U GORAŽDU USELJENI KORISNICI U DVIJE NOVOIZGRAĐENE ZGRADE

U Goraždu je danas održana svečanost povodom useljenja korisnika u dva više stambena objekta koji su izgrađeni u okviru  CEB II projekta ”Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja, putem kojeg je svoj smještaj dobilo  50 porodica, koji trajno rješavaju svoje stambeno pitanje. Useljenjem korisnika u nove stambene objekte izgrađene u naselju Rasadnik, Grad Goražde, osigurana su stambena rješenja po sistemu neprofitnog socijalnog stanovanja za porodice, koje su do sada boravile u kolektivnim i alternativnim centrima na području grada Goražda. Na području Goražda završena je izgradnja/rekonstrukcija ukupno 116 stambenih jedinica.  Riječ je o državnom projektu čiji implementator je Federalno ninistarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. Dobrodošlicu prisutnima uputio je gradonačelnik Goražda Ernest Imamović, a prisutnima su se obratili i ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić, te Nerin Dizdar, ministar Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u Vladi Federacije BiH.

Kroz projekat CEB II osigurana su kreditna sredstva Razvojne banke Vijeća Europe za zatvaranje 121 kolektivnog centra. Za tu namjenu bit će osigurano 2.600 stambenih jedinica u 82 objekta u 45 općina i gradova u BiH. Na taj način će biti zatvoreni svi kolektivni centri u RS i više od 76 % na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH ima ulogu Agencije za provođenje projekta po Međunarodnom okvirnom sporazumu o kreditu između BiH i Razvojne banke Vijeća Europe-CEB.

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica implementira projekat na području Federacije BiH, a trenutno je u toku izvođenje radova na izgradnji 334 stambene jedinice koje se realizuju za jedanaest (11) podprojekata na području Goražda, Gračanice, Čapljine, Živinica, Lukavca, Drvara, Gradačca, Banovića i Hadžića.

Primarni cilj CEB II projekta je osiguranje trajnih i održivih stambena rješenja korisnicima te zatvaranje kolektivnih i alternativnih smještaja. Rok za realizaciju projekta je kraj 2024. godine, kada bi trebali biti zatvoreni i preostali kolektivni centri i alternativni smještaji obuhvaćeni CEB II projektom.

Veoma važnu tehničku pomoć za realizaciju ovog kompleksnog projekta pruža agencija CRS iz sredstava obezbjeđenih od strane Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) putem Banke.