Skip to content
BUDŽET OPĆINE GORAŽDE ZA 2014. RAZVOJNOG KARAKTERA PDF Ispis E-mail
Autor gorazde.ba   
Petak, 10 Januar 2014 14:56

Nakon provedenih javnih rasprava po mjesnim zajednicama, gdje su građani iznijeli svoje primjedbe i sugestije na Nacrt Budžeta za 2014. u okviru trinaeste redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Goražde koja je održana 26.12.2013. godine, vijećnici su usvojili Budžet Općine Goražde za 2014. godinu u iznosu 9.156.650,00 KM.

O usvojenom Budžetu za 2014. godinu u izjavi za medije pomoćnica Načelnika Općine Goražde  za finasije, trezor i privredu, Enisa Lapo je istakla – ''Budžet je usvojen na iznos od  9. 156. 650,00  KM i u odnosu na prošlogodišnji iznos  veći je za nekih  800. 000,00 KM. Što se tiče realizacije i planiranih prihoda poreski su ostali na nivou planiranih iz prošle godine, išli smo na smanjenje  prihoda od indirektnih poreza jer je evidentno  da su u ovoj godini realizovani u manjem iznosu. Neporeski prihodi su povećani  sa 2. 100. 000,00 KM povećani na 2.800.000,00 KM i to je povećanje za cirka 700.000,00 KM. Povećanje je uslijedilo prilikom izrade Budžeta  na prijedlog  nadležnih službi. Očekuje se  naplata rente  po završenom konkursu o dodjeli  neizgrađenog zemljišta u Rasadniku  tako da je  na prijedlog nadležne službe povećan kod prihodi od zemljišne rente sa 600. 000,00 KM na iznos 1.100. 000,00 KM u ovoj godini,  zatim  također na prijedlog Službe za urbanizam, prostorno uređenje  imamo novu stavku općinske komunalne naknade koju do sada nismo imali, u skladu sa Zakonom o  komunalnoj djelatnosti  koji je nedavno izašao na kantonalnom nivou, tu je planirano  naknada 200.000,00 KM i više  i imamo  također kapitalne primitke koje smo  planirali od  prodaje općinskih stanova 200.000,00 KM. Znači tu imamo negdje oko 1.000.000,00 KM većih  očekivanih  priliva sredstava.

Enisa Lapo

Što se tiče projekata  koji su planirani da se realizuju  u Budžetu   kapitalni transferi mjesnim  zajednicama  planirani su negdje  na 1. 290.000,00 KM u okviru tog koda također na prijedlog nadležnih službi imamo projekte koji će se realizovati a to je završetak  izgradnje vodovoda ''Starac'' u iznosu 100.000,00 KM, zatim imamo uređenje  javnih površina i građevinskog zemljišta, gradskih i prigradskih naselja onda imamo učešće u finanisiranju projekata sa domaćim i međunarodnim organizacijama sve se to kreće  negdje oko 100.000 KM, dok imamo  najveću stavku u okviru kapitalnih transfera izgradnja kružne raskrsnice  u ul. Zaima Imamovića i predviđeni grant od Federacije  za te namjene  u iznosu 500.000,00 KM.

Što se tiče  kapitalnih izdataka oni se kreću negdje na  1. 410.000,00 KM i najveća stavka je  rekonstrukcija i modernizacija putnih pravaca Osanica–Ilovača i Berič-Spahovići  iz potpisanih ugovora krajem novembra prošle godine planirano je  na iznos  od 830. 000,00 KM sa amandmanima koji su bili na sjednici Općinskog vijeća prilikom donošenja Budžeta, imamo da je  za uređenje i održavanje  puteva   planirana je stavka 400.000,00 KM  što znači da se samo  za puteve u ovom Budžetu od 9. 156. 650,00 KM planira  1. 230. 000,00 KM za puteve.

Od ostalih kapitalnih izdataka  bitno je navesti da je planirana nabavka zemljišta u iznosu  od 120.000,00 KM, nabavka opreme u iznosu 190.000,00 KM, zatim imamo izradu projektne dokumentacije 170.000,00 KM, zatim  imamo održavanje vodovoda i kanalizacije tj. ovih osnovnih  radova koje treba  da se rade 50.000,00 KM i održavanje  zgrade  u iznosu 50.000,00 KM. Samo kapitalni  izdaci i kapitalni transferi mjesnim zajednicama iznose  planiranih 2.700.000,00 KM što u svakom slučaju govori da je Budžet  razvojnog karaktera, jer je trećina Budžeta  namjenjena za kapitalne transfere i kapitalne projekte.''

Kada je riječ o tekućim transferima koje očekuju iz Kantona u službi navode da su usaglašena sredstva u iznosu 700. 000,00 KM i  kapitalne primitke  od kantona u planiranom iznosu od  850. 000,00 KM a tiču  se planiranih sredstava koja će se dobiti za  sufinanisiranje izgradnje  ova dva navedena putna pravca koja iznose 830. 000,00 KM. Iz Službe još naglašavaju da, obzirom na finansijsku situaciju u zemlji, projekti će se  realizovati u skladu sa prioritetima i u skladu sa Odlukom o izvršenju Budžeta, te  da svi budžetski korisnici  prilikom stvaranja obaveza i potpisivanja ugovora moraju biti uvezani sa Službom za finansije i pratiti realizaciju prihoda kako se ne bi stvarale obaveze koje se ne mogu realizovati.

Share
 

Sjedište Gradske uprave

  • Ulica: Maršala Tita br. 2
  • 73000 Goražde 
  • Telefon: +387 38 221 002
  • Telefon: +387 38 241 450
  • Fax :+387 38 221 332
  • E-mail: grad@gorazde.ba
  • ID: 4245025030009
  • PDV: 245025030009