POZIV ZA DIJASPORU !

e- dijaspora-baza za umrežavanje dijaspore sa Gradom Goražde

Grad Goražde se odlučio na uspostavljanje Registra e-dijaspora-baza za umrežavanje dijaspore sa Gradom Goražde kako bi prevashodno uspostavio kontakte sa osobama koja imaju prebivalište ili boravište u dijaspori, a koja su porijeklom ili čiji su bliži ili dalji preci porijeklom sa područja Grada Goražda i drugih jedinica lokalne samouprave iz Bosne i Hercegovine a koje se žele povezati sa Gradom Goražde, te razvijati i jačati saradnju.
Grad Goražde je spreman uspostaviti komunikaciju i razvijati saradnju sa svim članovima dijaspore koji to žele i osjećaju potrebu za time. Slijedom toga, Grad Goražde se i odlučio na uspostavu Registra e-dijaspora-baza za  umrežavanje dijaspore sa Gradom Goražde putem kojeg želi uspostaviti dvosmjernu komunikaciju i time kreirati pretpostavke za razvijanje i jačanje saradnje.

U Registru e- dijaspora-baza za  umrežavanje dijaspore sa Gradom Goražde registrovati se mogu fizička lica koja imaju prebivalište ili boravište u dijaspori, a koja su porijeklom ili čiji su bliži ili dalji preci porijeklom sa područja Grada Goražda i drugih jedinica lokalne samouprave iz Bosne i Hercegovine a koje se žele povezati sa Gradom Goražde, te razvijati i jačati saradnju. Fizička lica, pored svojih podataka, dobrovoljno prijavljuju i podatke o pravnom licu čiji su vlasnik ili suvlasnik.

E Registar objavljen je na službenoj stranici Grada Goražda na linku:  https://gorazde.ba/e-dijaspora/

Infromativna brošura GRADIMO MOSTOVE ZAJEDNO