POZIV ZA PRISUSTVOVANJE STRUČNOJ RASPRAVI O NACRTU PROSTORNOG PLANA GRADA GORAŽDE

Pozivaju se sva zainteresovana lica da dana 30.01.2023. godine prisustvuju stručnoj raspravi na kojoj će se razmatrati Nacrt Prostornog plana Grada Goražde za period 2017-2037 godine sa izvještajem nosioca izrade o primjedbama sa javnog uvida. Rasprava će se održati u Velikoj sali gradske uprave Grada Goražde sa početkom u 11:00 h.

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI