U SKLOPU PROGRAMA ”OMLADINSKA BANKA GORAŽDE” POTPISANI UGOVORI SA NEFORMALNIM GRUPAMA MLADIH I  ANEKS I MEMORANDUMA O SARADNJI

U okviru programa ”Omladinska banka Goražde”, koju partnerski podržavaju Grad Goražde i Fondacija Mozaik, u Velikoj sali Gradske uprave danas je organizovano potpisivanje aneksa I Memoranduma o saradnji kojim su obezbjedjena dodatna sredstva za finansiranje svih 11 projekta i 2 mikrobiznisa, kojim su mladi Goražda aplicirali po javnom pozivu Omladinske banke Goražde. Ukupna vrijednost za pomenute projekte iznosi oko 28 000 KM. Nakon potpisivanja aneksa uslijedilo je i potpisivanje ugovora sa neformalnim grupama mladih čiji su projekti odobreni po programu Omladinska banka Goražde .

Potpisivanju su prisustvovali predstavnici Fondacije Mozaik, Gradske uprave Grada Goražda na čelu sa gradonačelnikom Ernestom Imamovićem, te predstavnici neformalnih grupa mladih.

Program Omladinske banke i u ovoj godini, kao i u prethodnih osam podržat će Grad Goražde koji je bio partner Fondaciji Mozaik prilikom realizacije projekata. 

Program Omladinske banke za cilj ima da poveća učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka, te pružanje podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima neformalnih grupa mladih i u proteklih osam godina na području našeg Grada u okviru Omladinske banke realizovano je 47 projekata čija je ukupna vrijednost 128.505,97 KM.

[robo-gallery id=”3463”]