PREDSTAVNICI AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE POSJETILI GORAŽDE

Sead Delić direktor Agencije za vodno područje rijeke Save sa saradnicima,boravio je danas u radnoj posjeti Gradu Goraždu.

Na sastanku sa gradonačelnikom Goražda Ernestom Imamovićem i saradnicima razgovarano je o projektima ove Agencije na području Grada Goražda, dosadašnjoj saradnji, te planovima za naredni period.

Razgovarano o prioritetnim projektima, značaju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa,projektima čišćenju priobalja rijeke Drine,kao i projektu rješavanja  Pothranjenskog potoka i pomoć JKP “6 mart” kada je u pitanju nabavka pumpe za Fabriku vode u Vitkovićima.

Dogovoreno je da Grad Goražde prema Agenciji dostavi prijedloge projekata,a sredstva će se pokušati iznaći kroz rebalans budžeta