UGAŠEN POŽAR NA DEPONIJI ŠIŠETA

Štab CZ Grada Goražda održao je danas svoju treću vanrednu sjednicu. Tema vanredne sjednice bila je upoznavanje članova Gradskog štaba sa zaključkom Gradskog vijeća sa sjednice održane 30.01.2023 godine na temu problematike u vezi deponije Šišeta.

 

Obzirom da je proteklih dana došlo do pojave požara na deponiji, Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović, pored uposlenika JKP ”6mart” i PVJ Goražde, angažovao je i firmu OKAC doo zahvaljujući kojima je požar u toku današnjeg dana i ugašen.

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI