JAVNE NABAVKE I TENDERI

OSNOVNI PODACI O ZAKLJUČENJU UGOVORA

ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA  “VETERINARSKA STANICA M.R.” D.O.O. GORAŽDE ZA PRUŽANJE USLUGA ZBRINJAVANJA NAPUŠTENIH PASA OBJAVLJENO 17.05.2023.
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE RADOVA NA POSTAVLJANJU DVA STUPA JAVNE RASVJETE U ULICI MARŠALA TITA U GORAŽDU OBJAVLJENO 16.05.2023.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA TR CVJEĆARA “PALMA” GORAŽDE ZA NABAVKU CVIJEĆA I CVJETNIH ARANŽMANA ZA POTREBE GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 09.05.2023.
ODLUKA O IZUZEĆU OD PRIMJENE ODREDBI ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA U POSTUPKU NABAVKE USLUGA SISTEMATSKOG PREGLEDA ZA 17 PRIPADNIKA PVJ OBJAVLJENO 04.05.2023.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA DRINA-BUS D.O.O. FOČA-USTIKOLINA ZA PRUŽANJE USLUGA PUTNIČKOG PREVOZA PUTNIKA-UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA OBJAVLJENO 04.05.2023.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:  NABAVKA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA ZA SLUŽBENA MOTORNA VOZILA GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 21.03.2023.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  NABAVKA RADOVA ZA UREĐENJE PROSTORA GRADSKIH I PRIGRADSKIH NASELJA “MIKROLOKALITETA RASADNIK” OBJAVLJENO 25.01.2023.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:  NABAVKA RADOVA ZA SANACIJU KANALIZACIJE U ZGRADI BLAKAN II, NABAVKA RADOVA ZA ODVODNJU ATMOSFERSKIH VODA, NABAVKA SPEKTROFOTOMETRA ZA POTREBE SLUŽBE ZA RHB ZAŠTITU GRADA GORAŽDA  OBJAVLJENO 18.01.2023.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA METAL SERVIS D.O.O. GORAŽDE OBJAVLJENO 15.01.2023.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  NABAVKA I ISPORUKA DVA AKUMULATORA ZA VOZILA KOJE KORISIT PVJ GORAŽDE OBJAVLJENO 15.01.2023.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  NABAVKA I ISPORUKA PELETA ZA GRIJANJE ZA POTREBE GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 10.01.2023.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  JAVNA NABAVKA RADOVA NA SANACIJI POTPORNOG ZIDA U NASELJU BAĆCI U GORAŽDU OBJAVLJENO 05.01.2023.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  JAVNA NABAVKA LEDENE PLOHE ZA POTREBE DJECE I MLADIH GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 05.01.2023.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE ATTP “CENTROPREVOZ” D.O.O. GORAŽDE ZA PRUŽANJE USLUGA PUTNIČKOG PREVOZA OBJAVLJENO 05.01.203.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:  UGOVOR O NABAVCI RADOVA ZA ODVODNJU POVRŠINSKIH VODA U ULICI ZIFE FAZLAGIĆA U GORAŽDU OBJAVLJENO 29.12.2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:  UGOVOR O IZNAMLJIVANJU LEDENE PLOHE I KLIZALJKI ZA POTREBE DJECE I MALDIH GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 29.12.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  NABAVKA RADOVA NA SANACIJI POTISNOG CJEVOVODA OBJAVLJENO 29.12.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  NABAVKA SOLARNIH PANELA ZA POTREBE MZ ILOVAČA, NABAVKA USLUGA REVIZIJE GLAVNOG PROJEKTA ODVODNJE VODA SA MIKROLOKALITETA ŠIŠETA U GORAŽDU OBJAVLJENO 27.12.2022.
ODLUKA O DODJELI UGOVORA ZA MINI TENDER ZA NABAVKU KOMPJUTERSKE OPREME ZA POTREBE GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 22.12.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  NABAVKA I ISPORUKA KANCELARIJSKIH STOLICA ZA POTREBE GRADA GORAŽDA, NABAVKA I ISPORUKA HIGIJENSKIH PROIZVODA ZA POTREBE GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 12.12.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  NABAVKA RADOVA ZA ASFALTIRANJE I NASIPANJE PUTEVA NA PODRUČJU GRADA GORAŽDA, NABAVKA RADOVA ZA SANACIJU POTISNOG CIJEVOVODA OBJAVLJENO 08.12.2022. 
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  NABAVKA USLUGA STRUČNOG NADZORA ZA POTREBE GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 08.12.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  NABAVKA SOFTWARE-A ZA ZAŠTITU IT SISTEMA OD VIRUSA, USLUGE NADZORA ALARMNOG UREĐAJA, NABAVKA PROIZVODA ZA KAFE KUHINJU GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 08.12.2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:  UGOVOR O NABAVCI RADOVA ZA UREĐENJA GRADSKIH I PRIGRADSKIH NASELJA “MIKROLOKALITETA RASADNIK” OBJAVLJENO 02.12.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  NABAVKA BULDOŽDERA-ROVOKOPAČA/UTOVARIVAČA ZA POTREBE JKP 6. MART D.O.O. GORAŽDE OBJAVLJENO 02.12.2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:  UGOVOR O NABAVCI BULDOŽDERA-ROVORKOPAČA/UTOVARIVAČA OBJAVLJENO 16.11.2022.
ODLUKA O IZBORU NA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:  UGOVOR O NABAVCI RADOVA ZA ASFALTIRANJE I NASIPANJE PUTEVA NA PODRUČJU GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 16.11.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  NABAVKA RADOVA NA OBRADI ŠPALETA OKO PROZORA GRADSKE GALERIJE U GORAŽDU OBJAVLJENO 14.11.2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:  UGOVOR O NABAVCI RADOVA ZA REKONSTRUKCIJU KANALIZACIJE OBJAVLJENO 03.11.2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:  OKVIRNI SPORAZUM O NABAVCI RADOVA ZA ASFALTIRANJE I NASIPANJE PUTEVA OBJAVLJENO 03.11.2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:  UGOVOR O NABAVCI BULDOŽERA-ROVOKOPAČA/UTOVARIVAČA OBJAVLJENO 02.11.2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:  UGOVOR  O NABAVCI RADOVA ZA UREĐENJE IZLETIŠTA GUBAVICA OBJAVLJENO 02.11.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  NABAVKA USLUGA SERVISIRANJA KOTLA NA PELET OBJAVLJENO 01.11.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  NABAVKA MOBILIJARA ZA DJEČIJE IGRALIŠTE, KLUPA I RADOVA ASFALTIRANJA OBJAVLJENO 21.10.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  NABAVKA RADOVA NA UKLANJANJU VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA U NASELJU SPLAVIŠTE OBJAVLJENO 18.10.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI FEKALNE I KIŠNE KANALIZACIJE OBJAVLJENO 18.10.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  NABAVKA USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA OBJAVLJENO 18.10.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  GRAĐEVINSKI RADOVI ZA CIJEVOVODNU KIŠNICU OBJAVLJENO 12.10.2022.
ODLUKA O PONIŠTAVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE RADOVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA UREĐENJA GRADA GORAŽDA I PRIGRADSKIH NASELJA ZA 2022. GODINU OBJAVLJENO 07.10.2022.
ODLUKA O PONIŠTAVANJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA UREĐENJE IZLETIŠTA GUBAVICA NA PODRUČJU GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 01.09.2022.
ODLUKA O IZBORU DRUGORANGIRANOG PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA UKLANJANJU VIŠESTAMBENOG OBJEKTA U NASELJU SPLAVIŠTE U GORAŽDU OBJAVLJENO 29.08.2022.
ODLUKA O PRIHVTANJU PONUDE PONUĐAČA “OKAC” D.O.O. GORAŽDE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI FEKALNE I KIŠNE KANALIZACIJE ZA STAMBENO NASELJE U NASELJU RASADNIK U GORAŽDU OBJAVLJENO 22.08.2022.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “KULA MONT” D.O.O. ZENICA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA UKLANJANJU VIŠESTAMBENOG OBJETKA U NASELJU SPLAVIŠTE U GORAŽDU OBJAVLJENO 22.08.2022.
ODLUKA O PONIŠTAVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE RADOVA NA SANACIJI POTISNOG CJEVOVODA OD FABRIKE VODE U VITKOVIĆIMA DO REZERVOARA U RASADNIKU ( II FAZA )  OBJAVLJENO 04.08.2022.
OBRAZAC O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA NABAVKU MAŠINA ZA KOŠENJE TRAVE ZA POTREBE GRADA GORAŽDA, UGOVOR O NABAVCI USLUGA ELEKTRONSKOG OGLAŠAVANJA ZA POTREBE GRADA GORAŽDA I UGOVOR O NABAVCI USLUGA SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA SLUŽBENIH MOTORNIH VOZILA PVJ GORAŽDE  OBJAVLJENO 03.08.2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU ROBA PVC STOLARIJA SA UGRADNJOM NA OBJEKTU GRADSKE ART GALERIJE  OBJAVLJENO 03.08.2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU RADOVA NA UREĐENJU DJEČIJEG IGRALIŠTA U VITKOVIĆIMA  OBJAVLJENO 29.07.2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU RADOVA NA SANACIJI JAVNE RASVJETE NA ŠTETALIŠTU PROF. RASIMA ŽIVOJEVIĆA I IRANSKOM ŠETALIŠTU OBJAVLJENO 29.07.2022.
ODLUKA O PONIŠTAVANJU  POSTUPKA JAVNE NABAVKE:  RADOVI UREĐENJA “MIKROLOKALITETA  RASADNIK” OBJAVLJENO 25.07.2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU RADOVA NA ASFALTIRANJU PUTNIH PRAVACA OBJAVLJENO 27.07.2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU MOBILIJARA ZA DJEČJE IGRALIŠTE U VITKOVIĆIMA OBJAVLJENO 26.07.2022.
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE:  RADOVI ZA UREĐENJE IZLETIŠTA GUBAVICA OBJAVLJENO 18.07.2022.
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA GRAD GORAŽDE OBJAVLJENO 08.07.2022.
ODLUKA O PONIŠTAVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE:  RADOVI NA UREĐENJU DJEČIJEG IGRALIŠTA U VITKOVIĆIMA OBJAVLJENO 07.07.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  NABAVKA OPREME ZA POTREBE SLUŽBE RADIO AMATERA GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 01.07.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI LOKALNIH PUTNIH PRAVACA I GRAĐEVINSKIH RADOVA OBJAVLJENO 23.06.2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SANACIJU SAOBRAĆAJNICE I PARKINGA U VITKOVIĆIMA OBJAVLJENO 16.06.2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA IZGRADNJU PRISTUPNE SAOBRAĆAJNICE NA DESNOJ OBALI RIJEKE DRINE OBJAVLJENO 16.06.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  JAVNA NABAVKA USLUGA SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA SLUŽBENI MOTORNIH VOZILA GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 31.05.2022.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “GORAŽDEPUTEVI” D.D. GORAŽDE ZA USTUPANJE RADOVA NA SANACIJI ČETIRI PUTNA PRAVCA OBJAVLJENO 31.05.2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:  ZA SANACIJU KLIZIŠTA OBJAVLJENO 27.05.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  JAVNA NABAVKA CVIJEĆA ZA UREĐENJE PARKOVSKIH POVRŠINA, NABAVKA USLUGA ŠTAMPANJA OBJAVLJENO 25.05.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  JAVNA NABAVKA FOTO APARATA I NABAVKA PRAVNIH USLUGA OBJAVLJENO 23.05.2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA OPREME ZA POTREBE RADIO AMATERA
OBJAVLJENO 19.05.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  RADOVI IZRADE I POSTAVKE OGRADE I JARBOLA U GRADSKOM GROBLJU “KOLIJEVKE” OBJAVLJENO 06.04.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI LOKALNIH PUTNIH PRAVACA NA PODRUČJU GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 05.04.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA:  JN CO2, OPREME ZA APARATE ZA GAŠENJE POŽARA I VODE OBJAVLJENO 15.03.2022.
ODLUKA O OTKAZIVANJU POSTUPKA JN RADOVA NA ZIMSKOM ODRŽAVANJU LOKALNIH PUTNIH PRAVACA I ULICA NA PODRUČJU GRADA GORAŽDA ZA 2021. I 2022. GODINU OBJAVLJENO 14.03.2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA PRUŽANJE USLUGA ZA IZRADU IZMJENA REGULACIONOG  PLANA “VITKOVIĆI” U GORAŽDU OBJAVLJENO 10.03.2022.
ODLUKA O PONIŠTAVANJU POSTUPKA JN:  USLUGA IZRADE IZMJENA REGULACIONOG PLANA “RASADNIK” OBJAVLJENO 10.03.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA-JN:  KOMPRESOR ZA POTREBE SLUŽBE ZA ZAŠTITU OD POŽARA GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO 10.03.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA-JN:  OPREMA ZA POTREBE SLUŽBE ZA SPAŠAVANJE NA VODI I POD VODOM OBJAVLJENO 04.03.2022.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “GORAŽDEPUTEVI” D.D. GORAŽDE ZA USTUPANJE RADOVA NA SANACIJI DIJELA ŠEST LOKALNIH PUTNIH PRAVACA (LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4, LOT 5 I LOT 6) OBJAVLJENO 02.03.2022.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA-JN:  CRVENI KRIŽ GRADA GORAŽDA, RADIO AMATERI GRADA GORAŽDA, SLUŽBA SPAŠAVANJA NA VODI I POD VODOM GRADA GORAŽDA, USLUGE REKREATIVNOG KLIZANJA I IZNAMLJIVANJE MOBILIJARA ZA “ZIMZOGRAD” OBJAVLJENO 06.01.2022.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “OKAC” d.o.o. GORAŽDE OBJAVLJENO 27.12.2021.
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE RADOVA SANACIJE KLIZIŠTA U UL. M. MAŠIĆA-MUNJE 1. U GORAŽDU OBJAVLJENO 03.12.2021.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-NABAVKA I ISPORUKA PELETA ZA GRIJANJE OBJAVLJENO 26.11.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA-IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI LOKALNIH PUTNIH PRAVACA OBJAVLJENO 26.11.2021.
INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA O NABAVCI OBJAVLJENO 19.11.2021.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “GORAŽDEPUTEVI” D.D. GORAŽDE ZA USTUPANJE RADOVA NA SANACIJI ČETIRI LOKALNA PUTNA PRAVCA (LOT 1, LOT 2, I LOT 4) OBJAVLJENO 05.11.2021.
REALIZACIJA I OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA – USLUGA IZRADE ENERGIJSKIH AUDITA, USTUPANJE GRAĐEVINSKIH I ZANATSKIH RADOVA TEKUĆEG I INVESTICIONOG ODRŽAVANJA OBJAVLJENO 29.10.2021
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA – NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA, TONERA I USLUGE INTERNETA ZA MATIČNI URED OBJAVLJENO 25.10.2021.
ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “PROVING” D.O.O. SARAJEVO ZA PRUŽANJE USLUGA IZRADE DETALJNIH AUDITA ZA 14 OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO
30.08.2021.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA PRUŽANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA OBJAVLJENO
15.07.2021.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA LOT 3 – OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA OBJAVLJENO
15.07.2021.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA LOT 2 – OSIGURANJE IMOVINE OBJAVLJENO
15.07.2021.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA LOT 1 – OSIGURANJE UPOSLENIKA OBJAVLJENO
15.07.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA – NABAVKA PROIZVODA ZA POTREBE KAFE KUHINJE GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO
05.07.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA – NABAVKA MEDIJSKIH USLUGA ZA POTREBE GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO
20.05.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA – NABAVKA UREĐAJA ZA KONTROLU I EVIDENCIJU RADNOG VREMENA ZA POTREBE GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO
20.05.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA O PRUŽANJU USLUGA ŠTAMPANJA I UVEZIVANJA SLUŽBENIH MATERIJALA GRADA GORAŽDA – IRISPRINT NOVO GORAŽDE OBJAVLJENO
16.04.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA O ODRŽAVANJU SOFTWERA ZA BUDŽET, FINANSIJE, MATIČNI REGISTAR I UPRAVLJANJE PREDMETIMA GRADA GORAŽDA – ITINERIS D.O.O. TUZLA OBJAVLJENO
16.04.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA O NABAVCI OPREME ZA VATROGASNE APARATE PVJ GORAŽDE – FINANC D.O.O. MOSTAR OBJAVLJENO
16.04.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA O PRUŽANJU KONSULTANTSKIH USLUGA ZA INFRASTRUKTURNE PROJEKTE IZ OBLASTI NISKOGRADNJE ZA POTREBE GRADA GORAŽDA – FM INŽINJERING OBJAVLJENO
06.04.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA O PRUŽANJU USLUGA SUPERVIZOR NADZORA ZA PROJEKTE GRADA GORAŽDA – FM INŽINJERING OBJAVLJENO
06.04.2021.
ODLUKA O DODJELI UGOVORA DRUGORANGIRANOM PONUĐAČU A.C.I. D.O.O. SARAJEVO- NABAVKA I ISPORUKA VATROGASNOG MOTORNOG VOZILA OBJAVLJENO
10.03.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA – PRUŽANJE USLUGA REKREATIVNOG KLIZANJA ZA POTREBE GRAĐANA GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO
02.03.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA – PRUŽANJE USLUGA MJERENJA EMISIJE DIMNIH GASOVA I ČVRSTIH ČESTICA NA KOTLOVIMA U ZGRADI GRADA GORAŽDA I PVJ OBJAVLJENO
26.02.2021.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE NAFTE I NAFTNIH DERIVATE ZA POTREBE SLUŽBENIH VOZILA GRADA GORAŽDA I PROFESIONALNE VATROGASNE JEDINICE GORAŽDE OBJAVLJENO
23.02.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA – PRUŽANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA – SISTEMATSKI PREGLED VATROGASACA PVJ GORAŽDE OBJAVLJENO
22.02.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA – PRUŽANJE USLUGA INTERNETA ZA POTREBE MATIČNOG REGISTRA GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO
02.02.2021.

PLANOVI, IZMJENE I DOPUNE PLANOVA JAVNIH NABAVKI JKP 6. MART

PLANOVI, IZMJENE I DOPUNE PLANOVA JAVNIH NABAVKI JU SPORTSKI CENTAR

1. PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. OBJAVLJENO 09.05.2022.
POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI