ODRŽANA PRVA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA VIJEĆA MLADIH

Danas je u Velikoj sali Gradske uprave Goražde upriličena konstituirajuća sjednica Vijeća mladih Grada Goražda, u čiji sastav ulaze tri udruženja: Kulturno udruženje mladih „KUM“ BPK Goražde, Udruženje mladih „Vijeće za inicijtivu i razvoj „VIR“, Udruženje „Volonterski servis mladih“.

Funkciju predsjednika udruženja Vijeća mladih Grada Goražda u naredne dvije godine obavljat  će  Vildana Bašić, dok je za sekretara Vijeća izabran Aldin Džananović. Također, za predsjednika Skupštine Vijeća izabran je Haris Tutić.

Vijeće mladih označava krovno udruženje mladih, zasnovano na dobrovoljnom članstvu omladinskih udruženja, a koje predstavlja interese mladih i omladinskih udruženja, a koje se osniva, registruje, djeluje i prestaje postojati u skladu Zakonom o udruženjima i fondacijama (“Službene novine FBiH”, br. 45/02).

Kao zakonom uspostavljena struktura mladih na lokalnom nivou i s obzirom na nivo angažovanosti  posljednjih godina, organi Vijeća mladih donijeli su Odluku o prestanku rada udružnja. Tako da je Vijeće mladih Općine Goražde zvanično prestalo sa radom 08.03.2021.godine, a današnjim konstituiranjem ponovo je revitaliziran rad krovnog udruženja mladih.

Današnjoj konstituirajućoj sjednici prisustvovali su i predstavnici Gradske uprave Goražde koja će sigurno dati podršku radu ovog Vijeća.

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI