SLUŽBE CIVILNE ZAŠTITE GRADA GORAŽDA NA TERENU

Nakon što je Štaba civilne zaštite Grada Goražda zbog obavještenja Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH o mogućim poplavama bujicama/klizištima jučer prvi održao vanrednu sjednicu na kojoj je donešen zaključak o preventivnom djelovanju i pripravnosti službi civilne zaštite Grada Goražda, danas je Služba JKP ”6.mart” reagovala u Mjesnoj zajednici Zupčići, gdje su sa novim kombinovanim bagerom (skip) na dvije krizne tačke uradili nasipe, dok je firma OKAC uradila zaštitne bankine kako se ne bi rijeka Drina izlila u naselju Luka.

Štaba civilne zaštite Grada Goražda je u stanju pripravnosti kao i sve službe civilne zaštite Grada Goražda, gdje se prati stanje na terenu kako bi se ako bude potrebe adekvatno reagovalo.

 

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI