Skip to content
GRAD GORAŽDE DOMAĆIN GODIŠNJEG SASTANAKA SARADNIČKE MREŽE ZA PODRŠKU STRANIM INVESTITORIMA U BIH PDF Ispis E-mail
Autor gorazde.ba   
Utorak, 04 Decembar 2018 16:18

Grad Goražde danas je bio domaćin godišnjeg sastanka Saradničke mreže za podršku stranim investitorima u BiH, a čiji organizator je Svjetska banka i FIPA (Agencija za unaprjeđenje stranih investicija u BiH).

Ovaj skup okupio je predstavnike oko 40 institucija (Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Savjet za strane investiture FBiH, Brčko Distrikt, BPK-a Goražde, Unsko-sanski kanton, Tuzlanski kanton, Hercegovačko-neretvanski kanton, Hercegbosanska županija, Srednjobosanski kanton, Kanton Sarajevo, Općina Grude, Općina Stolac, Grad Goražde, Grad Tuzla, Grad Mostar, Grad Zenica, Općina Vitez, Općina Tešanj, Općina Srebrenik, Općina Ilijaš, Centar Sarajevo, Općina Vogošća, Općina Maglaj, Općina Novi grad Saraejvo, Općina Novi Travnik, Općina Vareš, Općina Hadžići, Općina Živinice, Općina Posušje, Općina Kiseljak, Općina Visoko, Općina Travnik, Općina Ilidža, Općina Žepče, Općina Usora, Opština Lukavac, Općina Sanski Most i Općina Bosanska Krupa).

U skladu s aktivnostima Saradničke mreže za podršku stranim investitorima u BiH, predstavnici partnerskih institucija (opština, gradova i kantona u F BiH) su zajedno sa predstavnicima FIPA-e i u 2018. godini nastavili sa posjetama kompanijama sa učešćem stranog kapitala.

Cilj ovih posjeta je da se u direktnim razgovorima sa stranim investitorima identifikuju uslovi investiranja, ostvareni poslovni rezultati, ali i problem s kojima se investitori suočavaju u svom poslovanju u našoj zemlji.

Na ovaj način partnerske institucije se, u okviru svojih nadležnosti, stavljaju na raspolaganje stranim investitorima, kako bi im se olakšale investicione aktivnosti, ali i motivisale ih za dodatno investiranje i kreiranje novih radnih mjesta u BiH s ciljem isticanja važnosti institucija na svim nivoima vlasti za podršku investiranju. Domaćin godišnjeg sastanka Saradničke mreže ove godine bio je Grad Goražde.

Goste i prisutne su najprije pozdravili i poželili dobrodošlicu gradonačelnik Goražda dr.sci. Muhamed Ramović i Gordan Milinić, direktor  FIPA-e.

Na dnevnom redu su se našle tačke: Rezultati rada i razmjene iskustava vezanih za rad Saradničke mreže u 2018., potom otvorena pitanja investitora iz posjeta u 2018. godini i važnost riješavanja otvorenih pitanja posjećenim kompanijama, te jačanje Saradničke mreže i izrada Plana rada postinvesticione podrške investitorima za 2019. godinu.

Goražde je ponosno što je domaćin ovako značajnog skupa istakao je u izjavi za medije gradonačelnik Goražda dr.sci. Muhamed Ramović te dodao – ''Mi se danas zahvaljujemo i direktoru Miliniću i svim gostima, jer ovdje danas imamo 40 institucija u Goraždu. Danas sam tu da razmjenimo iskustva sa drugim lokalnim zajednicama i naravno i mi ćemo svoje iskustvo prenijeti i kako bi investitcije unaprijedili u 2019. godini. Grad Goražde jeste primjer zaista privlačenja investitora, posebno smo ponosni što imamo BFC certifikat i među dobitnicima smo mnogih priznanja. Međutim, još uvijek nismo zadovoljni, dok god imamo mladih na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Ovih dana je jako interesantno da smo uspjeli privući jednu kompaniju iz Austrije, koja početkom 2019. godine pokreće pogone i otvara nova radna mjesta. Radi se o proizvodnji i preradi plastike što nam  je jako drago i mi ćemo nastaviti taj trend zaista da Goražde sačuva svoj ugled koji ima sa investicijama, sa privrednicima, sa odgovornim radnicima  sa svim onim što imamo, a administracija sigurno neće zakazati. I sada smo, kao i uvijek spremni u najkraćem roku izdati svu potrebnu dokumentaciju, izdati sve građevinske dozvole i saglasnosti i pomoći da se dobiju saglasnosti i sa viših nivoa kako ne bi investitor otišao nezadovoljan.''

Mi smo  jako zadovoljni investicijama u Goraždu i Gradska administracija je zaista angažovana istakao je u izjavi za medije direktor FIPA-e Gordan Milinić – ''Danas se u Goraždu okupila Saradnička mreža Agencije za promociju stranih investicija BiH. To je mreža koja prati sve naše investitore kako rade, šta im je potrebno. Pomažemo ih u njihovim aktivnostima. FIPA inače preuzima stranog investitora od prvog koraka u BiH, pomaže mu u osnivanju kompanije i dalje prati čitav rad. Ova Saradnička mreža je veoma značajna, da se investitor ni u jednom momentu ne osjeća usamljen, da uvijek ima pomoć u odvijanju  svih aktivnosti i pomoć prema našim organima. Mi svake godine sačinjavamo detaljan izvještaj o problemima koji prate strane investitore, tražimo od Savjeta ministara da se usvoje prijedlozi izmjena zakona i sve ostale mjere koje su potrebne. U tome nam značajan doprinos daje upravo ova Saradnička mreža. Mi smo ove godine predložili oko 50 mjera koje se moraju poduzeti da imamo više stranih investicija. Posebno izdvajamo tzv. after care program, post investiciona briga o stranim investitorima, jer strani investitori ponovo ulažu ukoliko su zadovoljni uslovima poslovanja i ukoliko nemaju neke značajnije smetnje. Oni ponovo ulažu i mi smo čak prošle godine u ukupnim investicijama od 777.000 000,00 KM imali oko 60% reinvesticija sadašnjih investitora. Ti sadašnji investitori su nam također značajni u privlačenju novih partnera jer svi žele da čuju kakva su iskustva u dosadašnjem radu i oni su na neki način naši veliki promotori u inostranstvu i privlače nove partnere. Mi idemo sa nivoa Savjeta ministara BiH koji nas je zadužio da damo određene prijedloge. Sve naše prijedloge smo mi prvo dali organima na koje se odnose, odnosno nadležnim ministarstvima. Oni su se izjasnili da smo mi u pravu i da se moraju provesti te aktivnosti i nakon toga Savjet ministara usvoji mjere i ponovo ih je proslijedio tim organima sa obavezom da se izvrše sve zakonske izmjene koje su potrebne. Ide to nekad sporije, ali otprilike oko 30% predloženih mjera se provede u dosta kratkom periodu. Mi nastojimo recimo da eliminišemo sporost u registraciji kompanija, sporost u izdavanju raznih dozvola, sa građevinskim dozvolama smo zaista na dnu svjetske ljestvice. U Srbiji se građevinska dozvola izdaje za 6 dana, mi je izdajemo u prosjeku za 190 dana. Po tome možete vidjeti koliko zaostajemo, s tim što imamo nekih opština u kojima je osjetan napredak u kojima se stvari brže rješavaju. Dosta toga zavisi ne samo od državne administracije, entitetske, kantonalne, dosta zavisi od lokalnih vlasti, ukoliko su lokalni organi predusretljivi, koji nastoje pomoći stranim investitorima, sve ide brže i sve ide jednostavnije. Recimo banalno je da se nama strani investitor žali da sporo ide priključak struje, vode, to su osnovne stvari u kojima mi moramo pomoći, jer svaki strani investitor otvara nova radna mjesta, a to je za našu zemlju izuzetno značajno. Svako novo radno mjesto je značajno.

Goražde je što se tiče investicija u vrhu ljestvice. Mi smo jako zadovoljni investicijama u Goraždu i ovdje Gradska administracija je zaista angažovana. Mi bismo htjeli da dosta opština dostigne nivo Goražda i bićemo zadovoljni kad dostignu nivo Goražda. Saradničku mrežu čine predstavnici ministarstava na nivou države, na nivo kantona, entiteta, opštinski organi, gradski organi i svi koji mogu da doprinesu da investicije bolje idu.''

Nakon sastanka u zgradi Gradske uprave Goražde, gosti su zajedno sa domaćinima posjetili firmu Prevent u Vitkovićima.

Share
 

Sjedište Gradske uprave

  • Ulica: Maršala Tita br. 2
  • 73000 Goražde 
  • Telefon: +387 38 221 002
  • Telefon: +387 38 241 450
  • Fax :+387 38 221 332
  • E-mail: grad@gorazde.ba
  • ID: 4245025030009
  • PDV: 245025030009