U SKLOPU ReLOaD2 PROJEKTA ODRŽAN PRVI SASTANAK SA MLADIMA

U Velikoj sali Gradske uprave Goražde danas je održan prvi sastanak sa mladima u okviru platforme “DIjalog za mlade”.

 

Naime, u okviru ReLOaD2 projekta, želi se osigurati da se u partnerskim jedinicima lokalnih samouprava (JLS) organizuju susreti sa mladima, kako bi kroz projekat doprinjeli njihovoj većoj participaciji na lokalnom nivou te stvaranju ili jačanju kanala komunikacije između mladih, zajednice u kojoj žive i predstavnika opština / općina / gradova.

 Učesnici dijaloga za mlade bili su aktivisti, volonteri, članovi ili voditelji omladinskih organizacija ili organizacija koje se bave pitanjima mladih, srednjoškolci, studenti i sl. Putem dijaloga za mlade želi se okupiti što je moguće veći broj mladih osoba sa područja Grada Goražda, kako bi dobili kvalitetniji pregled potreba, problema i potencijala mladih, ali istovremeno i prijedloge koje inicijative mogu doprinjeti unapređenju položaja mladih.

 

 

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI