SARADNJA SA DRUGIM OPŠTINAMA

U Gradskoj upravi Goražde danas je održan sastanak gradonačelnika Goražda Ernesta Imamovića sa saradnicima, načelnika Opštine Čajniče Gorana Karadžića sa saradnicima i načelnika općine  Foča u FBiH Muje Sofradžije.

Tema sastanka o kojoj se razgovaralo jesu dalji koraci na realizaciji zajedničkih infrastrukturnih projekata i mogućnost zajedničke saradnje na istim.

Sastanak je nastavak aktivnosti koje su ranije započete posjetom gradonačelnika Goražda susjednim opštinama sa ciljem uspostavljanje međusobne saradnje i realizacije zajedničkih projekata

Dogovoren je nastavak dalje saradnje u koju će biti uključeno više jedinica lokalne samouprave.

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI