PREZENTIRAN PROJEKAT RAZVOJA RURALNIH PODUZEĆA I POLJOPRIVREDE ( REDP- IFAD 8 )

Bosna i Hercegovina je sa Međunarodnim fondom za poljoprivredni razvoj ( IFAD ) zaključila kreditni Sporazum o finansiranju projekta razvoja ruralnih poduzeća i poljoprivrede (READP). Projekat će pružiti podršku jačanju odabranih pod sektora ( lanaca vrijednosti ) kroz implementaciju pojedinačnih prihvatljivih biznis planova, koji su glavni instrumenti za utvrđivanje potreba ulaganja u poslovanje i razvoj kapaciteta svih aktera u odabranim lancima vrijednosti u okviru klastera projekta. Ured za koordinaciju projekata, pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je zadužen za cjelovitu provedbu Projekta, a dio sredstava je namijenjen za sufinansiranje aktivnosti utvrđenih u biznis planovima.

Juče je objavljen Javni poziv za učešće u IFAD projektu razvoja ruralnih poduzeća i poljoprivrede. Poziv ostaje otvoren do  21. decembra 2021. godine, prijaviti se mogu svi zainteresovani poslovni subjekti ( mala i srednja preduzeća ili zemljoradničke/poljoprivredne zadruge) koje se bave otkupom, doradom, pakovanjem i prometom  proizvoda i repromaterijala za primarnu poljoprivrednu proizvodnju ( BIZNIS LIDERI ).

Tim povodom danas je u Velikoj sali Gradske uprave Goražde održana prezentacija pomenutog projekta. Prezentator je bio Halil Omanović, direktor Jedinice za koordinaciju projekata pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Glavni cilj Projekta je doprinijeti ekonomskom razvoju povećanjem prihoda ruralnih siromašnih domaćinstava uz pomoć poslovnih lidera, te što veće i aktivnije uključivanje siromašnih poljoprivrednika  u uspješne profitabilne i izvorno orijentirane lance vrijednosti (LV). Poseban naglasak je na pomoći siromašnim ženama i mladima iz ruralnih područja, kako bi se u budućnosti što uspješnije uključili u sve projektne aktivnosti koje bi im pomogle pri zapošljavanju i samozapošljavanju.

Halil Omanović direktor Jedinice za kordinaciju projekata pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u izjavi za medije je rekao:” Danas smo u Goraždu, odnosno Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde kako bi dodatno predstavili projekat IFAD 8, odnosno projekat razvoja ruralnih preduzeća i poljoprivrede koji će se implementirati narednih 5 godina na području cijele Federacije i u Republici Srpskoj. Grad Goražde i dvije općine sa područja BPK-a su uključene u klaster 4. Mi smo imali prezentaciju projekta u Zenici 22 oktobra, u međuvremenu smo potpisali Memorandum o razumjevanju  sa svim općinama i gradovima čime su se stekli uvjeti za djelovanje projekta na terenu. Juče je upravo izašao Javni poziv u dnevnim glasilima odnosno u Dnevnom avazu i Dnevnom listu kojim su pozvani svi zainteresirani da uzmu učešće u projektnim aktivnostima, da dostave svoje aplikacije vezano za svoje biznis planove. Pristup projekta je da pokuša pomoći malim farmerima da povećaju prihode u svojim domaćinstvima. To su uglavnom siromašna domaćinstva sa prihodima do 500 KM po glavi domaćinstva mjesečno i sa ograničenim posjedom do maksimalno 15 duluma obradivog zemljišta. Na tom zemljištu oni u vidu start paketa dobijaju projektnu pomoć kako bi zasadili neke od kultura sufinansiranog projekta i da na taj način ostvare dodatne prihode. Naravno, sve je to uokvireno u tzv. lance vrijednosti od primarne poljoprivredne proizvodnje, preko farmerskih asocijacija do tih lidera odnosno proizvođača ili snabdjevača repro materijalima. Dakle lider je kompanija koja se bavi otkupom poljoprivrednih proizvoda i te proizvode prodaje po ugovorima na stranom ili domaćem tržištu a  ujedno ima kooperantsku mrežu i na taj način se stvara ta  tzv tržišna veza.

Danas prezentujemo i način kako će lideri aplicirati odnosno izraditi biznis planove i kako će lokalne zajednice aplicirati, šta je potrebno od dokumentacije, koji su to ideje koje će biti pomognute, na koji  način će se ostvariti projektna pomoć, koje su visine te projektne pomoći, ali  i sve pojedinosti i detalje koji se tiču eventualnih korisnika projekta. Javni poziv je objavljen juče i trajat će do 21.decembra, nakon čega će Komisija pregledati aplikacije, gde će se izvršiti bodovanje. Nakon toga Komisija obilazi pojedinačno svaku od lokalnih zajednica koja je aplicirala i vrši na licu mjesta ocjenu podobnosti projekta, zato što imamo prioritetne projekte, a u prioritetene projekte spadaju oni koji dodatno pomažu  farmerima da ostvare povećane prihode. To su prije svega sistemi vodosnabdjevanja, vodovodi, seoski putevi, gradske tržnice koje omogućuju farmerima da svoje proizvode  prodaju na toj tržnici, dakle svi oni projekti infrastrukture koji pomažu dodatno farmerima da imaju gdje prodati svoje proizvode.”

Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović najavio je nove projekte sa IFAD-om:” Danas je IFAD na čelu sa gosp. Halilom  Omanovićem, čovjekom koji je  iz ove struke i tačno zna o čemu se govori predstavnicima lokalnih zajednica, inicirali smo današnji sastanak u Gradskoj upravi Grada Goražda. Znam da je jedna od gorućih tema pijaca ona će biti i na dnevnom redu, tu smo da vidimo da li je kroz projekat IFAD-a moguće ta sredstva da obezbjedimo. Vidjećemo koja je naša zadaća da bi čim prije riješili na jedan način. Ranije je bilo dosta projekata koji su urađeni sa IFAD-om, neki nisu vidljivi. Danas smo odlučili da izvršimo prezentaciju projekta u užem krugu službenika koji će to pripremiti da znaju o čemu se radi, naravno kasnije direktno upoznavanje sa preporukama onima koji se to direktno tiče, to su poljoprivrednici ovog našeg kraja koji nažalost zbog neadekvatnih politika koje su vođene proteklih decenija, mi smo se doveli da broj grla stoke koju imamo, da nemamo mljekare, pijace nemamo, to je sve ono što ćemo u narednom periodu morati raditi na tome”.

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI