RADOVI NA IZGRADNJI ZGRADE U UL. SALIH BEGA KULJUHA TEKU PLANIRANOM DINAMIKOM

U sklopu projekta CEB II ‘’Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja’’ u našem gradu od oktobra 2020. izvode se radovi na izgradnji nove zgrade u ul. Salih bega Kuljuha u cilju zatvaranja kolektivnog centra Barake. Radovi teku planiranom dinamikom, a trebali bi biti završeni do 01. oktobra 2021.

Izvođač radova je firma GP Drina Goražde, dok će izgradnjom zgrade u ulici Salih bega Kuljuha čija biti obezbijeđene 25 stambenih jedinice za socijalno ugrožene i raseljene porodice sa područja našeg Grada. Vrijednost ugovorenih radova je oko 1. 520 000 000 KM.

U okviru Projekta CEB II, na području Federacije BiH planirana je realizacija ukupno 49 podprojekata u 29 gradova/općina, u kojim će biti izgrađeno ili sanirano 1.450 stambenih jedinica za 4.350 korisnika iz kategorije raseljenih ili osoba u stanju socijalne potrebe. Kreditno zaduženje Federacije BiH iznosi gotovo 80 miliona KM. Ukupna vrijednost projekta za BiH je gotovo 120 miliona KM, koji se finansira kreditnim sredstvima Razvojne banke Vijeća Europe, a vodeća institucija projekta je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, dok ga provode resorna entitetska ministarstva, kantonalna ministarstva/uprave, općinske i gradske vlasti.

Na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u okviru Projekta CEB II realizira se ukupno devet podprojekata, od čega u Gradu Goraždu sedam  i po jedan u općinama Pale u FBiH i Foča FBiH. Planirana je sanacija i izgradnja ukupno 218 stambenih  jedinica ukupne vrijednosti 8,5 miliona Eura, od čega je kreditno zaduženje pet miliona Eura, a ostatak sredstava učešće gradova/općina.