OPĆINA CENTAR POMAŽE OPREMANJE JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE

Civilna zaštita Grada Goražda konstantno teži ka osavremenjavanju svojih jedinica kroz obuku i nabavku opreme, te čini svakodnevne napore kako bi svi građani bili sigurni i imali adekvatnu zaštitu od nepogoda.

Tako je, na osnovu dobre saradnje Grada Goražda i Općine Centar Sarajevo, a na zahtjev Gradonačelnika Grada Goražda, koji se obratio Općini Centar Sarajevo za finansijsku pomoć u realizaciji projekta koji se odnose na  nabavku opreme za Službe civilne zaštite i to: Službu radio-amatera, Službu na vodi i pod vodom i Službu zaštite i spašavanja Crvenog križa, Općina Centar Sarajevo je pozitivno odgovorila na zahtjev, te za pomenute službe donirala finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM.

Grad Goražde odnosno Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice je izvršila nabavku opreme za Službu radio-amatera u vrijednosti od 11.850,00 KM od čega je Općina Centar Sarajevo finasirala 10.000,00 KM, Grad Goražde 1.850,00 KM, a danas je u prostorijama Profesionalne vatrogasne jednice Grada Goražde izvršena isporuka opreme za Službu radio-amatere koja djeluje kao stalna jedinica pri Službi civilne zaštite Grada Goražda, a ova oprema će značajno olakšati njihov rad.

Današnjoj primopredaji prisustvovali su predstavnici Gradske uprave na čelu sa gradonačelnikom Ernestom Imamovićem, te predstavnici Službe radio-amatera.

Govoreći o današnjoj donaciji gradonačelnik Ernest Imamović u izjavi za medije je istakao – ”Našom ranijom posjetom Općini Centar, ja i gos. Ibrahim Delić smo  bili u nastupnoj posjeti i tad smo rekli da našoj Službi za civilnu zaštitu i mjesne zajednice treba mnogo opreme. Zajedničkim djelovanjem sa Radio amaterima, oni su naveli šta im je to potrebno i evo sada nakon nekoliko mjeseci nabavili smo sve ono što je njima potrebno, znači da pređu na digitalizaciju cjelokupnog sistema, što je uspjeh naših radio amatera. Goraždani su bili prepoznatljivi u radio amaterizmu kao svjetski prvaci, tako da zaslužuju da imaju opremu u skladu sa svim radio amaterima u svijetu. Ono što ćemo još u budućnosti uraditi je rješiti imovinsko-pravne odnose objekta gdje su oni locirani i smješteni, treba uraditi sa Ministarstvom odbrane, kao i  vidjeti u budućnosti nabaviti jedno vozilo koje će njima moći koristiti. Ono što je njima potrebno i ono što nemaju,mi ćemo opet napraviti jednu akciju i u okviru Budžeta i uz pomoć naših prijateljskih općina nabaviti sve ono što je potrebno našoj civilnoj zaštititi i našim mjesnim zajednicama.

Da je oprema važna za rad Službe radio-amatera naglasio je Enver Selimović, dugogodišnji član – ”Radio klub Drina je u sastavu civilne zaštite Grada Goražda. Preko njih smo došli u kontakt sa Općinom Centar Sarajevo koja nam je donirala ovu izuzetno vrijednu opremu, za naš klub u redovnom radu, a i  kao jedinica civilne zaštite u slučaju elementarnih nepogoda. Ujedno ovo je i prvi ulazak radio komunikacija u svijet digitale pošto smo mi prva jedinica koja je to i dobila. Sa ovom opremom mi također možemo pokrivati neke druge manifestacije, sportske događaje, kao  što smo prošle godine pokrivali 5K sa Atletskim klubom. Otvaraju se velike mogućnosti za naš rad na čemu smo veoma zahvalni.”

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI