ZDRAVSTVENI SAVJET GRADA GORAŽDA I ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA DOGOVORILI ZAJEDNIČKU SARADNJU

Danas je u prostorijama Zavoda zdravstenog osiguranja održan zajednički sastanak sa članovima Zdravstvenog savjeta Grada Goražda. Na sastanku je razgovarano o međusobnim oblicima saradnje i načinima implementacije iste, u skladu sa institucionalnim i formalno-pravnim osnovom.

Na sastanku je razgovarano i o pitanju esencijalne liste lijekova, mogućnostima izdavanja elektronskih zdravstvenih kartica, kao i saradnji sa ostalim zdravstvenim ustanovama.

O većini tema i pitanja doneseni su jednoglasni stavovi. Dogovoreno je zajedničko djelovanje u budućnosti, spram donosilaca odluka, kako bi se u konačnici poboljšala zdravstvena zaštita i poštovala prava pacijenata na jednom većem nivou unutar sistema zdravstvene zaštite Kantona i Grada.

Također je dogovoreno da se u skorije vrijeme organizuje jedan zajednički sastanak sa donosiocima odluka na kantonalnom i gradskom nivou.

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI