PREDSTAVNICI RESURSNOG CENTRA ZA OKOLIŠ NAJAVILI POČETAK REALIZACIJE DVA ZNAČAJNA PROJEKTA

Resursni centar za okoliš počeo sa realizacijom dva projekta u koja su uključene općine/gradovi u slivu rijeke Drine: 1.„Prilagođavanje i otpornost lokalnih zajednica na klimu“ ima za cilj ubrzati prilagođavanje klimatskim promjenama na loklanom nivou na Zapadnom Balkanu kroz jačanje lokalnih zajednica i OCD-a u transformaciji ka klimatskoj otpornosti. Projekat finansiran od strane Western Balkans Fund i kofinansiran od strane EU.

Drugi projekat je “Brza procjena vodenih slivova na Zapadnom Balkanu” koji ima za cilj pružiti podršku lokalnim zajednicama u procesima upravljanja prekograničnim slivovima na lokalnom nivou kroz standardizaciju instrumenta promatranja i procjene SVAP-a, zagovaranje i aktivno djelovanje zajednice. Projekat je finansijski podržan od strane Američke agencije za šumarstvo (U.S. FOREST SERVICE).

U cilju predstavljanja navedenih projekata i aktivnosti planirana je posjeta svim općinama/gradovima u BiH. Iz BiH pored Grada Goražde u projektu još učestvuju Opština Novo Goražde i Općina Foča u FBIH.

Tim povodom danas su predstavnici pomenutog Centra posjetili Grad Goražde gdje su sa gradonačelnikom Ernestom Imamovićem i saradnicima razgovarali o načinu realizacije pomenutih projekata i njihovom značaju.