ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE GRADA GORAŽDA ODRŽAO VANREDNU SJEDNICU

Zbog obavještenja Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH o mogućim poplavama bujicama/klizištima Štaba civilne zaštite Grada Goražda danas je održao svoju drugu vanrednu sjednicu. Vanrednoj sjedinici osim članova Štaba prisustvovao je i komandant 3. bataljona 4. pješadijske brigade Oružanih snaga BiH Kasarne Kosova major Senaida Srnu sa saradnicima.

Federalni hidrometeorološki zavod na temelju dostupnih meteoroloških, hidroloških prognoza i raspoloživih platformi uključujući EFAS, obavjestio je Grad Goražde da će usljed obilnih padavina koje se očekuju u narednim danima  na području slivova rijeke Bosne i Drine, lokalno su moguća izlijevanja vodotoka iz korita. Hidrološka prognoza se odnosi na gornji dio sliva rijeke Bosne i sliv rijeke Drine u FBiH.

Očekivani početak događaja: 16/17. 01. 2023. godine.

Očekivani vrh vodnog vala: 18. 01. 2023. godine.

Zaključak današnje sjednice je da  su u pripravnosti sve službe civilne zaštite Grada Goražda, te da se preventivno djeluje u slučaju poplava.