JAVNA RASPRAVA O NACRTU STRATEGIJE ZA MLADE 2024.-2028.

U skladu sa Zaključkom Gradskog vijeća Grada Goražda sa 27. redovne sjednice o utvrđivanju Nacrta Strategije za mlade Grada Goražda 2024-2028. i u skladu sa Uredbom o izradi strateških dokumenata u FBiH Služba za društvene djelatnosti i opću upravu Grada Goražda i Komisija za pitanje mladih Gradskog vijeća Grada Goražda održala je danas u Velikoj sali Gradske uprave Javnu raspravu o Nacrtu Strategije za mlade 2024-2028. godinu.

Svi zainteresovani su mogli dati svoje primjedbe i sugestije na istu, a riječ je o veoma bitnom strateškom dokumentu, kojim će se definirati dalji pravci djelovanja i projekti koji se odnose na mlade za period 2024-2028.