PROVEDENI REDOVNI GODIŠNJI INTERNI I EKSTERNI AUDITI ZA PROVJERU CERTIFIKATA ISO 9001: 2015

U službama Gradske uprave Goražde prethodna dva dana provedeni su redovni godišnji interni i eksterni auditi, tj provjera postupanja poslovanja gradskih službi za upravu u skladu sa ISO Standardima 9001:2015.

Eksterni Audit je proveo prof.dr. Halil Gutošić iz certifikacijske kuće Bureau Veritas. Kako je rečeno na završnom sastanku prilikom provjere usklađenosti, Gradske službe za upravu Grada Goražda u svom radu poštuju usvojene ISO Standarde, a predložene su i korektivne mjere za poboljšanje Sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO standardima. Eksternom auditu prethodio je interni audit koji je proveden 28.04.2022.

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI