PREGLED DOBITNIKA JAVNIH PRIZNANJA GRADA GORAŽDA

ZLATNA PLAKETA GRADA GORAŽDA

[su_table responsive=”yes”]
GODINA DOBITNIK PRIZNANJA ZASLUGE I DOPRINOSI
2022 Drljević Husein Za izuzetan doprinos razvoju sporta u Goraždu
2020 dr Medina Bičo Za izuzetan doprinos razvoju zdravstvene zaštite stanovnika Grada Goražda i nesebičan angažman na provedbi protivepidemijskih mjera.
2019 Dioničko društvo “Pobjeda Rudet” Goražde Za izuzetan doprinos razvoju i boljitku Grada Goražda.
2018 Esma Drkenda Za kontinuiran, dugogodišnji rad u nevladinom sektoru i izuzetne akcije u oblasti borbe za rodnu ravnpravnost.
2018 JU OŠ “Fahrudin Fahro Baščelija” Goražde Za kontinuiran, dugogodišnji rad i izuzetna ostvarenja u oblasti obrazovanja i vaspitanja.
2018 JP RTV BPK Goražde Za kontinuiran, dugogodišnji rad u oblasti informisanja.
2017 JU SSŠ “Džemal Bijedić” Goražde Za kontinuiran, dugogodišnji rad i izuzetna ostvarenja u oblasti obrazovanja i tehničke kulture kojima je povećan ugled Grada Goražda.
2017 Muški rukometni klub “Goražde” Za kontinuiran, dugogodišnji rad i izuzetna ostvarenja u oblasti sporta kojima je povećan ugled Grada Goražda.
2017 Safet Gušo Za kontinuiran, dugogodišnji volonterski rad u oblasti kulture i umjetnosti kojima je povećan ugled Grada Goražda.
2016 Memsur Ćurović Za kontinuiran, dugogodišnji rad i izuzetna ostvarenja u oblasti sporta kojima je povećao ugled Općine Goražde.
2016 Bajro Obuća Za kontinuiran, dugogodišnji rad u oblasti sporta kojim je povećao ugled Općine Goražde.
2015 Zaim Šuman Za kontinuiran, dugogodišnji rad u oblasti sporta kojim je povećao ugled Općine Goražde.
2015 Hasan Tafro Za izuzetan doprinos privrednom napretku i povećanje broja zaposlenih na području Općine Goražde.
2015 Emka Bosnia Goražde Za izuzetan doprinos privrednom napretku i povećanje broja zaposlenih na području Općine Goražde.
2014 Meho Hubjer – POSTHUMNO Za izuzetnu posvećenost i hrabrost na zaštiti života građana i materijalnih dobara Općine Goražde.
2014 Prevent Goražde d.o.o. Goražde Za izuzetan doprinos privrednom napretku i povećanje broja zaposlenih na području Općine Goražde.
2014 Haris Rahman Za izuzetan doprinos privrednom napretku i povećanje broja zaposlenih na području Općine Goražde.
2013 Udruženje oboljelih od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja “Biser” Goražde Za izuzetan doprinos u podizanju nivoa preventivne zdravstvene zaštite oboljelim od karcinoma kao i pružanju nesebične moralne i socijalne pomoći oboljelim od ove bolesti.
2012 Jusuf Hubjer Za izuzetan doprinos razvoju privrede i ugleda Općine Goražde u zemlji i inostranstvu.
2011 JU STŠ “Hasib Hadžović” Goražde Za izuzetan doprinos u oblasti obrazovanja i razvoja tehničke kulture te dugogodišnji, kontinuirani rad i djelovanje.
2010 KUD “Azot” Vitkovići ///
2009 Jasmin Hasanović Za izuzetno kreativan rad i afirmaciju građanskih, obrazovnih i kulturnih vrijednosi te ostvarenje međunarodnih  priznanja.
2008 Hamid Bahto Za promovisanje i afirmaciju izuzetnih sportskih vrijednosti i rezultata.
2007 D.O.O. “In-Šeh-Krug” Za ostvarivanje pozitivnih poslovnih rezultata i zapošljavanje većeg broja radnika u prethodnoj godini.
2007 Ago Ćurovac Za doprinos razvoju kulture i očuvanje kulturno-historijske baštine, očuvanje starih zanata, za razvoj međuvjerske i međunacionalne tolerancije i razumjevanja.
2007 Admir Pozderović Za inovacije i izuzetno kreativan rad za koji je dobio međunarodna priznanja.
2007 Mesud Šehić Za izuzetan doprinos razvoju  zdravstva, zdravstvene zaštite i očuvanje nataliteta.
2007 Sanel Mušović Za doprinos razvoju amaterizna u oblasti pozorišne umjetnosti i kulture te za zaštitu kulturno-historijske baštine.
2006 Hamed ef. Efendić Za doprinos u razvoju međuvjerske i međunacionalne tolerancije, za zaštitu kulturne i historijske baštine, za povratak izbjeglih i raseljenih lica.
2006 Enisa Bekto Za izuzetan doprinos u razvoju privrede, zapošljavanja i za humana djela.
2006 Zaim Žuga Za razvoj tehničke kulture, amaterizma i promociju Goražda u svijetu.
2006 UNIS “Ginex” d.d. Goražde Za pozitivne poslovne rezultate, unapređenje privrede i povećanje broja zaposlenih.
2005 Zaim Imamović – POSTHUMNO Za nesebičan doprinos u organizovanju, mudrom, vještom i nadasve hrabrom komandovanju i rukovođenju oružanim snagama u odbrani Goražda i BiH.
2005 Mustafa Kurtović Za dobrobit i ljubav prema ovom gradu, sveukupan doprinos u razvoju grada, Općine, regije i šire, te za poseban i izuzetan doprinos u razvoju lokalne samouprave.
2005 Redžo Bekto Za doprinos u razvoju privrede, upošljavanju radnika i otvaranju novih radnih mjesta te za nesebicno pružanje pomoci sportskim, kulturnim i drugim kolektivima kao i radanima.
2005 Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja Za nesebicnu i hrabru odbranu grada, Opcine i Bosne i Hercegovine.
2005 Savez RVI BPK-a Goražde – “Sinovi Drine” Za postignute rezultate u privrednoj djelatnosti i upošljavanju novih radnika.
[/su_table]

SREBRENA PLAKETA GRADA GORAŽDA

[su_table responsive=”yes”]
GODINA DOBITNIK PRIZNANJA ZASLUGE I DOPRINOSI
2022 Sulejmen Fidahić Za izniman doprinos razvoju sporta na području Grada Goražda
2019 Udruženje penzionera / umirovljenika Grada Goražda Za izuzetne akcije i doprinose od opšteg društvenog značaja.
2018 Elma Bučo Za izuzetan doprinos u oblasti obrazovanja i vaspitanja.
2016 Udruženje Mettmann Goražde Za izuzetne akcije i pomoć pojedincima i Općini Goražde.
2016 Selver Tozo Za kontinuiran, dugogodišnji rad u oblasti sporta kojim je povećao ugled Općine Goražde.
2015 Efim Muratović Za izuzetan doprinos u oblasti sporta na području Općine Goražde.
2015 Armin Terović Za izuzetan doprinos jačanju omladinskog aktivizma na području Općine Goražde.
2015 Udruženje kulturna baština BPK-a Goražde Za izuzetan doprinos u zaštiti i promociji spomenika kulture na području Općine Goražde.
2014 Šahovski klub “Goražde” Za izuzetan doprinos u oblasti sporta na području Općine Goražde.
2014 Nogometni klub “Azot” Vitkovići Za izuzetan doprinos u oblasti sporta u Općini Goražde.
2013 Udruženje žena “Seka” Goražde Za izuzetan doprinos i dostignuća u oblasti mentalnog zdravlja, humanitarno socijalne i zdravstvene djelatnosti na području Općine Goražde.
2013 Drljević Husein Za izuzetan doprinos u oblasti sporta u Općini Goražde kroz humanitarne aktivnosti – doniranja opreme sportskim klubovima.
2012 Husno Hrapo Za izuzetan doprinos u promovisanju ugleda Općine Goražde i očuvanje historijskih i kulturnih vrijednosti.
2011 Bajro Obuća Za izuzetna dostignuća i doprinos kroz kontinuirani, dugogodišnji rad u oblasti sporta u Općini Goražde.
2011 JU Osnovna muzička škola “Avdo Smailović” Goražde ///
2008 Udruženje oboljelih od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja “Biser” Za pružanje moralne i socijalne podrške kao i podizanje nivoa preventivne zdravstvene zaštite oboljelih od karcinoma.
2007 Nafija Hodo Za unapređenje rada kolektiva i doprinos u zapošljavanju.
2007 Esad Šubo Za doprinos razvoju lokalne samouprave u mjesnoj zajednici.
2006 Udruženje porodica šehida i poginulih boraca Goražde Za unapređenje rada udruženja i brigu o porodicama šehida iu poginulih boraca.
2006 Ismet Turković Za poboljšanje uslova života penzionera.
2006 Šemso Fehratović Za doprinos razvoju lokalne samouprave u mjesnim zajednicama i poboljšanje uslova života na selu.
2006 Dika Makota Za unapređenje i kreativnost u radu kolektiva.
2006 Alija Lapo Za unapređenje kulture i obrazovanja.
2005 ATTP “Centroprevoz” Goražde Za uspješnu provedbu privatizecijskog ugovora, doprinos u zbrinjavanju zatecenih radnika, proširenju voznog parka i prijemu novih radnika.
2005 “Ginex” d.d. Goražde Za izuzetan doprinos u razvoju privrede i upošljavanje novih, mladih radnika.
2005 Dževad Begović – POSTHUMNO Za doprinos u razvoju policije po najvišim demokratskim standardima, razvoju sporta, posebno rukometa.
2005 Muški rukometni klub “Goražde” Za postignute vrhunske sportske rezultate i doprinos u okupljanju velikog broja mladih u svim selekcijama kluba.
2005 Paša Musabašić Za nesebicno pružanje pomoci gradanima, human odnos prema bolesnicima, ljudskost u komunikaciji sa ljudima dobrotu, pažnju i strucnost pri obavljanju svog posla.
[/su_table]

POČASNI GRAĐANIN GRADA GORAŽDA

[su_table responsive=”yes”]
GODINA DOBITNIK PRIZNANJA ZASLUGE I DOPRINOSI
2020 Thomas Dinkelmann Za promociju ugleda Grada Goražda.
2020 Joe Sacco Za promociju ugleda Grada Goražda.
2019 Ljubo Pravdić Za promociju ugleda Grada Goražda.
2018 Edita Đapo Za izuzetan doprinos razvoju Grada Goražda
2018 Halil Omanović Za izuzetan doprinos razvoju Grada Goražda
2018 Semiha Borovac Za izuzetan doprinos razvoju Grada Goražda
2017 Bernd Koob – GERA, NJEMAČKA Za izuzetan doprinos promociji vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Grada Goražda.
2015 Mustafa Araç Za izuzetan doprinos u promociji stabilnosti i ugledu Bosne i Hercegovine i Općine Goražde.
2015 Hamed Efendić Za izuzetan doprinos u promociji stabilnosti i ugledu Bosne i Hercegovine i Općine Goražde.
2015 MehmetTahmazoğlu Za izuzetan doprinos u promociji stabilnosti i ugledu Bosne i Hercegovine i Općine Goražde.
2014 Mustafa Ak Za izuzetan doprinos kulturno-obrazovnom razvoju Općine Goražde te povećanje ugleda u zemlji i inostranstvu.
2014 Nijaz Hastor Za izuzetan doprinos privrednom napretku i povećanje broja zaposlenih na području Općine Goražde.
2013 Nihad Imamović Za izuzetan doprinos u privrednom razvoju Općine Goražde, čime su stvoreni uslovi za privredni napredak i povećanje broja zaposlenih na području Općine Goražde.
2012 Šakir Yuce Karaman  – TURSKA Za izuzetan doprinos u povećanju ugleda Općine Goražde u zemlji i inostranstvu te kulturno-obrazovni  razvoj.
2011 Stefan Schwarc – NJEMAČKA Za izuzetan doprinos i zalaganje na promociji suvereniteta, samostalnosti, stabilnosti i ugleda Bosne i Hercegovine.
2010 Muhamed Moranjkić ///
2009 Kemal Baysak Za izuzetan doprinos i zalaganje na unapređenju, očuvanju i zaštiti ljudskih prava kao i na zalaganju razvoja demokratije, vjerske i etničke tolerancije.
2008 Veljko Droca Za izuzetan doprinos i zalaganje na unapređenju, očuvanju i zaštiti ljudskih prava kao i na zalaganju razvoja demokratije, vjerske i etničke tolerancije.
2007 Redžo Bekto Za izuzetan doprinos društveno-ekonomskom razvoju Goražda, kulturi, sportu i humanitarni rad.
2007 Srećko Đikić i Goran Akšamija Za doprinos oslobađanju, odbrani i očuvanju mira i slobode, unapređenju zdravlja i spašavanje ljudskih života.
2006 Abdulah Sidran Akademiku, pjesniku, književniku, dramaturgu, stanovniku Sarajeva, a dušom i srcem Goraždaninu, Podrinjcu, koji je, svojim radom i odlukom da dio svog stvaralačkog vremena provodi u Goraždu, pružio ovom gradu društveni status u Bosni i Hercegovini kakav mu i pripada.
[/su_table]

PRIJATELJ / PRIJATELJICA GORAŽDA

[su_table responsive=”yes”]
GODINA DOBITNIK PRIZNANJA ZASLUGE I DOPRINOSI
2020 Ibro Kunovac Za izuzetan doprinos razvoju Grada Goražda.
2019 Elmir Bojadžić Za izuzetan doprinos razvoju Grada Goražda.
2018 Safet Daut Za izuzetan doprinos razvoju Goražda.
2017 Ralf Rauch – GEAR, NJEMAČKA Za izuzetno vrijedne humanitarno-socijalne akcije i pomoć pojedincima i Gradu Goraždu.
2015 Senad Islam Za promociju i afirmaciju pozitivnog imidža Općine Goražde.
2015 Claudia Beck Za izuzetan doprinos kulturno – obrazovnom razvoju Općine Goražde.
2015 Azim Bujak Za promociju i afirmaciju pozitivnog imidža Općine Goražde.
2014 Ozčan Rešat Za izuzetan doprinos kulturno- obrazovnom razvoju Općine Goražde te povećanje ugleda u zemlji i inostranstvu.
2014 Angelina Jolie Za izuzetan humanitarno – socijalni rad i doprinos boljitku Goražda.
2014 Munira Džabija Za izuzetan humanitarno – socijalni rad i doprinos boljitku Goražda.
2011 Aurelio Garcia Marcos Za izuzetan humanitarno – socijalni rad i doprinos razvoju i boljitku Općine Goražde.
2010 Sanela Diana Jenkins ///
2010 Gabrijela Miler ///
2007 Bernd Koob ///
2007 Michel Tatar ///
2007 Liliane Guerlin ///
2007 Francoise Trabut ///
2007 Kemal Baysak ///
2007 Gerd Šmerbah – FIRMA GEOFIŠER ///
2007 Hans Biefang ///
2007 Muhamed Morankić ///
2007 Irene Cormenzane ///
2007 Chaterine Herve ///
[/su_table]

POVELJA ZA ŽIVOTNO DJELO GRADA GORAŽDA

[su_table responsive=”yes”]
GODINA DOBITNIK PRIZNANJA ZASLUGE I DOPRINOSI
2020 Safet Garčević – POSTHUMNO Za izuzetan i posebno vrijedan doprinos razvoju i ugledu Grada Goražda.
2019 Slavko Klisura Za kontinuiran i značajan doprinos lokalnoj zajednici.
2018 Esad Sudić – POSTHUMNO Za posebno vrijedan doprinos razvoju i ugledu Goražda.
2017 Edib Čovčić Za izuzetan i posebno vrijedan doprinos razvoju fudbala u Goraždu.
2017 Smail Mujković – POSTHUMNO Za izuzetan i posebno vrijedan doprinos razvoju Goražda.
2016 Hadžo Efendić – POSTHUMNO Za izuzetan i posebno vrijedan doprinos razvoju i ugledu Općine Goražde.
2016 Mersudin Kožo – POSTHUMNO Za izuzetan i posebno vrijedan doprinos razvoju i ugledu Općine Goražde.
2016 Elvedin Hrelja – POSTHUMNO Za izuzetan i posebno vrijedan doprinos razvoju i ugledu Općine Goražde.
[/su_table]

POVELJA HUMANOSTI GRADA GORAŽDA

[su_table responsive=”yes”]
GODINA DOBITNIK PRIZNANJA ZASLUGE I DOPRINOSI
2021 Mersiha Pecikoza Za humana djela učinjena na području Grada Goražda.
2020 Ekrem Ušanović Za humana djela učinjena na području Grada Goražda.
2019 Džebrail Bajramović Za humana djela učinjena na području Grada Goražda.
[/su_table]