KONTAKT PODACI

MIRSADA SIRČIĆ – SEKRETAR GRADSKE UPRAVE

BERIN KULELIJA – SLUŽBA ZA INVESTICIJE, LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ I UPRAVLJANJE IMOVINOM

ASIMA DŽAMBEGOVIĆ – ŠEF ODSJEKA ZA UPRAVLJANJE RAZVOJEM

ELVIRA TIROVIĆ – ŠEF ODSJEKA ZA JAVNE NABAVKE

AIDA KAPO – STRUČNI SARADNIK ZA INFORMISANJE I PR

ERMIN HERAK – VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA INFORMISANJE I PR     

MATIČNI URED GORAŽDE

ARMIN ČAVRK – ODSJEK ZA OPĆU UPRAVU

ADISA BOROVAC – SLUŽBA ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNE POSLOVE

MUAMER KRAŠIĆ – SLUŽBA ZA PRIVREDU I FINANSIJE

FATIMA PLEH – ŠEF TREZORA

ZIHRETA PERJAN – ŠEF ODSJEKA ZA PRIVREDU

SAMIR KANLIĆ –SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU, SOCIJALNO-STAMBENA PITANJA, IZBJEGLICE I RASELJENA LICA

SAMIRA DRAKOVAC – SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

AZRA VALJEVČIĆ – ŠEF ODSJEKA ZA MLADE, OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I SARADNJU SA OGRANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

INDIRA RIZVANOVIĆ – SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

  • Tel. 038/223-927
  • Email: indira.rizvanovic@gorazde.ba

NEZIM RAMIĆ – SLUŽBA ZA GEODETSKE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA

SANID ZIRAK – SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU I MJESNE ZAJEDNICE

DELILA KLOVO-KAJIĆ – SEKRETAR GRADSKOG VIJEĆA

ADŽEM ENVER – GRADSKI PRAVOBRANILAC

  • Tel/Fax 038/228-652