U LJUBUŠKOM ODRŽANA 11 SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA OPĆINA I GRADOVA F BIH

U Ljubuškom je 8.5.2024. godine održana Jedanaesta sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine. Na sjednici su razmatrana mnogobrojna pitanja od značaja za jedinice lokalne samouprave. Usvojeni su izvještaji sa sjednica radnih tijela Saveza. Predsjedništvo je dalo punu podršku zaključcima sa Panel diskusije “Garancija lokalne autonomije u FBiH kroz usklađenost sa standardima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi” održane 25.04.2024. godine u organizaciji Saveza i Vijeća Evrope.

Članovi Predsjedništva su podržali i inicijativu za održavanje radno-konsultativnog sastanka koju je Savezu uputilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Predsjednik Predsjedništva Skupštine SOGFBiH Mladen Mišurić-Ramljak istakao je kako viši nivoi vlasti do sada nisu uvažavali potrebe lokalnih zajednica. S druge strane jedinice lokalne samouprave su bitan segment funkcioniranja vlasti jer se na lokalu odvija život građana.

“Na sjednici smo imali izvješća povjerenstava Saveza općina i gradova FBiH. Zatim smo imali zaključke sa Panel diskusije koja se održala 25.4.2024. godine u Sarajevu a tiču se funkcioniranja jedinica lokalne samouprave. Osim toga, na Panelu je razmatran odnos viših razina vlasti spram jedinica lokalne samouprave. Također, bila je tema Zakon o građevinskom zemljištu koji ima ogromnu važnost za funkcioniranje jedinica lokalne samouprave i njegovo usvajanje u Parlamentu FBiH što je bitno za naše funkcioniranje”, kazao je Mišurić-Ramljak.

Zamjenik predsjednika Predsjedništva Skupštine SOGFBiH Hamdo Ejubović je kazao kako je Predsjedništvo SOGFBiH upoznato sa informacijom sa sastanka predstavnika Saveza općina i gradova FBiH sa Visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini održanog 21.03.2024. godine.

“Prezentirali smo im svoje zahtjeve i očekivanja kada je u pitanju Zakon o građevinskom zemljištu koji je trenutno na snazi te koji je u proceduri da se izmijeni u velikom obimu u Parlamentu FBiH. Zakon koji je na snazi je nametnut 2003. godine od strane Visokog predstavnika za BiH Pedija Eždauna. Smatramo da je zakon potrebno renovirati na način da lokalne zajednice dođu u posjed onoga što je u njihovoj nadležnosti a tiče se građevinskog zemljišta”, istakao je Ejubović.

Ovom prilikom, gradonačelnik Ljubuškog Vedran Markotić je istakao da je Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine jedinstvena organizacija koja okuplja predstavnike iz različitih političkih opcija koji govore jednim jezikom i donose zajedničke odluke kada su u pitanju teme značajne za lokalne zajednice.

Direktorica Saveza općina i gradova FBiH Vesna Travljanin je istakla kako su zaključci Panel diskusije koja je održana u organizaciji SOGFBiH u Sarajevu adresirani na Vladu FBiH i Parlamente.

“Potrebno je više energije i razumijevanja za lokalni nivo vlasti koji je najbliži građanima. Na lokalu se odvija život kao i da tu postoje mnogobrojni izazovi, pitanja i teme za koje se mi jedinstveno dogovorimo putem koncenzusa. Često naiđemo na zid kada treba da imamo odgovore od onih koji donose odluke”, pojasnila je Travljanin.

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine je u skladu sa članom 51 Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, br. 49/06 i 51/09), zakonski zastupnik jedinica lokalne samouprave pred vlastima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Izvor: Savez općina i gradova F BiH