JAVNE NABAVKE I TENDERI

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

OSNOVNI PODACI O ZAKLJUČENJU UGOVORA

ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE PONUĐAČA “PROVING” D.O.O. SARAJEVO ZA PRUŽANJE USLUGA IZRADE DETALJNIH AUDITA ZA 14 OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO
30.08.2021.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA PRUŽANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA OBJAVLJENO
15.07.2021.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA LOT 3 – OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA OBJAVLJENO
15.07.2021.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA LOT 2 – OSIGURANJE IMOVINE OBJAVLJENO
15.07.2021.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA LOT 1 – OSIGURANJE UPOSLENIKA OBJAVLJENO
15.07.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA – NABAVKA PROIZVODA ZA POTREBE KAFE KUHINJE GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO
05.07.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA – NABAVKA MEDIJSKIH USLUGA ZA POTREBE GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO
20.05.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA – NABAVKA UREĐAJA ZA KONTROLU I EVIDENCIJU RADNOG VREMENA ZA POTREBE GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO
20.05.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA O PRUŽANJU USLUGA ŠTAMPANJA I UVEZIVANJA SLUŽBENIH MATERIJALA GRADA GORAŽDA – IRISPRINT NOVO GORAŽDE OBJAVLJENO
16.04.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA O ODRŽAVANJU SOFTWERA ZA BUDŽET, FINANSIJE, MATIČNI REGISTAR I UPRAVLJANJE PREDMETIMA GRADA GORAŽDA – ITINERIS D.O.O. TUZLA OBJAVLJENO
16.04.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA O NABAVCI OPREME ZA VATROGASNE APARATE PVJ GORAŽDE – FINANC D.O.O. MOSTAR OBJAVLJENO
16.04.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA O PRUŽANJU KONSULTANTSKIH USLUGA ZA INFRASTRUKTURNE PROJEKTE IZ OBLASTI NISKOGRADNJE ZA POTREBE GRADA GORAŽDA – FM INŽINJERING OBJAVLJENO
06.04.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA O PRUŽANJU USLUGA SUPERVIZOR NADZORA ZA PROJEKTE GRADA GORAŽDA – FM INŽINJERING OBJAVLJENO
06.04.2021.
ODLUKA O DODJELI UGOVORA DRUGORANGIRANOM PONUĐAČU A.C.I. D.O.O. SARAJEVO- NABAVKA I ISPORUKA VATROGASNOG MOTORNOG VOZILA OBJAVLJENO
10.03.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA – PRUŽANJE USLUGA REKREATIVNOG KLIZANJA ZA POTREBE GRAĐANA GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO
02.03.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA – PRUŽANJE USLUGA MJERENJA EMISIJE DIMNIH GASOVA I ČVRSTIH ČESTICA NA KOTLOVIMA U ZGRADI GRADA GORAŽDA I PVJ OBJAVLJENO
26.02.2021.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE NAFTE I NAFTNIH DERIVATE ZA POTREBE SLUŽBENIH VOZILA GRADA GORAŽDA I PROFESIONALNE VATROGASNE JEDINICE GORAŽDE OBJAVLJENO
23.02.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA – PRUŽANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA – SISTEMATSKI PREGLED VATROGASACA PVJ GORAŽDE OBJAVLJENO
22.02.2021.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA – PRUŽANJE USLUGA INTERNETA ZA POTREBE MATIČNOG REGISTRA GRADA GORAŽDA OBJAVLJENO
02.02.2021.
POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI