SLUŽBI MEDICINSKE POMOĆI ISPORUČENO NOVO PUTNIČKO MOTORNO VOZILO

Danas je ispred zgrade Gradske uprave Goražde izvršena primopredaja novog putničkog motornog  vozila marke Fiat Panda za potrebe Službe medicinske pomoći  u JU Dom zdravlja Dr. Isak Samokovlija, a koja je jedna od jedinica Civilne zaštite Grada Goražde.

Nabavku ovog vozila odobrio je Gradski štab CZ , a nabavka je izvršena u skladu sa Programom razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća 2020-2024. u sklopu kojeg je predviđeno i opremanje i jačanje jedinica CZ.  Za ove namjene izdvojeno je 41.488  KM, a u planu je i nabavka ostale neophodne medicinske opreme za potrebe pomenute službe. Prema riječima direktora ove ustanove Edina Čengića vozilo će najviše koristiti za Službu kućnog liječenja, tako da je nabavka ovog vozila od velikog značaja za Dom zdravlja.