U TOKU RADOVI NA IZGRADNJI ZGRADE SA 24 STAMBENE JEDINICE ZA SOCIJALNO UGROŽENE I RASELJENE OSOBE SA PODRUČJA GRADA GORAŽDA

U sklopu Projekta CEB II ”Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja” u ulici Salih bega Kuljuha u toku je izgradnja zgrade socijalnog stanovanja, čijom će izgradnjom biti obezbijeđeno 24 stambene jedinice za socijalno ugrožene i raseljene porodice sa područja našeg Grada.

Tim povodom gradonačelnik Goražda dr.sci. Muhamed Ramović danas je sa saradnicima posjetio radove na izgradnji pomenute zgrade koju gradi firma GP Drina Goražde.

Projektom CEB II, na području Federacije BiH planirana je realizacija ukupno 49 podprojekata u 29 gradova/općina, u kojim će biti izgrađeno ili sanirano 1.450 stambenih jedinica za 4.350 korisnika iz kategorije raseljenih ili osoba u stanju socijalne potrebe. Kreditno zaduženje Federacije BiH iznosi gotovo 80 miliona KM. Ukupna vrijednost projekta za BiH je gotovo 120 miliona KM, koji se finansira kreditnim sredstvima Razvojne banke Vijeća Europe, a vodeća institucija projekta je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, dok ga provode resorna entitetska ministarstva, kantonalna ministarstva/uprave, općinske i gradske vlasti.

Na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u okviru Projekta CEB II realizira se ukupno devet podprojekata, od čega u Gradu Goraždu sedam  i po jedan u općinama Pale u FBiH i Foča FBiH. Planirana je sanacija i izgradnja ukupno 218 stambenih  jedinica ukupne vrijednosti 8,5 miliona Eura, od čega je kreditno zaduženje pet miliona Eura, a ostatak sredstava učešće gradova/općina.

O važnosti izgradnje zgrade u ulici Salih bega Kuljuha, te da je Gradska uprava osigurala parcelu, potrebnu dokumentaciju i komunalne priključke za izgradnju pomenute zgrade govorio je gradonačelnik Goražda dr.sci. Muhamed Ramović u izjavi za medije – ’’Grad Goražde dobio je po ovom projektu, koji radimo, šest novih zgrada. I to je zaista jedan veliki finansijski, ali veliki značaj za Grad Goražde. Time gasimo preostale kolektivne centre, kao što smo i ranije najavili. Ovom zgradom rješavamo ovaj kolektivni centar. Mi smo već jedan dio stanara iselili iz ovih baraka. One porodice koje su mogle ostati ostali su i prilikom predaje ključeva i predaje stanova, one  će se poslije dislocirati. Također, naše stanare u kolektivnom centru Balkan 1 smo iselili i oni čekaju svoju zgradu koju slijedeće sedmice počinjemo, a to je nova zgrada u naselju Rasadnik. Također, slijedeće sedmice počinje i izgradnja zgrade socijalnog stanovanja upravo kod pijace u Rasadniku, ista onakva  kao što smo uradili i prošle godine. Slijedeći korak jeste tri nove zgradae u ul Čajnička, zatim vlasništvo će jedne zgrade biti Dom za stara i iznemogla lica i još jedna zgrada to jeste sa Površnice, gašenje kolektivnog centra, biće također u Rasadniku. Znači radi se o 6 novih zgrada.

U ovom projektu ušle su i svih deset zgrada kada su u pitanju potkrovni stanovi i rješavanje utopljavanja tih zgrada i Balkan 2. Ti projekti će se već u 2021 završiti. Kada je u pitanju konkretno ova zgrada, ovdje dinamika radova teče svojim tokom, računamo do jeseni da će biti useljiva, čime će 24 porodice rješiti svoje stambeno pitanje. Mislim da su zaista dugo čekali na ovo, ovo je nešto što se moglo najbolje uraditi za Goražde. Drago mi je da je konačno slijedeće godine planirano gašenje svih kolektivnih centara u Goraždu, a do 2022. svih u BiH.

Mi smo ovu jednu baraku porušili, privremeno smo smjestili korisnike koji su tu bili, imamo ove dvije manje barake, one će se po predaji ključeva također porušiti i ovdje je predviđena izgradnja džamije za ovo područje, jer zaista znamo da na ovom području nema tog vjerskog objekta.’’

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI