Skip to content
USKORO POČINJE GRADNJA STAMBENIH OBJEKATA U OKVIRU PROJEKTA CEB II PDF Ispis E-mail
Autor gorazde.ba   
četvrtak, 13 Februar 2020 08:50

U organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica danas je u Sarajevu održan sastanak o provedbi Projekta CEB II – ''Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja'', na području Kantona Sarajevo i Bosansko–podrinjskog kantona Goražde.

Cilj sastanka bio je prezentirati pregled dosadašnje realizacije podprojekata, ukazati na prepreke i kašnjenja, s ciljem ubrzanja dinamike na provođenju Projekta CEB II na području ovih kantona. Sastanku su prisustvovati federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić, u ime provoditelja Projekta na području Federacije BiH, kao i resorni ministri ova dva kantona, te načelnici i ovlašteni predstavnici iz općina/gradova u kojima se implementira Projekt CEB II među kojima je u ime Grada Goražda bio prisutan gradonačelnik dr.sci. Muhamed Ramović sa saradnicima.

Na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u okviru Projekta CEB II realizira se ukupno devet podprojekata, od čega u Gradu Goraždu sedam  i po jedan u općinama Pale u FBiH i Foča FBiH. Planirana je sanacija i izgradnja ukupno 218 stambenih  jedinica ukupne vrijednosti 8,5 miliona eura, od čega je kreditno zaduženje pet miliona eura, a ostatak sredstava učešće općina.

Govoreći o današnjem sastanku ministara raseljenih osoba i izbjeglica FBiH Edin Ramić u izjavi za medije je istakao – ''Analizirali smo provođenje podprojekata u kantonima, utvrdili gdje su najveća odstupanja od zadatih rokova, te ćemo putem sastanaka s kantonima i općinama, uz našu stručnu podršku, pokušati ubrzati dinamiku izvođenja radova. Danas smo to uradili s Kantonom Sarajevo i BPK-a Goražde, a u narednim danima ćemo organizirati sastanke i sa ostalim kantonima. Ovo je vrlo složen državni projekt u koji su uključeni svi nivoi vlasti, i podrazumjeva veliki broj procedura, posebno na kantonalnom i općinskom nivou, kao što su osiguranje zemljišta i projektne dokumentacije, dozvola, kao i usluge nadzora nad izvođenjem radova i priključenje objekata na potrebnu infrastrukturu, te utvrđivanje različitih renti i slično. Ipak, vjerujemo da ćemo uz intenzivniju saradnju i komunikaciju s nižnim nivoima vlasti koji i donose najviše procedura, uspjeti u najvećoj mjeri zatvoriti kolektivne centre i ispoštovati rokove.''

Da Grad Goražde ima izuzetno dobru saradnju sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica naglasio je gardonačelnik dr.sci Muhamed Ramović – ''Današnji sastanak veoma je važan, gdje smo imali priliku da razmjenimo iskustva i da sagledamo razloge kašnjenja realizacije projekta sve u cilju da što prije dođemo do konačnog cilja, a to je zatvaranje kolektivnih centara. Realizacijom ovih projekat potpuno se gase kolektivni centri u našem gradu.''

U okviru Projekta CEB II, na području Federacije BiH planirana je realizacija ukupno 49 podprojekata u 29 općina, u kojim će biti izgrađeno ili sanirano 1.450 stambenih jedinica za 4.350 korisnika iz kategorije raseljenih ili osoba u stanju socijalne potrebe. Kreditno zaduženje Federacije BiH iznosi gotovo 80 miliona KM. Ukupna vrijednosti projekta za BiH je gotovo 120 miliona KM, koji se finansira kreditnim sredstvima Razvojne banke Vijeća Evrope, a vodeća institucija projekta je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, dok ga provode resorna entitetska ministarstva, kantonalna ministarstva/uprave, općinske i gradske vlasti, saopćeno je iz Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

Share
 

Sjedište Gradske uprave

  • Ulica: Maršala Tita br. 2
  • 73000 Goražde 
  • Telefon: +387 38 221 002
  • Telefon: +387 38 241 450
  • Fax :+387 38 221 332
  • E-mail: grad@gorazde.ba
  • ID: 4245025030009
  • PDV: 245025030009