENO 11.10.2023.
PREDHODNA PROVJERA TRŽIŠTA ZA JAVNU NABAKU RADOVA – RADOVI  NA REKONSTRUKCIJI POTISNOG CJEVOVODA – III FAZA U GRADU GORAŽDE

OBJAVLJENO 17.07.2023.
PREDHODNA PROVJERA TRŽIŠTA ZA JAVNU NABAKU RADOVA – RADOVI  NA IZGRADNJI SPOMEN OBILJEŽJA ZAIM IMAMOVIĆ

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

OBRAZAC ZA PONUDU-GRAĐEVINSKI RADOVI

OBJAVLJENO 12.07.2023.
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA STRUČNOG USAVRŠAVANJA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA GRADA GORAŽDA U 2022. GODINI OBJAVLJENO 12.04.2022.
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RESTORANSKIH USLUGA U BOSNI I HERCEGOVINI I INOSTRANSTVU U 2022. GODINI ZA POTREBE GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 12.04.2022.
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE VULKANIZERSKIH I USLUGA PRANJA SLUŽBENIH MOTORNIH VOZILA GRADA GORAŽDA I PROFESIONALNE VATROGASNE JEDINICE OBJAVLJENO 12.04.2022.
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA PRUŽANJE USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA U BIH I INOSTRANSTVU ZA 2022. GODINU ZA POTREBE GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 12.04.2022.
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA STRUČNOG USAVRŠAVANJA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA GRADA GORAŽDA U 2021. GODINI OBJAVLJENO 21.05.2021.
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RESTORANSKIH USLUGA U BOSNI I HERCEGOVINI I INOSTRANSTVU U 2021. GODINI ZA POTREBE GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 21.05.2021.
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA PRUŽANJE VULKANIZERSKIH I USLUGA PRANJA SLUŽBENIH MOTORNIH VOZILA ZA POTREBE GRADA GORAŽDA I PROFESIONALNE VATROGASNE JEDINICE OBJAVLJENO 21.05.2021.
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA PRUŽANJE USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA U BIH I INOSTRANSTVU U 2021. GODINI ZA POTREBE GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 21.05.2021.
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA PRUŽANJE USLUGA REKREATIVNOG KLIZANJA ZA POTREBE GRAĐANA GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 26.01.2021.

OSNOVNI PODACI O ZAKLJUČENJU UGOVORA

O PONIŠTAVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA IZRADE IDEJNOG PROJEKTA REVITALIZACIJE I PREZENTACIJE KOMPLEKSA – HISTORIJSKE PODRUČJE NEKROPOLA SA STEĆCIMA NA LOKALITETU KUĆARIN U HRANČIĆIMA. OBJAVLJENO 16.05.2024.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA „OKAC” D.O.O. GORAŽDE ZA IZVOĐENJE RADOVA – NABAVKA RADOVA NA·SANACIJI DIJELA POSTOJEĆE VODOVODNE MREŽE I IZGRADNJI KAPTAŽE U NASELJU ILOVAČA OBJAVLJENO 13.05.2024.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “IPSA INSTITUT” D.O.O. SARAJEVO ZA NABAVKU USLUGA IZRADE IZVODA IZ GLAVNOG PROJEKTA REGIONALNE SANITARNE DEPONIJE “TREŠNJICA”. OBJAVLJENO 13.05.2024.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA „OKAC” D.O.O. GORAŽDE ZA IZVOĐENJE RADOVA – NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI PUTA OD MOSTA U VITKOVIĆIMA PREMA NASELJU KODŽAGA POLJE OBJAVLJENO 10.05.2024.
ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU RADOVA NA SANACIJI PUTEVA I PARKING PROSTORA NA PODRUČJU GRADA GORAŽDA, OBJAVLJENO 06.05.2024.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA „TU” D.O.O.GORAŽDE ZA NABAVKU CVIJEĆA I CVJETNIH ARANŽMANA ZA POTREBE GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 06.05.2024.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “DRINEX” D.O.O. GORAŽDE ZA LOT 1 – NABAVKA I ISPORUKA 25 TABLETA
OBJAVLJENO 24.04.2024.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA „VATROZAŠTITA” D.O.O. ŽIVINICE ZA NABAVKU NALJEPNICA I HOLOGRAMA OBJAVLJENO 25.03.2024.
ODLUKA O PONIŠTAVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA IZRADE IZVODA IZ GLAVNOG PROJEKTA REGIONALNE SANITARNE DEPONIJE “TREŠNJICA”
OBJAVLJENO 21.03.2024.
ZAKLJUČAK O ISPRAVCI ODLUKE OBJAVLJENO 04.03.2024.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI OBJAVLJENO 19.02.2024.
ODLUKA O REZULTATIMA PRETKVALIFIKACIJE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA ZA NABAVKU RADOVA OBJAVLJENO 09.02.2024.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “DRINEX” D.O.O. GORAŽDE ZA LOT 3 – NABAVKU NAS UREĐAJA I DRUGE KOMPJUTERSKE OPREME OBJAVLJENO 08.02.2024. 
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “DRINEX” D.O.O. GORAŽDE ZA LOT 2 – NABAVKU I ISPORUKA PRINTERA  OBJAVLJENO 08.02.2024.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “DRINEX” D.O.O. GORAŽDE ZA LOT 1 – NABAVKU I ISPORUKU RAČUNARA OBJAVLJENO 08.02.2024.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA GPD „DRINA” D.D. GORAŽDE ZA IZVOĐENJE RADOVA – NABAVKA DIJELA RADOVA NA IZGRADNJI SPORTSKE ZGRADE-SVALAČIONICE VITKOVIĆI OBJAVLJENO 06.02.2024.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “AQUABALKAN” D.O.O. KONJIC ZA NABAVKU ROBA – NABAVKA ČAMCA I PRIKOLICE ZA ČAMAC OBJAVLJENO 12.01.2024. 
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “AVC” D.O.O. SARAJEVO ZA NABAVKU USLUGA IZNAJMLJIVANJA LEDENE PLOHE ZA GRAD GORAŽDE OBJAVLJENO 05.01.2024.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “IMEL” D.O.O. LUKAVAC ZA NABAVKU I INSTALIRANJE APLIKACIJE E-VIJEĆE OBJAVLJENO 05.01.2023.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “SUMAN” D.O.O. SARAJEVO ZA NABAVKU 5 SUNCOBRANA ZA POTREBE JEDINICA I SLUŽBE CIVILNE ZAŠTITE GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 29.12.2023.
O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA GPD ,,DRINA” D.D. GORAŽDE ZA IZVODENJE RADOVA – NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI SPOMEN OBILJEŽJA ,,ZAIM IMAMOVIĆ” U GORAZDU OBJAVLJENO 07.12.2023.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI OBJAVLJENO 04.12.2023.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “TRISAR-INN” D.O.O. SARAJEVO ZA IZVOĐENJE RADOVA-NABAVKA I UGRADNJA PARKETA U SALI GRADSKE DVORANE “MIRSAD HURIĆ” U GORAŽDU OBJAVLJENO 01.12.2023.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “INTERSPORT BH” D.O.O. SARAJEVO PJ SARAJEVO III ZA NABAVKU I ISPORUKU PLANINARASKIH RUKSAKA ZA POTREBE PLANINARSKOG DRUŠTVA “KLEK” OBJAVLJENO 01.12.2023.
ODLUKA O REZULTATIMA PRETKVALIFIKACIJE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA ZA NABAVKU RADOVA NA SANACIJI KLIZIŠTA-PREVENTIVNE MJERE ODVODNJE OBORINSKIH VODA ZA DIO NASELJA OBARAK OBJAVLJENO 24.11.2023. 
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE ROBA-NABAVKA I ISPORUKA PLANINARSKIH RUKSAKA ZA POTREBE PLANINARSKOG DRUŠTVA “KLEK” OBJAVLJENO 08.11.2023.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “SYNC” D.O.O. MOSTAR ZA NABAVKU I ISPORUKU OPREME ZA POTREBE RADIO KLUBA “DRINA” OBJAVLJENO 02.11.2023.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI OBJAVLJENO 31.10.2023.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “OKAC” D.O.O. GORAŽDE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA POPRAVCI PUTA PREMA SELU FAOČIĆI U GORAŽDU (LOT3) OBJAVLJENO 26.10.2023.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “OKAC” D.O.O. GORAŽDE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI I ASFALTIRANJU PUTA U UL. MEHA HUBJERA U GORAŽDU (LOT2) OBJAVLJENO 26.10.2023.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “GORAŽDEPUTEVI” D.O.O. GORAŽDE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI PUTNOG PRAVCA HUBJERI…(LOT1) OBJAVLJENO 26.10.2023.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “A.C.I” D.O.O. SARAJEVO ZA NABAVKU NOVOG PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA ZA SLUŽBU MEDICINSKE POMOĆI OBJAVLJENO 23.10.203.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “SU-AD” D.O.O. ŽIVINICE ZA NABAVKU USLUGA SERVISA I POPRAVKE AUTOMEHANIČKIH LJESTVI U PVJ GORAŽDE OBJAVLJENO 19.10.2023. 
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “DRINEX” D.O.O. GORAŽDE ZA NABAVKU KOMPJUTERSKE OPREME ZA POTREBE MJESNIH ZAJEDNICA GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 18.10.2023.
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE RADOVA NA SANACIJI DVA KLIZIŠTA NA PODRUČJU MZ SADBA OBJAVLJENO 18.10.2023.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “SMAJIĆ-INŽENJERING” D.O.O. GORAŽDE ZA PRUŽANJE USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI POTISNOG CJEVOVODA-III FAZA OBJAVLJENO 13.10.2023.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “AQUA BALKAN” D.O.O. KONJIC ZA NABAVKU OPREME ZA POTREBE SLUŽBE ZA SPAŠAVANJE NA VODI I POD VODOM OBJAVLJENO 09.10.2023.
ODLUKA O PRIHVATANJU  PONUDE PONUĐAČA “GLOVIS” D.O.O. ZENICA ZA LOT2-NABAVKA MOBILIJARA ZA DJEČIJA IGRALIŠTA U DVIJE MJESNE ZAJEDNICE U GORAŽDU
OBJAVLJENO 21.09.2023.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “GLOVIS” D.O.O. ZENICA ZA LOT1- NABAVKA I MONTAŽA MOBILIJARA ZA DJECU I PARKOVSKIH KANTI
OBJAVLJENO 21.09.2023.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUĐAČA “OKAC” D.O.O. GORAŽDE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI POTISNOG CIJEVOVODA-III FAZA
OBJAVLJENO 20.09.2023.
ODLUKA O PONIŠTAVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE RADOVA NA IZGRADNJI SPOMEN OBILJEŽJA ZAIM IMAMOVIĆ OBJAVLJENO 06.09.2023. 
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “GORAŽDEPUTEVI” D.O.O. GORAŽDE NA IZVOĐENJU RADOVA NA SANACIJI 400m LOKALNOG PUTA U NASELJU BOGUŠIĆI OBJAVLJENO 06.09.2023. 
ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA SA KOJIMA ĆE SE ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM ZA PRUŽANJE USLUGA REVIZIJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKTE ZA KOJE JE POTREBNO PRIBAVITI VODNE SAGLASNOSTI (LOT2)
OBJAVLJENO 28.08.2023.
ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA SA KOJIMA ĆE SE ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM ZA PRUŽANJE USLUGA REVIZIJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKTE VISOKOGRADNJE I NISKOGRADNJE (LOT1)
OBJAVLJENO 28.08.2023.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “OKAC” D.O.O. GORAŽDE ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA:  LOT1, LOT2
OBJAVLJENO 25.08.2023.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “ASA CENTRAL OSIGURANJE” D.D. SARAJEVO ZA PRUŽANJE USLUGE OSIGURANJA:  LOT1, LOT2, LOT3 OBJAVLJENO 15.08.2023.
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE USLUGA IZRADE IDEJNOG I GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE PLATOA ISPRED SPORTSKE DVORANE “MIRSAD HURIĆ” U GORAŽDU OBJAVLJENO 15.08.2023.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA IZRADU INVESTICIONO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE: LOT1, LOT2, LOT3, LOT4, LOT5  OBJAVLJENO 10.08.20223.
OLDUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU I ISPORUKU OPREME ZA SPORTSKI TEREN U NASELJU RASADNIK U GORAŽDU OBJAVLJENO 28.07.2023.
ODLUKA O IZBORU DRUGORANGIRANOG PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE ZA SANACIJU STAMBENE JEDINICE U UL. 1. DRINSKE BRIGADE BR. 13 (LOT4) OBJAVLJENO 25.07.2023.
ODLUKA O DODJELI ZA MINI TENDER ZA NABAVKU REZERVNIH AUTODIJELOVA PO OSNOVU OKVIRNOG SPOZRAZUMA OBJAVLJENO 11.07.2023.
ODLUKE O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI STAMBENIH JEDINICA:  LOT1, LOT2, LOT3, LOT4 OBJAVLJENO 07.07.2023.
ODLUKA O DODJELI UGOVORA ZA MINI TENDER ZA NABAVKU REZERVNIH AUTODIJELOVA PO OSNOVU OKVIRNOG SPORAZUMA OBJAVLJENO 27.06.2023.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “GORAŽDEPUTEVI” D.D. GORAŽDE ZA USTUPANJE RADOVA NA ASFALTIRANJU I NASIPANJU PUTEVA NA PODRUČJU GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 20.06.2023.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “SMAJIĆ-INŽENJERING” D.O.O. GORAŽDE ZA PRUŽANJE USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM GRAĐEVINSKIH RADOVA NISKOGRADNJE I VISOKOGRADNJE (LOT 2) OBJAVLJENO 16.06.2023.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “RADIS” D.O.O. ISTOČNO SARAJEVO ZA PRUŽANJE USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA IZGRADNJI VODOVODA I KANALIZACIJE OBJAVLJENO 16.06.2023.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “MAHER” D.O.O. SARAJEVO ZA PRUŽANJE USLUGE IZRADE ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA ZA REKONSTRUKCIJU SPORTSKOG OBJEKTA NA NOGOMETNOM STADIONU U VITKOVIĆIMA
OBJAVLJENO 06.06.2023.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “MAHER” D.O.O. SARAJEVO ZA PRUŽANJE USLUGE IZRADE POTVRDE O PRIMJENJIVOSTI MJERA NA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU SA ASPEKTA ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE
OBJAVLJENO 06.06.2023.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “VATROSISTEMI” D.O.O. SARAJEVO ZA PRUŽANJE USLUGE IZRADE POTVRDE O PRIMJENJIVOSTI MJERA NA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU SA ASPEKTA ZAŠTITE NA RADU OBJAVLJENO 06.06.2023.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  NABAVKA RADOVA ZA VODOSNADBJEVANJE NASELJA GLAMOČ, NABAVKA SISTEMA ZA VIDEONADZOR… OBJAVLJENO 06.06.2023.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA  “VETERINARSKA STANICA M.R.” D.O.O. GORAŽDE ZA PRUŽANJE USLUGA ZBRINJAVANJA NAPUŠTENIH PASA OBJAVLJENO 17.05.2023.
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE RADOVA NA POSTAVLJANJU DVA STUPA JAVNE RASVJETE U ULICI MARŠALA TITA U GORAŽDU OBJAVLJENO 16.05.2023.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA TR CVJEĆARA “PALMA” GORAŽDE ZA NABAVKU CVIJEĆA I CVJETNIH ARANŽMANA ZA POTREBE GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 09.05.2023.
ODLUKA O IZUZEĆU OD PRIMJENE ODREDBI ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA U POSTUPKU NABAVKE USLUGA SISTEMATSKOG PREGLEDA ZA 17 PRIPADNIKA PVJ OBJAVLJENO 04.05.2023.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA DRINA-BUS D.O.O. FOČA-USTIKOLINA ZA PRUŽANJE USLUGA PUTNIČKOG PREVOZA PUTNIKA-UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA OBJAVLJENO 04.05.2023.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:  NABAVKA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA SLUŽBENA MOTORNA VOZILA GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 21.03.2023.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  NABAVKA RADOVA ZA UREĐENJE PROSTORA GRADSKIH I PRIGRADSKIH NASELJA “MIKROLOKALITETA RASADNIK” OBJAVLJENO 25.01.2023.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:  NABAVKA RADOVA ZA SANACIJU KANALIZACIJE U ZGRADI BLAKAN II, NABAVKA RADOVA ZA ODVODNJU ATMOSFERSKIH VODA, NABAVKA SPEKTROFOTOMETRA ZA POTREBE SLUŽBE ZA RHB ZAŠTITU GRADA GORAŽDA  OBJAVLJENO 18.01.2023.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA METAL SERVIS D.O.O. GORAŽDE OBJAVLJENO 15.01.2023.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  NABAVKA I ISPORUKA DVA AKUMULATORA ZA VOZILA KOJE KORISIT PVJ GORAŽDE OBJAVLJENO 15.01.2023.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  NABAVKA I ISPORUKA PELETA ZA GRIJANJE ZA POTREBE GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 10.01.2023.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  JAVNA NABAVKA RADOVA NA SANACIJI POTPORNOG ZIDA U NASELJU BAĆCI U GORAŽDU OBJAVLJENO 05.01.2023.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  JAVNA NABAVKA LEDENE PLOHE ZA POTREBE DJECE I MLADIH GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 05.01.2023.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE ATTP “CENTROPREVOZ” D.O.O. GORAŽDE ZA PRUŽANJE USLUGA PUTNIČKOG PREVOZA OBJAVLJENO 05.01.203.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:  UGOVOR O NABAVCI RADOVA ZA ODVODNJU POVRŠINSKIH VODA U ULICI ZIFE FAZLAGIĆA U GORAŽDU OBJAVLJENO 29.12.2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:  UGOVOR O IZNAMLJIVANJU LEDENE PLOHE I KLIZALJKI ZA POTREBE DJECE I MALDIH GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 29.12.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  NABAVKA RADOVA NA SANACIJI POTISNOG CJEVOVODA OBJAVLJENO 29.12.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  NABAVKA SOLARNIH PANELA ZA POTREBE MZ ILOVAČA, NABAVKA USLUGA REVIZIJE GLAVNOG PROJEKTA ODVODNJE VODA SA MIKROLOKALITETA ŠIŠETA U GORAŽDU OBJAVLJENO 27.12.2022.
ODLUKA O DODJELI UGOVORA ZA MINI TENDER ZA NABAVKU KOMPJUTERSKE OPREME ZA POTREBE GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 22.12.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  NABAVKA I ISPORUKA KANCELARIJSKIH STOLICA ZA POTREBE GRADA GORAŽDA, NABAVKA I ISPORUKA HIGIJENSKIH PROIZVODA ZA POTREBE GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 12.12.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  NABAVKA RADOVA ZA ASFALTIRANJE I NASIPANJE PUTEVA NA PODRUČJU GRADA GORAŽDA, NABAVKA RADOVA ZA SANACIJU POTISNOG CIJEVOVODA OBJAVLJENO 08.12.2022. 
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  NABAVKA USLUGA STRUČNOG NADZORA ZA POTREBE GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 08.12.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  NABAVKA SOFTWARE-A ZA ZAŠTITU IT SISTEMA OD VIRUSA, USLUGE NADZORA ALARMNOG UREĐAJA, NABAVKA PROIZVODA ZA KAFE KUHINJU GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 08.12.2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:  UGOVOR O NABAVCI RADOVA ZA UREĐENJA GRADSKIH I PRIGRADSKIH NASELJA “MIKROLOKALITETA RASADNIK” OBJAVLJENO 02.12.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  NABAVKA BULDOŽDERA-ROVOKOPAČA/UTOVARIVAČA ZA POTREBE JKP 6. MART D.O.O. GORAŽDE OBJAVLJENO 02.12.2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:  UGOVOR O NABAVCI BULDOŽDERA-ROVORKOPAČA/UTOVARIVAČA OBJAVLJENO 16.11.2022.
ODLUKA O IZBORU NA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:  UGOVOR O NABAVCI RADOVA ZA ASFALTIRANJE I NASIPANJE PUTEVA NA PODRUČJU GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 16.11.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  NABAVKA RADOVA NA OBRADI ŠPALETA OKO PROZORA GRADSKE GALERIJE U GORAŽDU OBJAVLJENO 14.11.2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:  UGOVOR O NABAVCI RADOVA ZA REKONSTRUKCIJU KANALIZACIJE OBJAVLJENO 03.11.2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:  OKVIRNI SPORAZUM O NABAVCI RADOVA ZA ASFALTIRANJE I NASIPANJE PUTEVA OBJAVLJENO 03.11.2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:  UGOVOR O NABAVCI BULDOŽERA-ROVOKOPAČA/UTOVARIVAČA OBJAVLJENO 02.11.2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:  UGOVOR  O NABAVCI RADOVA ZA UREĐENJE IZLETIŠTA GUBAVICA OBJAVLJENO 02.11.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  NABAVKA USLUGA SERVISIRANJA KOTLA NA PELET OBJAVLJENO 01.11.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  NABAVKA MOBILIJARA ZA DJEČIJE IGRALIŠTE, KLUPA I RADOVA ASFALTIRANJA OBJAVLJENO 21.10.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  NABAVKA RADOVA NA UKLANJANJU VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA U NASELJU SPLAVIŠTE OBJAVLJENO 18.10.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI FEKALNE I KIŠNE KANALIZACIJE OBJAVLJENO 18.10.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  NABAVKA USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA OBJAVLJENO 18.10.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  GRAĐEVINSKI RADOVI ZA CIJEVOVODNU KIŠNICU OBJAVLJENO 12.10.2022.
ODLUKA O PONIŠTAVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE RADOVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA UREĐENJA GRADA GORAŽDA I PRIGRADSKIH NASELJA ZA 2022. GODINU OBJAVLJENO 07.10.2022.
ODLUKA O PONIŠTAVANJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA UREĐENJE IZLETIŠTA GUBAVICA NA PODRUČJU GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 01.09.2022.
ODLUKA O IZBORU DRUGORANGIRANOG PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA UKLANJANJU VIŠESTAMBENOG OBJEKTA U NASELJU SPLAVIŠTE U GORAŽDU OBJAVLJENO 29.08.2022.
ODLUKA O PRIHVTANJU PONUDE PONUĐAČA “OKAC” D.O.O. GORAŽDE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI FEKALNE I KIŠNE KANALIZACIJE ZA STAMBENO NASELJE U NASELJU RASADNIK U GORAŽDU OBJAVLJENO 22.08.2022.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “KULA MONT” D.O.O. ZENICA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA UKLANJANJU VIŠESTAMBENOG OBJETKA U NASELJU SPLAVIŠTE U GORAŽDU OBJAVLJENO 22.08.2022.
ODLUKA O PONIŠTAVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE RADOVA NA SANACIJI POTISNOG CJEVOVODA OD FABRIKE VODE U VITKOVIĆIMA DO REZERVOARA U RASADNIKU ( II FAZA )  OBJAVLJENO 04.08.2022.
OBRAZAC O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA NABAVKU MAŠINA ZA KOŠENJE TRAVE ZA POTREBE GRADA GORAŽDA, UGOVOR O NABAVCI USLUGA ELEKTRONSKOG OGLAŠAVANJA ZA POTREBE GRADA GORAŽDA I UGOVOR O NABAVCI USLUGA SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA SLUŽBENIH MOTORNIH VOZILA PVJ GORAŽDE  OBJAVLJENO 03.08.2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU ROBA PVC STOLARIJA SA UGRADNJOM NA OBJEKTU GRADSKE ART GALERIJE  OBJAVLJENO 03.08.2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU RADOVA NA UREĐENJU DJEČIJEG IGRALIŠTA U VITKOVIĆIMA  OBJAVLJENO 29.07.2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU RADOVA NA SANACIJI JAVNE RASVJETE NA ŠTETALIŠTU PROF. RASIMA ŽIVOJEVIĆA I IRANSKOM ŠETALIŠTU OBJAVLJENO 29.07.2022.
ODLUKA O PONIŠTAVANJU  POSTUPKA JAVNE NABAVKE:  RADOVI UREĐENJA “MIKROLOKALITETA  RASADNIK” OBJAVLJENO 25.07.2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU RADOVA NA ASFALTIRANJU PUTNIH PRAVACA OBJAVLJENO 27.07.2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU MOBILIJARA ZA DJEČJE IGRALIŠTE U VITKOVIĆIMA OBJAVLJENO 26.07.2022.
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE:  RADOVI ZA UREĐENJE IZLETIŠTA GUBAVICA OBJAVLJENO 18.07.2022.
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA GRAD GORAŽDE OBJAVLJENO 08.07.2022.
ODLUKA O PONIŠTAVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE:  RADOVI NA UREĐENJU DJEČIJEG IGRALIŠTA U VITKOVIĆIMA OBJAVLJENO 07.07.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  NABAVKA OPREME ZA POTREBE SLUŽBE RADIO AMATERA GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 01.07.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI LOKALNIH PUTNIH PRAVACA I GRAĐEVINSKIH RADOVA OBJAVLJENO 23.06.2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SANACIJU SAOBRAĆAJNICE I PARKINGA U VITKOVIĆIMA OBJAVLJENO 16.06.2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA IZGRADNJU PRISTUPNE SAOBRAĆAJNICE NA DESNOJ OBALI RIJEKE DRINE OBJAVLJENO 16.06.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  JAVNA NABAVKA USLUGA SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA SLUŽBENI MOTORNIH VOZILA GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 31.05.2022.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “GORAŽDEPUTEVI” D.D. GORAŽDE ZA USTUPANJE RADOVA NA SANACIJI ČETIRI PUTNA PRAVCA OBJAVLJENO 31.05.2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:  ZA SANACIJU KLIZIŠTA OBJAVLJENO 27.05.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  JAVNA NABAVKA CVIJEĆA ZA UREĐENJE PARKOVSKIH POVRŠINA, NABAVKA USLUGA ŠTAMPANJA OBJAVLJENO 25.05.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  JAVNA NABAVKA FOTO APARATA I NABAVKA PRAVNIH USLUGA OBJAVLJENO 23.05.2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA OPREME ZA POTREBE RADIO AMATERA
OBJAVLJENO 19.05.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  RADOVI IZRADE I POSTAVKE OGRADE I JARBOLA U GRADSKOM GROBLJU “KOLIJEVKE” OBJAVLJENO 06.04.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI LOKALNIH PUTNIH PRAVACA NA PODRUČJU GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 05.04.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  JN CO2, OPREME ZA APARATE ZA GAŠENJE POŽARA I VODE OBJAVLJENO 15.03.2022.
ODLUKA O OTKAZIVANJU POSTUPKA JN RADOVA NA ZIMSKOM ODRŽAVANJU LOKALNIH PUTNIH PRAVACA I ULICA NA PODRUČJU GRADA GORAŽDA ZA 2021. I 2022. GODINU OBJAVLJENO 14.03.2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA PRUŽANJE USLUGA ZA IZRADU IZMJENA REGULACIONOG  PLANA “VITKOVIĆI” U GORAŽDU OBJAVLJENO 10.03.2022.
ODLUKA O PONIŠTAVANJU POSTUPKA JN:  USLUGA IZRADE IZMJENA REGULACIONOG PLANA “RASADNIK” OBJAVLJENO 10.03.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA-JN:  KOMPRESOR ZA POTREBE SLUŽBE ZA ZAŠTITU OD POŽARA GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 10.03.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA-JN:  OPREMA ZA POTREBE SLUŽBE ZA SPAŠAVANJE NA VODI I POD VODOM OBJAVLJENO 04.03.2022.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “GORAŽDEPUTEVI” D.D. GORAŽDE ZA USTUPANJE RADOVA NA SANACIJI DIJELA ŠEST LOKALNIH PUTNIH PRAVACA (LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4, LOT 5 I LOT 6) OBJAVLJENO 02.03.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA-JN:  CRVENI KRIŽ GRADA GORAŽDA, RADIO AMATERI GRADA GORAŽDA, SLUŽBA SPAŠAVANJA NA VODI I POD VODOM GRADA GORAŽDA, USLUGE REKREATIVNOG KLIZANJA I IZNAMLJIVANJE MOBILIJARA ZA “ZIMZOGRAD” OBJAVLJENO 06.01.2022.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “OKAC” d.o.o. GORAŽDE OBJAVLJENO 27.12.2021.
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE RADOVA SANACIJE KLIZIŠTA U UL. M. MAŠIĆA-MUNJE 1. U GORAŽDU OBJAVLJENO 03.12.2021.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-NABAVKA I ISPORUKA PELETA ZA GRIJANJE OBJAVLJENO 26.11.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA-IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI LOKALNIH PUTNIH PRAVACA OBJAVLJENO 26.11.2021.
INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA O NABAVCI OBJAVLJENO 19.11.2021.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “GORAŽDEPUTEVI” D.D. GORAŽDE ZA USTUPANJE RADOVA NA SANACIJI ČETIRI LOKALNA PUTNA PRAVCA (LOT 1, LOT 2, I LOT 4) OBJAVLJENO 05.11.2021.
REALIZACIJA I OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA – USLUGA IZRADE ENERGIJSKIH AUDITA, USTUPANJE GRAĐEVINSKIH I ZANATSKIH RADOVA TEKUĆEG I INVESTICIONOG ODRŽAVANJA OBJAVLJENO 29.10.2021
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA – NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA, TONERA I USLUGE INTERNETA ZA MATIČNI URED OBJAVLJENO 25.10.2021.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “PROVING” D.O.O. SARAJEVO ZA PRUŽANJE USLUGA IZRADE DETALJNIH AUDITA ZA 14 OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO
30.08.2021.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA PRUŽANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA OBJAVLJENO
15.07.2021.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA LOT 3 – OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA OBJAVLJENO
15.07.2021.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA LOT 2 – OSIGURANJE IMOVINE OBJAVLJENO
15.07.2021.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA LOT 1 – OSIGURANJE UPOSLENIKA OBJAVLJENO
15.07.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA – NABAVKA PROIZVODA ZA POTREBE KAFE KUHINJE GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO
05.07.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA – NABAVKA MEDIJSKIH USLUGA ZA POTREBE GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO
20.05.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA – NABAVKA UREĐAJA ZA KONTROLU I EVIDENCIJU RADNOG VREMENA ZA POTREBE GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO
20.05.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA O PRUŽANJU USLUGA ŠTAMPANJA I UVEZIVANJA SLUŽBENIH MATERIJALA GRADA GORAŽDA – IRISPRINT NOVO GORAŽDE OBJAVLJENO
16.04.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA O ODRŽAVANJU SOFTWERA ZA BUDŽET, FINANSIJE, MATIČNI REGISTAR I UPRAVLJANJE PREDMETIMA GRADA GORAŽDA – ITINERIS D.O.O. TUZLA OBJAVLJENO
16.04.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA O NABAVCI OPREME ZA VATROGASNE APARATE PVJ GORAŽDE – FINANC D.O.O. MOSTAR OBJAVLJENO
16.04.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA O PRUŽANJU KONSULTANTSKIH USLUGA ZA INFRASTRUKTURNE PROJEKTE IZ OBLASTI NISKOGRADNJE ZA POTREBE GRADA GORAŽDA – FM INŽINJERING OBJAVLJENO
06.04.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA O PRUŽANJU USLUGA SUPERVIZOR NADZORA ZA PROJEKTE GRADA GORAŽDA – FM INŽINJERING OBJAVLJENO
06.04.2021.
ODLUKA O DODJELI UGOVORA DRUGORANGIRANOM PONUĐAČU A.C.I. D.O.O. SARAJEVO- NABAVKA I ISPORUKA VATROGASNOG MOTORNOG VOZILA OBJAVLJENO
10.03.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA – PRUŽANJE USLUGA REKREATIVNOG KLIZANJA ZA POTREBE GRAĐANA GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO
02.03.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA – PRUŽANJE USLUGA MJERENJA EMISIJE DIMNIH GASOVA I ČVRSTIH ČESTICA NA KOTLOVIMA U ZGRADI GRADA GORAŽDA I PVJ OBJAVLJENO
26.02.2021.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE NAFTE I NAFTNIH DERIVATE ZA POTREBE SLUŽBENIH VOZILA GRADA GORAŽDA I PROFESIONALNE VATROGASNE JEDINICE GORAŽDE OBJAVLJENO
23.02.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA – PRUŽANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA – SISTEMATSKI PREGLED VATROGASACA PVJ GORAŽDE OBJAVLJENO
22.02.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA – PRUŽANJE USLUGA INTERNETA ZA POTREBE MATIČNOG REGISTRA GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO
02.02.2021.

PLANOVI, IZMJENE I DOPUNE PLANOVA JAVNIH NABAVKI GRADA GORAŽDA

IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2024. GODINU-7
IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2024. GODINU-6
IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2024. GODINU-5
IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2024. GODINU-4
IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2024. GODINU-3
IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2024. GODINU-2
IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2024. GODINU-1
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PLANA NABAVKI GRADA GORAŽDA ZA 2024. GODINU
PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU
IZMJENA/DOPUNA PRIVREMENOG PLANA NABAVKI ZA PERIOD 01.01.2024. – 31.03.2024
POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA PERIOD 01.01.2024. – 31.03.2024
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRIVREMENOG PLANA NABAVKI GRADA GORAŽDA ZA PERIOD PRIVREMENOG FINANSIRANJA JANUAR-MART 2024. GODINE
IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2023. GODINU-35
IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2023. GODINU-34
IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2023. GODINU-33
IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2023. GODINU-32
IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2023. GODINU-31
IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2023. GODINU-30
IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2023. GODINU-29
IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2023. GODINU-28
IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2023. GODINU-27
IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2023. GODINU-26
IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2023. GODINU-25
IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2023. GODINU-24
IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2023. GODINU-23
IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2023. GODINU-22
IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2023. GODINU-21
IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2023. GODINU-20
IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2023. GODINU-19
IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2023. GODINU-18
IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2023. GODINU-17
IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2023. GODINU-16
IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2023. GODINU-15
IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2023. GODINU-14
IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2023. GODINU-13
IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2023. GODINU-12
IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2023. GODINU-11
IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2023. GODINU-10
 IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2023. GODINU-9
 IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2023. GODINU-8
 IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2023. GODINU-7
IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2023. GODINU-6
IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2023. GODINU-5
 IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2023. GODINU-4
 IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2023. GODINU-3
 IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2023. GODINU-2
 IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2023. GODINU-1
 PLAN NABAVKI GRADA GORAŽDA ZA 2023. GODINU
 IZMJENA/DOPUNA PRIVREMENOG PLANA NABAVKI ZA PERIOD 01.01.2023. – 31.03.2023
 IZMJENA/DOPUNA PRIVREMENOG PLANA NABAVKI ZA PERIOD 01.01.2023. – 31.03.2023
 IZMJENA/DOPUNA PRIVREMENOG PLANA NABAVKI ZA PERIOD 01.01.2023. – 31.03.2023
 PRIVREMENI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA PERIOD PRIVREMENOG FINANSIRANJA JANUAR-MART 2023. GODINE
 ODLUKA O USVAJANJU PLANA JAVNIH NABAVKI GRADA GORAŽDA ZA 2022. GODINU
 PLAN JAVNIH NABAVKIH GRADA GORAŽDA ZA 2022. GODINU
 IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI GRADA GORAŽDA ZA 2021. GODINU
 PLAN JAVNIH NABAVKI GRADA GORAŽDA ZA 2021. GODINU
 IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI GRADA GORAŽDA ZA 2020. GODINU
 PLAN JAVNIH NABAVKI GRADA GORAŽDA ZA 2020. GODINU
 IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI GRADA GORAŽDA ZA 2019. GODINU
 PLAN JAVNIH NABAVKI GRADA GORAŽDA ZA 2019. GODINU
 PLAN JAVNIH NABAVKI GRADA GORAŽDA ZA 2018. GODINU
 PLAN JAVNIH NABAVKI OPĆINE GORAŽDE ZA 2017. GODINU
 PLAN JAVNIH NABAVKI OPĆINE GORAŽDE ZA 2016. GODINU

PLANOVI, IZMJENE I DOPUNE PLANOVA JAVNIH NABAVKI JKP 6. MART

PLANOVI, IZMJENE I DOPUNE PLANOVA JAVNIH NABAVKI JU SPORTSKI CENTAR

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. OBJAVLJENO 09.05.2022.

PLANOVI, IZMJENE I DOPUNE PLANOVA JAVNIH NABAVKI JU DOM ZDRAVLJA 'DR. ISAK SAMOKOVLIJA'

IZMJENA PLANA NABAVKE  ZA  2024.GODINU OBJAVLJENO 02.04.2024.
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2024. OBJAVLJENO 05.03.2024.