ZDRAVSTENI SAVJET GRADA GORAŽDA NASTAVLJA SA REALIZACIJOM PLANIRANIH AKTIVNOSTI

U skladu sa Akcionim planom Zdravstvenog savjeta Grada Goražda za 2023. godinu proteklih dana održani su sastanci sa novoizabranim ministrom za zdravstvo Vlade BPK-a Goražde Senadom Čeljom, Direktoricom Zavoda za javno zdravstvo dr. Medinom Bičo, vd direktorom Kantonalne bolnice prim. dr Fuadom Rovčaninom  i direktorom Doma zdravlja ”Dr. Isak Samokovlija” dr. Edinom Čengićem.

Okvir svih održanih sastanaka je bio dogovor oko zajedničkog  sinhronizovanog nastupa svih subjekata zdravstvenih politika na području Grada Goražde i BPK-a u funkciji unaprijeđenja kvaliteta usluga zdravstvenog sektora svojim korisnicima na svim nivoima primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite.

Konkretnije razgovaralo se o aktivnostima na uspostavi Zdravstvenog savjeta na nivou Vlade Kantona, potom o  uspostavi Službe hitne medicinske pomoći pri Domu zdravlja i nadogradnji jednog sprata ove naše gradske javne zdravstvene ustanove.

Razgovaralo se i o stimulativnim mjerama za zadržavanje kadrova, o deficitarnim medicinskim kadrovima, o nabavci nedostajuće medicinske opreme, kao i  o razdvajanju komunalnih uređaja između Doma zdravlja i Bolnice, o uređenju platoa i kruga Doma zdravlja i Bolnice i stavljanju istog u funkciju samo vozila ove dvije zdravstvene ustanove, kao i o projektima na planu jačanja prevencije.

U što skorije vrijeme uslijedit će jedan zajednički sastanak nadležnih gradskih i kantonalnih strukturačija tema će bitinaprijed navedena pitanja a kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti za naredni period.

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI