SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

 • O SLUŽBI
 • OBAVJEŠTENJA
 • E-OBRASCI
INDIRA RIZVANOVIĆ – POMOĆNICA GRADONAČELNIKA
Telefon:  038-241-450
Mail:  indira.rizvanovic@gorazde.ba

NADLEŽNOSTI:

 • izvršavanje zakona i drugih propisa iz nadležnosti službe;
 • vrši inspekcijski nadzor nad izvršavanjem propisa iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave;
 • provodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovana;
 • vrši izradu podzakonskih i općih akata iz nadležnosti službe;
 • donosi rješenja i druge akte u prvostepenom upravnom postupku iz oblasti inspekcijskog nadzora;
 • vodi evidencije iz svoje oblasti;
 • prati i analizira stanje u oblasti za koju je osnovana i nadležnim organima predlaže preduzimanje odgovarajućih mjera;
 • rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;
 • izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se vode službenie evidencije;
 • redovno izvještava Gradsko vijeće i Gradonačelnika o stanju i preduzetim mjerama u vršenju inspekcijskog nadzora iz svoje nadležnosti;
 • učestvuje u postupcima pred nadležnim sudovima u predmetima iz nadležnosti inspekcije;
 • ostvaruje saradnju sa gradskim službama uprave i drugim službama, u cilju međusobne koordinacije, saradnje i usklađivanja zadataka i aktivnosti u cilju ostvarivanja boljih rezultata;
 • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima i
 • vrši i druge poslove koji su joj preneseni u nadležnost od viših nivoa vlasti i po nalogu Gradonačelnika.
NEMA AKTUELNIH OBAVJEŠTENJA

NAPOMENA: Obrasci su objavljeni u PDF formatu. Za pregled istih potrebno je da imate instaliran PDF čitač elektronskih dokumenata!
[su_table responsive=”yes”]
1. ZAHTJEV ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
[/su_table]