STAMBENO ZBRINJAVANJE DVADESET I JEDNE OSOBE IZBJEGLE IZ SIRIJE Ispis
Autor gorazde.ba   
Srijeda, 04 Septembar 2013 12:58

Danas je u Maloj Sali Općine Goražde održan sastanak kome su prisustvovali načelnik Općine Goražde, mr. Muhamed Ramović sa saradnicima, kantonalni ministar za pravosuđe, upravu i radne odnose, Admir Pozderović,  ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a, dr. Gordana Oršolić, te  predstavnici UNHCR-a i Merhameta.

Na sastanku se govorilo o načinu pomoći sirijskim izbjeglicama, koje su svoje utočište od ratnih opasnosti potražile u Bosni i Hercegovini, u ovome slučaju Općini Goražde.

„Općina Goražde jedna je od onih lokalnih zajednica koja koristi svaku priliku i svoje raspoložive resurse kako bi se pomoglo svima onima kojima je pomoć potrebna. U ovome slučaju radi se o pomoći izbjeglicama iz Sirije koje svoju sigurnost i spas od rata i ratnih opasnosti traže u Općini Gpražde. Sretan sam da su se u ovu priču i rješavanje problema uključile i kantonalne vlasti, ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a, dr. Gordana Oršolić, te kantonalni ministar za pravosuđe, upravu i radne odnose, Admir Pozderović, jer se ova tema tiče direktno pravde i ljudskih prava. Podržavamo i pozdravljamo i napore organizacija poput UNHCR-a, te Merhameta. Moji pomoćnici, saradnici i ja uvijek smo na raspolaganju svim građanima i svim osobama u nevolji, tako da smo dogovorili konkretne aktivnosti za smještaj dvadeset i jedne porodice, kao i participaciju u pripadajućim troškovima. Imamo želju i raspoloženje da pomognemo i pratićemo njihov status za vrijeme boravka u Općini Goražde. Mi smo tu da sa svoje strane pomognemo i naredne sedmice organizovaćemo prebacivanje prve tranše prema Merhametu koji će dalje implementirati zaključke sa današnjeg sastanka i sredstva uplatiti u dogovorene svrhe. Mi najbolje znamo koliko je naša pomoć neophodna jer smo ne tako davno i mi bili u sličnoj sitauaciji. Govoreći o stambenom zbrinjavanju onih kojima je to najpotrebnije, raspisan je Tender, a mi ćemo da apliciramo  sa projektom stambenog zbrinjavanja pedeset Roma. Nadamo se da će aplikacija biti uspješna i da ćemo i taj projekat realizirati uskoro.“-izjavio je Načelnik mr. Ramović na današnjem sastanku.

„Sve ove osobe bile su smještene u jednom objektu za koji je bila plaćena kirija, međutim kirija je istekla, tako da ponovo imamo problem sa zbrinjavanjem tih ljudi. Kanton je to riješio koristeći svoj stan koji ima na raspolaganju, a trenutno se radi na zapošljavanju muškog člana porodice kao i ženskog, a ta osoba će volontirati u SOS Kinderdorf i tu će biti smještena i njihova djeca predškolskog uzrasta. Postavlja se pitanje šta učiniti sa preostalih 13 članova porodice, pa smo došli do zaključka da ćemo preko Merhameta uputiti sredstva za plaćanje kirije. Dobra vijest je da se u rješavanje problema aktivno uključila Općina Goražde, tako da se nadamo da ćemo uskoro riješiti sve ove probleme.“ – izjavila je kantonalna ministrica dr. Gordana Oršolić nakon sastanka.