Skip to content
SEDAM PLASTENIKA ZA SOCIJALNO UGROŽENE PORODICE SA PODRUČJA OPĆINE GORAŽDE PDF Ispis E-mail
Autor gorazde.ba   
Utorak, 11 April 2017 14:09

Na osnovu dugogodišnje saradnje općina sa područja BPK sa Njemačkom nevladninom organizacijom ASB danas je u zgradi Općine Foča u FBiH organizovano potpisivanje ugovora o sufinasiranju projekta Inkluzivna socio-ekonomska podrška lokalnim zajednicama Goražde, Pale u FBiH, Foča u FBiH i Gornji Vakuf – Uskoplje.

Ugovore sa direktorom ASB-a Elmirom Bojadžićom potpisali su načelnici općina Goražde, Pale u FBiH i Foča u FBiH.

Cilj projekta jeste konkretna i materijalna pomoć za socijalno ugrožene porodice kroz proces upošljavanja u intezivnoj poljoprivrednoj proizvodnji s ciljem pridruživanja procesu poljoprivredne proizvodnje na nivou lokalne administrativne jedinice. Ciljana grupa su socijalno ugrožene osobe, zatim porodice većim brojem članova, porodice sa osobama sa invaliditetom, te samohrane mjake. Projektom je predviđeno da se u lokalnim zajednicama obuhvati 25 socijalno najugroženijih porodica kojima će se distribuirati plastenici veličine 150 m2 uz prethodnu stručnu obuku korisnika.

Partneri projekta su lokalne zajednice, nadležni Centri za socijalni rad i MVP Savezne Republike Njemačke – HO ASB.

''Ovo je nastavak projekta iz 2014. godine koji finasira Vlada Njemačke odnosno Ministrastvo vanjskih poslova Njemačke i radi se praktično o dodjeli određenog broja plastenika za najugroženije socijalne slučajeve sa liste Centra za socijalni rad. Mi planiramo da na nivou BPK-a isporučimo najmanje 15 plastenika uz kompletnu edukaciju i nadamo se da će ovaj projekat donijeti onoliko uspjeha koliko je donio projekat iz 2014. godine. Ovom prilikom ja se moram zahvaliti općinama i načelnicima sa područja BPK-a na izuzetnoj saradnji prilikom realizacije projekata. Kada je u pitanju ovaj projekat općine će ga sufinasirati oko 6.000,00 KM Općina Goražde, 4.000,00 Općina Foča FBiH i negdje oko 2.000,00 KM Općine Pale u FBiH, tako da se ja nadam da ćemo mi nastaviti jednu dugogodišnju saradnju sa kojom smo mi u ASB izuzetno zadovoljni i da ovo neće sa ovim projektom stati.'' – istakao je direktor ASB Elmir Bojadžić

''Imamo izuzetno dobru saradnju sa ASB sa kojim smo u prošloj godini implementirali projekat nabavke plastenika za naše poljoprivredne proizvođače, a imali smo i projekat pomoći pri zapošljavanju osoba stradalih od mina, a evo u ovoj godini realizuje se projekat nabavke plastenika za sedam naših socijalno ugroženih porodica. Porodice će se odrediti putem Centra za socijalni rad i mi ćemo svoj dio sufinasirati. Drago mi je da sa ovim projektom pomažemo naše poljoprivrednike, a već je u toku i drugi projakt pomoći poljoprivrednicima sa Muslim Aid-om, gdje je obezbjeđeno 20 plastenika sa po 100 m2. Još jednom veliko hvala ASB-u i njihovom direktoru koji su imali razumjevanje prema ovom području.'' – naglasio je načelnik Općine Goraažde dr.sci. Muhamed Ramović.

''Uloga Centra za socijalni rad je da identificira korisnike koji će biti uključeni u ovaj Projekat i uputiti u dalju proceduru spisak odabranih korisnika. Obzirom da je svrha ovog projekta pomoć socijalno ugroženim porodicama, smatram da će ovaj projekat mnogo pomoći u njihovoj egzistenciji kao i njihovom budućem zapošljavanju i privređivanju sebi i svojoj porodici.'' – rekao je direktor Centra za socijalni rad BPK Elvir Prašo.

''Već su se stekli uslovi na području MZ Prača i Hrenovica da pored uređenog korita rijeke Prače može se postaviti stotine plastenika. Negdje u strategiji mi smo predvidjeli i evo sa ASB smo u kontaktu obezbjedili smo određeni broj plastenika za socijalno ugrožene osobe sa područja naše Općine. Ja se nadam da već početkom juna projekat bude implementiran i da budu plastenici zasađeni. '' – kazao je u izjavi za medije načelnik Općine Pale u FBiH Asim Zec.

''Plod dugoročne saradnje koji imamo sa ASB-om jeste da imamo implementaciju ovog novog projekta koji ima za cilj pomaganje socijalno ugroženim kategorijama. Jasno su definisani kriteriji na osnovu kojih će Centar za socijalni rad da izabere korisnike i na takav način se opredijeliti da li je to plastenik od 100m2 ili 150 m2. Na ovaj način ćemo steći uslove da korisnici imaju dodatna primanja kako bi osvježili svoj budžet i na takav način doprinjeli boljem životu svoje porodice.'' – istakao je načelnik Općine Foča u FBiH Zijad Kunovac.

Share
 

Sjedište Gradske uprave

  • Ulica: Maršala Tita br. 2
  • 73000 Goražde 
  • Telefon: +387 38 221 002
  • Telefon: +387 38 241 450
  • Fax :+387 38 221 332
  • E-mail: grad@gorazde.ba
  • ID: 245025030009
  • PDV: 4245025030009