SLUŽBA ZA POSLOVE KABINETA GRADONAČELNIKA

 • O SLUŽBI
 • OBAVJEŠTENJA
 • E-OBRASCI
MUAMER HODŽIĆ – POMOĆNIK GRADONAČELNIKA
Telefon:
Mail:  muamer.hodzic@gorazde.ba

NADLEŽNOSTI:

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je služba osnovana;
 • sprovodi utvrđenu politika u oblastima za koje je služba osnovana;
 • vrši izradu podzakonskih i općih akata iz nadležnosti službe;
 • izvršavaju se stručni, normativno-pravni i administrativno-tehnički poslovi u pripremi nacrta i prijedloga propisa i drugih akata za Gradonačelnika;
 • pripremanje i organizacija sastanaka koje održava Gradonačelnik, praćenje i analiza realizacije dogovorenih aktivnosti i zaključaka;
 • vrši stručnu analiza, pripremanje izvještaja i informacija za Gradonačelnika;
 • vodi evidenciju i čuvanje dokumentacije iz okvira djelatnosti službe;
 • vrši sve kabinetske, protokolarne, operativno-tehničke i druge poslove za Službu za poslove Kabineta Gradonačelnika;
 • vrši poslove informisanja o aktivnostima iz nadležnosti Grada;
 • vrši poslove planiranja, održavanja i nesmetanog funkcionisanja informacionog sistema Grada.
 • vodi aktivnosti iz domena međunarodne saradnje – potpisivanja memoranduma, sporazuma i povelja o bratimljenju i sl. iz nadležnosti Grada;
 • vodi postupak i priprema nacrte rješenja o pravima i obavezama iz radnih odnosa;
 • vrši personalne poslove za potrebe Jedinstvenog gradskog organa uprave;
 • priprema izvještaje, informacije i druge stručne materijale iz oblasti personalnih poslova;
 • priprema programe za stručno usavršavanje državnih službenika i namještenika;
 • vrši blagovremeno izvršavanje aktivnosti iz domena zajedničkih poslova;
 • vrši tekuće i tehničko održavanje zgrade Gradske uprave i drugih gradskih prostorija i objekata;
 • vrši fizičko obezbjeđenje ljudi i imovine, odnosno objekata Jedinstvenog gradskog organa uprave;
 • vrši održavanje čistoće u radnim i drugim prostorijama;
 • vrši nabavku opreme i potrošnog materijala za potrebe službe;
 • vrši opsluživanje telefonske centrale;
 • vrši usluge prijevoza i održavanje voznog parka;
 • vrši dostavu pošte;
 • vrši poslove održavanja električnih i vodovodnih instalacija u zgradi Gradske uprave i drugim objektima Gradske uprave;
 • vrši ugostiteljske usluge u prostorijama Jedinstvenog gradskog organa uprave i
 • obavlja i druge poslove koji su preneseni u nadležnost, propisima viših nivoa vlasti i po nalogu Gradonačelnika.
NEMA AKTUELNIH OBAVJEŠTENJA

NAPOMENA: Obrasci su objavljeni u PDF formatu. Za pregled istih potrebno je da imate instaliran PDF čitač elektronskih dokumenata!
[su_table responsive=”yes”]
[/su_table]