Skip to content
SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GORAŽDE PDF Ispis E-mail
Autor gorazde.ba   
četvrtak, 22 Januar 2009 09:34

ODGOVORNO LICE

SAMIR KANLIĆ - SEKRETAR GRADSKOG VIJEĆA GRADA GORAŽDE

 • Telefon: 038 221 161
 • Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 • Email. Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

 

NADLEŽNOSTI SLUŽBE GRADSKOG VIJEĆA:

 • Pripremanje Programa rada Gradskog vijeća;
 • Praćenje izvršenja Programa rada Gradskog vijeća;
 • stručni i administrativni poslovi u pripremi nacrta i prijedloga propisa i drugih akata za Gradsko vijeće, te drugi poslovi u vezi sa pripremanjem sjednica vijeća i radnih tijela vijeća, kao i praćenje realizacije njihovih odluka i zaključaka;
 • pripremanje sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela;
 • priprema izvještaje i informacije za potrebe Gradskog vijeća;
 • pružanje stručne i druge pomoći Klubovima vijećnika i vijećnicima u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti;
 • koordiniranje rada između Gradskog vijeća, Gradonačelnika i drugih gradskih službi, organizacija i zajednica;
 • vođenje evidencije i čuvanje originala propisa i drugih općih akata Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskog vijeća i staranje o njihovom blagovremenom objavljivanju;
 • vođenje evidencije i čuvanje dokumentacije o radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela;
 • obavlja studijsko-analitičke poslove;
 • priprema informativne i druge materijale u skladu sa programom rada Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela i zahtjeva Vijećnika;
 • prati pojave od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti u dosljednjoj primjeni Statuta Grada, najvišeg pravnog akta lokalne zajednice;
 • vrši kompletiranje i dostavljanje materijala za sjednice Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela;
 • proslijeđuje viječnićka pitanja i inicijative na dalju obradu nadležnim organima i službama;
 • obavlja sve kabinetske, protokolarne, operativno-tehničke i druge poslove za potrebe Predsjedavajuće, zamjenika Predsjedavajuće i Sekretara Gradkog vijeća;
 • vrši i druge poslova koji joj se stave u zadatak u okviru njene nadležnosti
Share
 

Sjedište Gradske uprave

 • Ulica: Maršala Tita br. 2
 • 73000 Goražde 
 • Telefon: +387 38 221 002
 • Telefon: +387 38 241 450
 • Fax :+387 38 221 332
 • E-mail: grad@gorazde.ba
 • E-mail: infopult@gorazde.ba