Skip to content
STANJE SA VODOSTAJEM RIJEKE DRINE POD KONTROLOM PDF Ispis E-mail
Autor gorazde.ba   
Ponedjeljak, 04 Februar 2019 14:28

Obzirom na poplave koje su ovih dana zadesile brojne bh gradove, javnost u Goraždu zainteresovana je za informaciju kakvo je stanje sa vodostajem rijeke Drine u Goraždu, obzirom da je 2010. kao što je poznato Goražde bilo poplavljeno uslijed nekontrolisanog ispuštanja vode iz brane HE Mratinje.

Tim povodom razgovarali smo sa Samirom Drakovac pomoćnicom gradonačelnika za Civilnu zaštitu koja je u izjavi za medije kazala: ‘’Kad je u pitanju rijeka Drina, možemo reći da je to vodotok prve kategorije i zahvaljujući obaloutvrdi koju imamo možemo reći da je stanje ubičajeno i redovno. Također, možemo biti zadovoljni obzirom da se redovno vrši i odvoz nanosa, tako da je korito Drine u mogućnosti da primi značajne količine vode, zbog čega evo trenutno imamo situaciju da je rijeka Drina u svom koritu i da ona ne pokazuje znakove značajnog porasta koje bi predstavljale veći problem za građane Grada Goražda.

Ako bismo  gledali trenutno stanje, recimo na postojećoj automatskoj stanici koja je u Gradu Goraždu 313 m3 u sekundi je protok rijeke Drine, a ako poredimo 2010. godine kad je bila velika poplava gdje su te vrijednosti bile i deset puta veće, pa je proticaj tada bio 3850 m3. Znači same ove vrijednosti pokazuju  da je još uvijek stanje uobičajeno i obzirom na trenutnu situaciju mogućnost gdje korito rijeke Drine može da primi velike količine vode, nadamo se da će ova situacija za nas biti pod kontrolom i da neće predstavljati veći problem.

Istina imamo i mogućnosti izlijevanja rijeke Drine kada je u pitanju dio koji nema obaloutvrde, a to je kao što znamo lokacija kod Oraha, gdje su bajkeri, tu se rijeka Drina često izlije, kao i na području Zupčića, gdje također nemamo obaloutvrda, ali to je zona koja je da kažem poljoprivredno zemljište i neke druge kategorije, zbog čega su materijalne štete ili prihvatljive ili ih ne smatramo značajnim iznosima.

Osim rijeke Drine imamo i vodotoke druge kategorije, kad je prostor grada Goražda u pitanju, to je rijeka Odcka, Biocka, Podhranjenski potok i svakako Osanička rijeka. Tu psotoji mogućnost obzirom da imamo potoke koji su bujičnih karakteristika, ali  računajući na sušu koja je bila u jesen, kako smo ušli u sam zimski period pa kasnije snijeg, nadamo se da će postojeće stanje i korita tih rijeka moći primiti količinu vode koja trenutno postoji i očekujemo i stabilizaciju vremenskih prilika. Tako da  što se tiče naših jedinica i službi  nismo imali njihovo angažovanje, nisu trenutno  ni u pripravnosti, svakako Profesionalna vatrogasna jedinica Goražde stoji na raspolaganju 24 sata i ono što  uobičajeno oni rade to su požarne aktivnosti, tehničke intervencije, jedna od njih je  bila i intervencija u subotu kad je bila saobraćajna nesreća i to su neke naše redovne aktivnosti koje trenutno imamo.

Kada su u pitanju opasnosti od pojave klizišta moguće je da se i to desi obzirom da rijeke i prve i druge kategorije mjenjaju vodostaj, znači stalno imamo rast pa opadanje vodostaja, to svakako može uticati na pomjeranje tla, može doći do odrona. U tom smislu nismo imali najava takve vrste, ali svakako ova kiša i snijeg koji se topi mogu prouzrokovati opasnosti.’’

Share
 

Sjedište Gradske uprave

  • Ulica: Maršala Tita br. 2
  • 73000 Goražde 
  • Telefon: +387 38 221 002
  • Telefon: +387 38 241 450
  • Fax :+387 38 221 332
  • E-mail: grad@gorazde.ba
  • ID: 4245025030009
  • PDV: 245025030009