RASPISAN JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA JAVNA PRIZNANJA GRADA GORAŽDA

Počasni građanin, Zlatna i Srebrna plaketa, Prijatelj / Prijateljica Goražda, Povelja za životno djelo i Povelja humanosti javna su priznanja koja Grad Goražde dodjeljuje svake godine u sklopu programa obilježavanja Dana Goražda, a dodjeljuju se zaslužnim pojedincima i organizacijama.

I ove kao i prethodnih godina, Grad Goražde će dodijeliti javna priznanja. Poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja već je raspisan, a prije toga Odlukom Gradskog vijeća imenovan je Odbor za dodjelu koji će odlučivati o prispjelim aplikacijama.

Govoreći o detaljima vezanim za Javni poziv, pomoćnik Gradonačelnika u Službi za društvene djelatnosti, opću upravu i zajedničke poslove Grada Goražde, Sanid Zirak u izjavi za medije je istakao – ”U skladu sa ranijim odlukama i aktima Gradsko vijeća, odnosno ranijeg Općinskog vijeća uspostavljen je institut dodjele najviših ranije općinskih sada gradskih javnih priznanja u šest kategorija a to su Počasni građanin, Zlatna i Srebrna plaketa, Prijatelj / Prijateljica Goražda, Povelja za životno djelo i Povelja humanosti javna. Isti je slučaj i ove godine provodimo javnu proceduru konkurs je otvoren i ovo je prilika da pozovem sve predstavnike privrednog, društvenog, nevladinog/vladinog sektora da predlože svoje potencijalne kandidate za pomenuta priznanja. Što se tiče samog čina dodojele tih priznanja ona se dodjeljuju u sklopu svečane sjednice Gradskog vijeća koja se održava 18. septembra na Dan Grada Goražda i tako će biti i ove godine samo treba naglasiti da će ta svečana sjednica biti u skladu sa aktuelnim stanjem i epidemiološkim mjerama vezano sa COVID 19. Dodjeljuje se po jedno priznanje unutar svake kategorije i svi potrebni formulari i javni konkurs nalazi se na web stranici Grada Goražda www.gorazde.ba a mogu se pruzeti i u Šalter sali Gradske uprave.

”Kolektive i pojedince za dodjelu javnih priznanja mogu predložiti građani, Gradonačelnik i upravna tijela Grada, vijećnici, preduzeća, tijela mjesnih zajednica, udruženja, vjerske zajednice i humanitarne organizacije, s tim da treba naglasiti da prijedlog za dodjelu javnog priznanja Počasni građanin Grada Goražde mogu predložiti Gradonačelnik ili pet vijećnika Gradskog vijeća Goražda. Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja otvoren je od 10. juli 2020. godine do 24. augusta 2020. godine, a prijedlozi za dodjelu jednog od šest priznanja dostavljaju se u pismenoj formi.

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI