SLUŽBA ZA FINANSIJE I PRIVREDU – ELEKTRONSKI OBRASCI

NAPOMENA: Obrasci su objavljeni u PDF formatu. Za pregled istih potrebno je da imate instaliran PDF čitač elektronskih dokumenata!
POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI