Skip to content
NA 14. REDOVNOJ SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA USVOJENA ODLUKA O PREUZIMANJU PRAVA VLASNIŠTVA NAD NEKRETNINAMA SOS KINDERDORF INTERNATIONAL U GORAŽDU NA GRAD GORAŽDE PDF Ispis E-mail
Autor gorazde.ba   
četvrtak, 01 Novembar 2018 11:01

Gradsko vijeće Goražde održalo je jučer svoju 14. Redovnu sjednicu. U sklopu sjednice razmatrano je 16 tačaka,  a zasigurno da je sjednicu obilježilo usvajanje Odluke o preuzimanju i prenosu prava vlasništva nad nekretninama SOS Kinderdorf International u Goraždu na Grad Goražde. No prije usvajanja ove Odluke Vijeće je najprije usvojilo zapisnik sa prethodne sjednice, potom je uslijedio Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice u sklopu kojeg je gradonačelnik Goražda dr. sci. Muhamed Ramović ukratko informisao Vijeće o stanju u Budžetu kao i aktivnostima između dvije sjednice Gradskog vijeća.

Potom su uslijedili vijećnička pitanja, inicijative i odgovori na vijećnička pitanja, te razmatranje vijećničkih inicijativa. U sklopu sjednice Vijeće je potom usvojilo i prijedlog Odluke o davanju saglasnosti kreditnom zaduženju JZU Apoteka ‘’9. maj’’ Goražde uz hipoteku, potom Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni  Odluke o preuzimanju prava osnivača i utvrđivanje statusa Doma zdravlja ‘’Dr. Isak  Samokovlija’’.

Vijeće je usvojilo i prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta Kanlić Ramizu iz Goražda. U nastavku sjednice usvojeno je nekoliko odluka koje se odnose  na donošenje rješnja u drugostepenom žalbenom postupku na rješenja službi Gradske uprave.

Vijeću je prezentovana i informacija o potrebi saniranja i uklanjanja porušenog objekta pored košarkaškog stadiona u ul. 1. maj Goražde, kao i Informacija - Odgovor Gradskog vijeća na Zahtjev Ustavnog suda Federacije BiH broj: U-15/18 od 21.09.2018.

Share
 

Sjedište Gradske uprave

  • Ulica: Maršala Tita br. 2
  • 73000 Goražde 
  • Telefon: +387 38 221 002
  • Telefon: +387 38 241 450
  • Fax :+387 38 221 332
  • E-mail: grad@gorazde.ba
  • E-mail: infopult@gorazde.ba