ODRŽANA JEDNODNEVNA RADIONICA ZA PREDSTAVNIKE MJESNIH ZAJEDNICA

U hotelu Behar u Goraždu danas je  održana prva jednodnevna radionica za predstavnike mjesnih zajednica na temu ”Trening trenera za facilitatore u mjesnim zajednicama”.

Radionica je održana u okviru druge faze projekta ”Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini”, zajedničkog projekta Vlade Švicarske i Švedske, kojeg implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija ( UNDP) u BiH, u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalnim ministarstvom pravde, Minstarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Vladom Brčko Distrikta BiH i oba entitetska saveza opština/općina i gradova.

Ovim projektom je obuhvaćena: 41 lokalna zajednica i 199 mjesnih zajednica u BiH. Grad Goražde je jedan od učesnika, a odabrane mjesne zajednice od strane UNDP-a koje učestvuju u projektu su: MZ Bogušići, MZ Berič, Mz Goražde I, Mz Orahovice i MZ Vitkovići.

Glavni cilj MZ projekta je poboljšati kvalitet života građana Bosne i Hercegovine i to putem osnaženih, rodno-osvještenih lokalnih zajednica (MZ) uz aktivno uključivanje građana i građanki u javni život. Kroz projekat će se pružiti sljedeće vrste podrške: razvoj kapaciteta zvaničnika JLS, lidera MZ i ostalog relevantnog osoblja za tehnike učešća javnosti, moderacije, planiranja i izvještavanja; Stručnu i tehničku podršku za učešće javnosti i ugradnju prioriteta MZ, njihovih građana i građanki u budžete i strateške planove JLS, u direktnoj saradnji sa subjektima odlučivanja u JLS; Finansijsku podršku projektima MZ koji doprinose kvalitetnijem pružanju usluga i kvaliteti života na lokalnom nivou;  Obuku za korištenje modernih tehnologija u svrhu vođenja konsultacija sa građanima i građankama u procesima odlučivanja i obavještavanja građana i građanki;  Podršku za unapređenje tehničkog i operativnog kapaciteta MZ; i podršku za unapređenje podzakonskih okvira u JLS u vezi sa funkcioniranjem MZ.

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI