Mladi

Pojam mladih ljudi u različitim zemljama ima različito određenje i značenje u zavisnosti od činioca kao što su: vrijednosno-kulturna opredjeljenja, socio-ekonomski uslovi života, obrazovne karakteristike, politička oprijedjeljenja i sl. Ono što univerzalno važi za mlade je da su mladi tranzicijska kategorija (društvena skupina) na prelazu između dijetinjstva i zrelog doba, društvena skupina kada se moraju savladati kompleksnosti uzajamnog odnosa ličnih i socio-ekonomskih promjena u cilju da se ovlada prelazom od zavisnosti ka nezavisnosti, preuzimanjem učinkovite kontrole nad svojim životom kao i preuzimanjem društvene uloge i određenog društvenog angažmana.

Po definiciji Ujedinjenih Nacija mlada osoba je svaka osoba izmadju 10 i 24 godine i to po slijedećim kategorijama:

 • Adolescenti od 10-19 (rana faza 10-14, kasna faza 15-19)
 • Omladina 15-24
 • Mladi ljudi 10-24

Koristeći se ovom definicijom šestina svjetskog stanovništva su mladi.

Savjet Evrope smatra osobu mladom do njene 30. godine, u Indoneziji do 40. godine, a po Zakonu o mladima FBiH „omladina „ ili „mladi „  su osobe u životnoj  dobi  od navršenih  15 do  navršenih 30 godine starosti. Procjenjuje se da na prostoru Općine Goražde živi 5265 stanovnika starosti od 15-30 godina.

S obzirom na značaj mladih u svakoj zajednici, kao i na činjenicu da je briga o mladima opći interes društva, potrebno je da se u  proces razvoja omladinske politike uključi  cjelokupna društvena zajednica. Uvažavajući okolnosti u kojima se nalaze mladi ljudi u BiH, i sve potencijalne faktore koji utiču na njihov život, budućnost i njihove perspektive, Grad Goražde je preduzeo konkretne aktivnosti na stvaranju uslova za ispoljavanje njihovih sposobnosti, ambicija, htjenja i angažmana. Procjenjuje se da na prostoru Grada Goražda živi 5265 stanovnika starosti od 15-30 godina.

Na polju mladih i omladinske politike na nivou Grada Goražda  uspostavljeni su sljedeći mehanizmi:

 1. U okviru gradske uprave u Službi za društvene dlelatnosti , opću upravu i zajedničke poslove uspostavljeno je mjesto stručnog saradnika za pitanja mladih i NVO(2007.godine).
 2. Gradsko vijeće Goražde je formiralo Komisiju za pitanja mladih kao stalno radno tijelo.
 3. Transfer za udruženja  mladih putem kojeg se daje podrška omladinskim organizacijama, neformalnim grupa mladih i pojedincima koji konkretno rade na uključivanju zajednice u rješavanju problema mladih kroz različite programe posvećene mladima.
 4. Projekat volontiranja mladih
 5. Ustanovljen 21. mart – Dan mladih Grada Goražda.
 6. Stipendiranje mladih
 7. Centar za mlade Ilovača  (otvoren 10. decembra 2010. godine u koordinaciji sa Gruppo Volontariato Civile (GVC) i fondacijom Jedan svijet – platforma za jugoistočnu Evropu. U Centru ima biblioteka, internet klub i sala za igraonicu.
 8. Internet centar Berič
 9. Projekat Učenik – Gradonačelnik
 10. Formirano Vijeće mladih Grada Goražda i čini ga osam omladinskih udruženja.
 11. Projekat Omladinske banke sa Fondacijom Mozaik.

Na području grada Goražda djeluje veliki broj udruženja, organizacija i institucija koje pružaju potporu radu i djelovanju mladih i koji mogu biti značajni faktori u stvaranju i realiziranju omladinske politike na području grada Goražda za čiji razvoj su stvorene dobre pretpostavke.

U toku je izrada Strategije razvoja omladinske politike za period 2016-2021. godina.

Get a weekly email with best free content
Subscribe
EMAIL YOUR CUSTOMERS LOVE
Learn 4 Steps to Better Transactional Email for Your Online Store.
Yes, please