DIREKTOR AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE U POSJETI OPĆINI GORAŽDE Ispis
Autor gorazde.ba   
Petak, 23 August 2013 13:58

Danas je u Kabinetu Načelnika Općine Goražde, mr. Muhameda Ramovića  održan sastanak na kome su bili prisutni direktor Agencije za vodno područje rijeke Save gosp. Sejad Delić i njegovi saradnici.

Na sastanku je razmatran segment  vodoprivredne  problematike iz nadležnosti Agencije, uređenje vodotoka, te se razgovaralo o projektima koji za cilj imaju uređenje obala kako bi se osigurao protok bez plavljenja okolnog zemljišta.

Razgovaralo se i o mogućnostima pomoći Općini Goražde kada je u pitanju implementacija sličnih projekata u budućnosti.

Osim toga, na sastanku je bilo govora o projektima u saradnji sa Agencijom i Svjetskom bankom vrijednosti 9 miliona KM, a u pitanju je izgradnja obaloutvrde. Na sastanku su najavljeni i novi projekti koji imaju za cilj riješiti preostale probleme kada su u pitanju projekti iz njihove nadležnosti.

„Zadovoljstvo nam je da su predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save danas posjetili općinu Goražde. Oni su željeli iskoristiti ovu priliku da provjere jesu li završeni radovi izgradnje obaloutvrde koje je implementirala Općina Goražde zahvaljujući sredstvima obezbjeđenim na osnovu projekta, a tiče se obale na lokaciji ispod novoizgrađenog parka Gun-Gor. Predstavnici Agencije su izvršili uvid u dokumentaciju, prezadovoljni su urađenim, a ono što nas najviše raduje jeste činjenica da su najavili nove projekte za Goražde, a mi cemo blagovremeno poslati najkvalitetnije i najprioritetnije projekte. Ova saradnja za nas je od izrazitog značaja, jer su projekti sa Agencijom u službi sigurnosti i kvalitetnijeg života za sve naše građane.“