LOKALNO PARTNERSTVO ZA ZAPOŠLJAVANJE GORAŽDE

Partnerske organizacije okupljene u Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje Goražde (čiji je nosilac Grad Goražde, a partneri su: Udruženje ALDI, Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ Goražde, Privredna komora BPK Goražde, Udruženje poslodavaca BPK Goražde, Obrtnička komora BPK Goražde, Služba za zapošljavanje BPK Goražde i TVC d.o.o.) su u proteklom periodu, u okviru projekta Novi pristup kreiranju radnih mjesta: Inovacijama ka prosperitetnom tržištu rada, provele proceduru Javnog poziva za sve zainteresovane osobe koje žele pokrenuti vlastiti posao kroz Program podrške razvoju malih biznisa.

Javni poziv je bio usmjeren prema nezaposlenim osobama sa područja grada Goražda koje žele pokrenuti vlastiti posao uz edukativnu podršku partnerstva, kao i finansijsku podršku u ukupnom iznosu od 40.000 KM, odnosno do 8.000 KM po registrovanom biznisu.

Na poziv se prijavilo 17 osoba sa projektnom idejom i željom da pokrenu i registruju vlastiti biznis na području grada Goražda. U nastavku realizacije projektne aktivnosti, za prijavljene kandidate će se pružiti savjetodavna podrška. Tokom trodnevne obuke „Kako doći do poslovne ideje“ i „Kako pokrenuti posao“,koju će provoditi treneri angažovani od strane Međunarodne organizacije rada (MOR), kandidati će imati priliku da usvoje nova znanja za razvoj poslovne ideje i objedinjavanje poslovnogplana. Obuka počinje 12. januara 2023. i nastavlja se 16. januara i 27. januara 2023. godine.

Drugi nivo savjetodavne podrške biće omogućen za pet autora najbolje ocijenjenih poslovnih planova.Ovaj paket podrške podrazumijeva kontinuiranu saradnju sa kandidatima i savjete prilikom registracije i daljeg razvoja biznisa. Vlasnici novo registrovanih firmi/obrta će biti u obavezi učestvovanja u trodnevnoj obuci „Unaprijedi svoj posao“. Osim toga, kandidati će dobiti i podršku u mentoring procesu koji će biti zasnovan na saradničkom odnosu između poduzetnika i mentora, pri čemu će se koristiti niz metoda i tehnika kako bi se novoregistrovanom biznisu pružila podrška u poslovnoj administraciji (poslovna korespodencija, vizualni identitet), odabiru dobavljača za nabavku opreme i usluga na tržištu; idigitalnom marketingu i boljoj povezanosti biznisa sa krajnjim korisnicima. Ovako kreirana podrška osigurava dugoročan razvoj najboljih poslovnih planova i smanjuje rizik odstagnacije u poslovanju, odnosno potencijalnog zatvaranja firme/obrta.

Finansijsku i savjetodavnu podršku pružaju članovi partnerstva, odnosno treneri za sprovedbu MOR-ovih paketa „Pokreni svoj posao“ i „Unaprijedi svoj posao“.

Program realizuju partneri u okviru projekta “Novi pristup kreiranju radnih mjesta: Inovacijama ka prosperitetnom tržištu rada“ koji se provodi u okviru prjekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” koji finansira Evropska unija a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR).