POVODOM POŽARA NA DEPONIJI ŠIŠETA GRADSKI ŠTAB CZ ODRŽAO TREĆU VANREDNU SJEDNICU

Štab Civilne zaštite Grada Goražde održao je jučer treću vanrednu sjednicu, a povod je požar na deponiji Šišeta koji se desio u subotu 02.09.2023. Uspješnom intervencijom pripadnika Profesionalne vatrogasne jedinice Goražde, radnika JKP ”6 mart” i firme Goraždeputevi požar je nakon višesatne intervencije ugašen. Veliki broj građana negodovao je zbog dima koji je preplavio grad. Tim povodom gradonačelnik Goražda Ernest Imamović sazvao je vanrednu sjednicu Štaba CZ na kojoj je analizirana situacija, mogući uzroci požara, predstojeće radnje u cilju rješavanja ovog problema, te sama intervencija. Na štabu je također rečeno da će Grad Goražde na prvim narednim sjednicama vijeća tražiti stavljanje van snage Odluku o privremenoj deponiji Šišeta, sa ciljem njenog zatvaranja, a predložit će se  i da ubuduće predsjedavajući Gradskog vijeća bude jedan od članova Štaba, što do sada nije bio slučaj.

Više o tome u izjavi za medije kazao je gradonačelnik Ernest Imamović:” Kada je u pitanju pomenuti požar obavjestili smo policijske službenike, odnosno nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova BPK-a Goražde i tražimo od njih odgovor da li je požar podmetnut ili nije. Znači nadležni inspektor u okviru svog djelokruga rada zahtjeva da se ta vrsta odgovora dostavi. Drugo, Grad Goražde na prvim narednim sjednicama želi staviti van snage Odluku o odlaganju na aktuelnu deponiju koja je bila privremena na dvije godine, prošlo je već  jedanaest godina. Kada je u pitanju regionalna deponija Trešnjica Grad Goražde je  dostavio svu potrebnu dokumentaciju i napominjem da smo mi izabrani u uži krug i jedini u okviru Federacije za gradnju regionalne deponije. Nadležnom Federalno ministarstvo turizma i okoliša smo dostavili aplikaciju, napominjem da Grad Goražde ima su potrebnu dokumentaciju što se tiče dozvola, izdata je građevinska, urbanistička, lokacija je određena, pristupni put je definisan i kao takva aplikacija je otišla na Federalno ministarstvo i mi čekamo odgovor zajedno sa  nadležnim ministarstvom i Svjetskom bankom da će sredstva Gradu Goražde biti 8,5 miliona dolara obezbjeđena. Okolni gradovi iz sastava RS ukupno njih 5, ukoliko u daljim razgovorima bude potvrđeno i ostali  gradovi koji imaju ekonomsku opravdanost dovlačenja  tog smeća, zbog količine koju mi nemamo, ulaze u sastav regionalne deponije. Od nadležnog Ministarstva iz RS smo  dobili načelnu saglasnost  da nemaju ništa protiv da se ta deponija gradi u Goraždu. Smisao te deponije je da će preko 60-70 % smeća koje se dovuče bude reciklirano, deponija samim tim produžava svoj vijek trajanja i paralerno ćemo raditi projekat zatvaranja postojeće deponije i ovom  prilikom se želim zahvaliti PVJ Goražde koja je pokazala brzi stepen odgovora u rješavanju tog problema, JKP ”6 martu” ti ljudi su izašli kao i po drugi put Goraždeputevima, gdje bez njihove mehanizacije ne bi bilo moguće izvršiti ovaj zadatak. Danas smo sazvali Gradski štab treću vanredu sjednicu GŠ i donijećemo zaključke u formi koje se trebaju realizovati.Odluka koja postoji da se promjeni da u sastav Štaba CZ mora ući i organ Vijeća da i direktno Vijeće bude uključeno u rad štaba CZ. ”