KANTON SARAJEVO DODJELIO SREDSTVA ZA NABAVKU NOVOG 4D ULTRAZVUČNOG APARATA DOMU ZDRAVLJA U GORAŽDU

U JU Dom zdravlja ’’Dr. Isak Samokovlija’’ u Goraždu danas je upriličeno potpisivanje Sporazuma o dodjeli sredstava Vlade Kantona Sarajevo za potrebe nabavke novog 4D ultrazvučnog aparata za ovu ustanovu. Riječ je o zaista značajnoj donaciji, obzirom da je to bio jedan od prioriteta kada je u pitanju nabavka nove opreme za rad.

Tim povodom u našem gradu su danas boravili predstavnici Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, a potpisivanju Sporazuma o dodjeli sredstava prisustvovao je i gradonačelnik Goražda Ernest Imamović, koji je ovom prilikom u izjavi za medije rekao: ’’Ranijim susretom sa kantonalnom vladom Sarajevo, posjetili smo sve naše ustanove, kao i Gradsku upravu i Dom zdravlja i tada je direktor Čengić rekao  da je ono što je prioritetno za ovu ustanovu jeste nabavka 4D ultrazvučnog aparata za Ginekološku službu, tako da je Kanton Sarajevo direktno nabavio aparat vrijednosti 84.000,00 KM. Radi se o novom aparatu koji je najpotrebniji ovoj našoj ustanovi, majkama, trudnicama. Ovim putem se zahvaljujem ministru Vraniću i Vladi Kantona Sarajevo. To je još jedan u nizu koraka koji smo obećali da ćemo ispuniti da Grad Goražde ima sve ono što je potrebno da bude grad.’’

Direktor Doma zdravlja ‘’Dr. Isak Samokovlija’’ u Goraždu Edin Čengić naglasio je da je riječ o značajnoj donaciji za ovu ustanovu: ’’Prije otprilike nekih mjesec dana imali smo posjetu ministra zdravstva Kantona Sarajevo gosp. Harisa Vranića, zajedno sa našim Gradonačelnikom i drugim predstavnicima Vlade Kantona Sarajevo i prilikom te posjete smo iskazali naše potrebe u opremi, te su oni odmah već prilikom tog sastanka pristali da nam finansijski pomognu u nabavci ultrazvuka za Ginekološku službu, obzirom da nekako nam je to bilo prioritet obzirom da je naš ultrazvuk koji trenutno koristimo već 9 godina star, a to je jedna prilično skupa stavka i evo danas su došli predstavnici Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo sa kojima ćemo potpisati sporazum o donaciji sredstava. Oni će nam donirati sredstva u iznosu od 84.000,00 KM, koja su namjenska za nabavku ultrazvuka, nakon čega ćemo mi da provedemo postupak javne nabavke i kupovine istog, te će, kad se to okonča, biti upriličena zvanična primopredaja, na kojoj će biti prisutan i ministar Vranić.’’

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI